Cách dùng danh từ "workplace" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "workplace" tiếng anh

I. workplace là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nơi làm việc"

=used in general for referring to places where people work discrimination in the workplace/Your workplace is the place where you work.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is an overstaffed workplace. (IELTS TUTOR giải thích: Có một nơi làm việc thừa nhân viên)
  • How to make your workplace ergonomically? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào để biến nơi làm việc của bạn trở nên an toàn và hiệu quả?)
  • I came back to my workplace. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi trở lại nơi làm việc của mình)
  • ...the difficulties facing women in the workplace. 
  • Their houses were workplaces as well as dwellings. 
  • Workplace canteens are offering healthier foods than ever before.
  • The survey asks workers about facilities in their workplace. 
  • safety standards in the workplace

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE