Cách dùng danh từ "utopia" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "utopia" tiếng anh

I. utopia vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"xã hội lí tưởng, tiên cảnh, cõi bồng lai"

=a perfect society in which people work well with each other and are happy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We weren't out to design a contemporary utopia. 
  • ...the writer in search of utopia.
  •  ...the social utopias of revolutionary peasants.
  • to create a political utopia (IELTS TUTOR giải thích: tạo ra một điều không tưởng về chính trị)
  • Try and imagine a perfect society, a utopia, in which the government really got everything right.
  • There are no any utopia in fact. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng có xã hội hoàn hảo nào trong thực tế)
  • Humans, in the developed world at least, are as close to utopia as they are ever likely to be, argues the professor.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE