Cách dùng từ "plenty" & "plenty of" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng từ "plenty" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng "plenty"

1. "plenty" dùng như noun (danh từ) mang nghĩa "

sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào, sự có nhiều"

an amount or supply that is enough or more than enough, or a large number or amount

PLENTY khi dùng với noun là [DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC]

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to have plenty of money (IELTS TUTOR giải thích: có nhiều tiền)
 • we are in plenty of time (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta còn có nhiều thì giờ)
 • to live in plenty (IELTS TUTOR giải thích: sống sung túc)
 • food and drink in plenty (IELTS TUTOR giải thích: đồ ăn và thức uống ê hề)
 • plenty of eggs (IELTS TUTOR giải thích: nhiều trứng)
 • This car has plenty of power.

2. "plenty" dùng như đại từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Plenty nếu dùng như đại từ (pronoun) sẽ mang nghĩa "đủ = enough hoặc more than enough" 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Do you need more milk ? - No , thanks , there's plenty in the fridge (IELTS TUTOR giải thích: Ông cần thêm sữa không ạ? - Không, cám ơn, vẫn còn nhiều trong tủ lạnh)
  • Have we got enough plates ? - Yes , there are plenty in the cupboard Chúng ta có đủ đĩa chưa? - (IELTS TUTOR giải thích: Rồi, có nhiều ở trong tủ đựng bát đĩa)

  3. "plenty" dùng như phó từ

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • ( + more) chỉ sự thừa mứa
  • (dùng với big , long , tall ... theo sau là enough )

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  there's plenty more paper if you need it (IELTS TUTOR giải thích: còn vô khối giấy, nếu anh cần)
  • the rope was plenty long enough to reach the ground (IELTS TUTOR giải thích: dây thừng còn thừa đủ dài để chạm đất)

  III. Cách dùng "plenty of"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • PLENTY OF mang nghĩa “đủ và nhiều hơn nữa”, theo sau đó là danh từ không đếm được và danh từ số nhiều

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is plenty of time. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều thời gian.)
  • Plenty of shops accept credit cards. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều cửa hàng chấp nhận thẻ ghi nợ.)
  • I’ve got plenty of money. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có rất nhiều tiền.)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking