Cách dùng tính từ"pre-school/preschool"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"pre-school/preschool "tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"pre-school/preschool"tiếng anh

Mang nghĩa"trước tuổi đi học, trước tuổi đến trường"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • pre-school/preschool chỉ đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My son is a preschool child. (IELTS TUTOR giải thích: Con trai tôi chưa đến tuổi đi học)
  • pre-school education 
  • children of pre-school age
  • Last week she revisited her old preschool. (IELTS TUTOR giải thích: Tuần trước cô ấy đã đi thăm lại trường mẫu giáo cũ của mình)
  • Looking after pre-school children is very tiring. 
  • The Halsey Report emphasized the value of a pre-school education.
  • a preschool playgroup 
  • preschool children/toys

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE