Cách dùng động từ "sacrifice" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "sacrifice" tiếng anh

I. sacrifice là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "từ bỏ cái gì như một sự hy sinh; hy sinh"

=to give up something important or valuable so that you or other people can do or have something else

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sacrifice something to do something
  • sacrifice something for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She sacrificed her career to bring up the children.
  • she sacrificed her career to marry him (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy hy sinh sự nghiệp của mình để lấy anh ta làm chồng)
  • Would you sacrifice some of your salary for more holiday time?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc