Cách dùng & Paraphrase từ "very" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Cách dùng từ "very"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Very vừa là trạng từ (adv) vừa là tính từ (adj)

1. "very" là adv

1.1. Dùng để nhấn mạnh (rất)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The situation is very serious. 
 • We're very, very sorry about what's happened.

1.2. Dùng với so sánh nhất và các từ "own", "same"(để nhấn mạnh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is the very best chocolate cake I've ever tasted. 
  • She always leaves her homework to the very last moment. 
  • We now have our very own library in the village. 
  • This is the very same (= exactly the same) place we sat the last time we came.

  2. "very" là adj:

  2.1. Dùng để nhấn mạnh, nghĩa "chính là nó"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is the very book I've been looking for all month
   • IELTS TUTOR giải thích: chính đây là quyển sách mà tìm hoài cả tháng nay đó 
  • You're the very person we need for the job. 
  • What ended up happening was the very thing we feared the most.

  2.2. Rất thường dùng với các điểm cực hạn

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He found the piece of paper he had lost at the very bottom of the pile. 
  • We were at the very end of the queue, so we didn't manage to get any tickets:
   • IELTS TUTOR giải thích: đã ở tận cuối của dãy xếp hàng luôn, nên là không có lấy được vé

  3. Idiom: be the very thing (là cái này đó, rất hợp lí)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  II. Khi nào nên & không nên dùng "very"

  1. Khi nào nên dùng "very"

  IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Khi nào dùng "Very" trong tiếng anh

  2. Khi nào không nên dùng "very"

  III.Cách Paraphrase từ "very"

  1. Thay very bằng 1 adv (trạng từ) khác xịn hơn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thay VERY bằng: really, extremely, deeply, immensely, badly, greatly
  • Dùng adv nào thay very thì còn tuỳ thuộc vào adj đang dùng là từ gì để chọn adv cho phù hợp nhé, học kĩ cách tra từ điển trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

  2. Không dùng very mà đổi từ khác giống diễn đạt

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thực ra từ very nó rất là dở, IELTS TUTOR không khuyến khích các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sử dụng, thay vào đó nên học thêm các từ khác cũng diễn tả cùng cách diễn đạt như sau nhé: 

  IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ từ & ví dụ của các từ trong Thay vì very + adj, hãy dùng adj khác academic hơn

  Cách dùng & Paraphrase từ "very" tiếng anh

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK