Cách dùng HUMAN và HUMANS tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Cũng tương tự như FEMALES và FEMALE mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ các bạn lớp IELTS online writing 1 kèm 1 trong bài biểu đồ mixed về age distribution, cặp từ HUMAN và HUMANS cũng là cặp từ nhiều bạn nhầm lẫn

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • HUMAN sẽ là adj (có thể đứng trước noun, hoặc cuối câu)
 • HUMANS sẽ là noun, mang nghĩa là CON NGƯỜI NÓI CHUNG, nếu là A HUMAN sẽ mang nghĩa là MỘI NGƯỜI

II. Phân biệt

HUMAN có 2 chức năng

1. human dùng như adj

IELTS TUTOR giải thích:

 • tức là HUMAN luôn ở số ít chứ không thể dùng HUMANS như là 1 tính từ được  
 • Thường dùng với HUMAN BEINGS hoặc A HUMAN BEING
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • He's a despicable human being! 
 • It may be feasible to clone human beings, but is it ethical?
 • I don't believe that human beings are innately evil. 
 • Every human being has the right to freedom from oppression.

2. humans danh từ số nhiều

IELTS TUTOR lưu ý:

 • TỨC LUÔN ĐI VỚI SỐ NHIỀU (NẾU ĐI VỚI SỐ ÍT THÌ MANG NGHĨA 1 CON NGƯỜI) 
 • Humans nếu là danh từ sẽ mang nghĩa CON NGƯỜI NÓI CHUNG
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Can the right to live ever be denied to any human? 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK