Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi)

· Writing,Homepage

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi)

1. Đề bài

Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?

2. Phân tích

Dạng outweigh sẽ có nhiều cách để viết, trong đó bài của bạn học sinh IELTS TUTOR viết theo kiểu partly, cách viết này cũng được nhưng có nhược điểm là nghĩ ra nhiều ý và người đọc không hiểu là tại sao body 1 bảo disadvantages, body 2 xét advantages mà cuối cùng lại ủng hộ advantages, thay vào đó có thể viết theo kiểu totally như sau:

  • Intro câu 2 & Conclusion: advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
  • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
    • Main idea: việc relocating như vậy sẽ cải thiện traffic problems (congestion)
  • Body 2: Lí do thứ 1 vì sao advantages hoàn toàn outweigh disadvantages
    • Main idea: việc relocating giải quyết accommodation problems
      • Nhớ nói thêm 1 câu trong đoạn này là mặc dù không phủ nhận việc relocate sẽ hơi bất tiện di chuyển cho người lao động nhất là ở xa, nhưng người ta có thể chuyển về sống ở rural areas luôn (nhắc sơ 1 câu để thấy được là mình cũng có xét sơ qua disadvantages rồi mới đi tới kết luận advantages)

Thực ra bài này rất là dễ vì đề đã cho sẵn ý sẵn trên đề bài rồi, chỉ cần đọc kĩ đề là làm được

3. Bài viết của bạn HS IELTS TUTOR đi thi ngày 21/11/2020

IELTS TUTOR đã sửa kĩ và có sẵn bản word, các em down xuống cho tiện nghiên cứu nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK