Cách dùng động từ "store" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "store" tiếng anh

I. Store là ngoại động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì store là ngoại động từ nên nếu viết đứng 1 mình không có tân ngữ là sai 

II. Cách dùng

1. [nghĩa đen] tích trữ, để dành, cất trong kho

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The data is stored on a hard disk and backed up on a CD. 
  • I stored my possessions in my mother's house while I was living in Spain.

  2. [nghĩa bóng] cất giữ (cái gì có ích); trau dồi, bồi dưỡng

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to store one's mind (IELTS TUTOR giải thích: trau dồi trí tuệ)
  • to store energy (IELTS TUTOR giải thích: tích năng lượng)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking