Phân tích & Sửa đề"Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020)

· Writing,Homepage

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & Sửa đề"Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020)

I. Đề bài

Traffic​ and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Dạng outweigh sẽ có nhiều cách để viết, trong đó bài của bạn học sinh IELTS TUTOR viết theo kiểu partly, cách viết này cũng được nhưng có nhược điểm là nghĩ ra nhiều ý và người đọc không hiểu là tại sao body 1 bảo disadvantages, body 2 xét advantages mà cuối cùng lại ủng hộ advantages

 • Cách 1: Theo hướng Totally có thể viết theo kiểu totally như sau:
  • Intro câu 2 & Conclusion: advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
  • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
   • Main idea: việc relocating như vậy sẽ cải thiện traffic problems (congestion) Lower volumes of traffic will help reduce traffic congestion. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Transportation IELTS
    • Supporting idea: In big cities, most people travel to work by private vehicles, and this leads to overcrowded roads during the rush hour >< If big companies are based in a rural area and offer accommodation to their employees near their workplaces, this will no longer be the case. >> IELTS TUTOR lưu ý TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"
    • Example: In 2012, the South Korean government successfully reduced traffic congestion in Seoul and improved the quality of life in Sejong City by relocating some ministries and agencies from the capital.
  • Body 2: Lí do thứ 1 vì sao advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
   • Main idea: việc relocating giải quyết accommodation problems - This will relieve pressure on urban housing supply systems>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
    • Nhớ nói thêm 1 câu trong đoạn này là mặc dù không phủ nhận việc relocate sẽ hơi bất tiện di chuyển cho người lao động nhất là ở xa, nhưng người ta có thể chuyển về sống ở rural areas luôn (nhắc sơ 1 câu để thấy được là mình cũng có xét sơ qua disadvantages rồi mới đi tới kết luận advantages). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "rural" tiếng anh
    • Supporting idea: 
     • When businesses move to rural areas, there is less demand for commercial real estate in urban centers. 
     • This can free up valuable land and property for residential development, reducing competition for space and potentially lowering housing prices.
    • Example: In Vietnam, the government's incentives, such as tax breaks, have prompted businesses like Vinamilk to relocate to rural areas, alleviating urban congestion and enabling residential development in cities like Ho Chi Minh.

 • Cách 2: Theo hướng Partly (partly - CHỈ RIÊNG với dạng OUTWEIGH này thì nếu target 7.0 có thể viết còn các dạng khác không nên viết partly nhé) 
  • Intro câu 2, advantages = disadvantages (this trend could have positive and negative consequences in equal measures)
   • Body 1: On the one hand, viết về advantages 
    • Main idea 1: Lower volumes of traffic will help reduce traffic congestion.
     • Supporting idea: In big cities, most people travel to work by private vehicles, and this leads to overcrowded roads during the rush hour >< If big companies are based in a rural area and offer accommodation to their employees near their workplaces, this will no longer be the case. 
     • Example: In 2012, the South Korean government successfully reduced traffic congestion in Seoul and improved the quality of life in Sejong City by relocating some ministries and agencies from the capital.
    • Main idea 2: This will relieve pressure on urban housing supply systems. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & ideas topic "urban/city life" IELTS 
     • Supporting idea: 
      • When businesses move to rural areas, there is less demand for commercial real estate in urban centers. 
      • This can free up valuable land and property for residential development, reducing competition for space and potentially lowering housing prices.
     • Example: In Vietnam, the government's incentives, such as tax breaks, have prompted businesses like Vinamilk to relocate to rural areas, alleviating urban congestion and enabling residential development in cities like Ho Chi Minh.
   • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages 
    • Main idea: The movement of organizations from metropolitan areas to the outskirts could adversely affect their operation (HOẶC: The other major problem is that companies might face the risk of losing their high-quality workforce). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "metropolitan" tiếng anh
     • Supporting idea: Skilled workers are a rarity in rural areas >> Most people living in small towns and villages do not receive sufficient education to undertake intellectual jobs (HOẶC: It becomes clear that not everyone is willing to settle down in the suburbs where there is a lack of restaurants, shopping centers and public transit vehicles, and they would seek another job to maintain their current living standards)
     • Example: Tesla's 2021 relocation from Palo Alto, California to Austin, Texas, raised concerns about retaining its high-skilled workforce, with 30% of employees indicating potential departure, posing a risk to the company's talent pool.

  • Conclusion: paraphrase intro câu 2 

Thực ra bài này rất là dễ vì đề đã cho sẵn ý sẵn trên đề bài rồi, chỉ cần đọc kĩ đề là làm được

IV. Bài viết của bạn HS IELTS TUTOR đi thi ngày 21/11/2020

IELTS TUTOR đã sửa kĩ và có sẵn bản word, các em down xuống cho tiện nghiên cứu nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE