Cách dùng danh từ "workout" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh tham khảo Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "workout" tiếng anh

I. "workout" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "buổi luyện tập thể thao"

=a period of physical exercise

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a light workout
  • After my workout, I have a sauna. 
  • After a workout, I get thirsty. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Sau khi tập xong, tôi thấy khát nước)
  • How to effectively create a workout plan? (IELTS  TUTOR  giải  thích: Làm thế nào để lập được kế hoạch rèn luyện thân thể hiệu quả?)
  • Always wear good shoes for your workout.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc