Phân biệt "continual" & "continuous" tiếng anh

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân biệt "continual" & "continuous" tiếng anh

I. Cách dùng "continual"

Mang nghĩa "liên tục, liên miên"

happening repeatedly, usually in an annoying or not convenient way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We 've had enough of their continual arguing. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi chán cái trò tranh cãi liên miên của họ lắm rồi)
 • We are in a state of continual flux. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta luôn ở trong một trạng thái thay đổi liên tục)
 • It is a continual process of growth and education. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một quá trình tăng trưởng và giáo dục liên tục)
 • They had continual problems with leaves blocking up the gutters. (IELTS TUTOR giải thích: Họ liên tục gặp vấn đề với nhiều lá cây chặn trên máng xối)
 • The company receives continual complaints about the quality of its products. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty luôn luôn nhận sự than phiền liên tục về chất lượng của sản phẩm)
 • I'm sorry - I can't work with these continual interruptions. 
 • His continual demands for sympathy became quite a strain on his friends. 

II. Cách dùng "continuous"

Mang nghĩa "liên tiếp không dứt, không ngừng"

without a pause or interruption

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A continuous beeping sound. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng bíp liên tục)
  • His continuous chatter vexes me. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta ăn nói huyên thuyên làm tôi bực mình)
  • Our political institutions are in continuous evolution. (IELTS TUTOR giải thích: Các thể chế chính trị của chúng ta đang không ngừng phát triển)

  III. Phân biệt "continual" & "continuous"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Continuous: Diễn tả sự vật, sự việc xảy ra liên tục, liên tiếp không hề có gián đoạn.
  • Continual: Diễn tả sự vật, sự việc xảy ra liên tục, nhưng có gián đoạn, đứt mạch.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our holiday was ruined by the continuous rain. 
   • IELTS TUTOR giải thích: Mưa liên tục không ngớt làm hỏng cả ngày nghỉ của chúng tôi 
    • IELTS TUTOR lưu ý: Ở đây ý muốn nói là mưa liên hoàn, mưa mãi không ngớt thì sẽ dùng continuous, vẫn có thể dùng continual rain nhưng theo nghĩa là mưa liên tục nhưng có ngày mưa ngày không mưa chứ không phải mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác như continuous
  • Please stop your continual questions! (IELTS TUTOR giải thích: Xin đừng hỏi lặp đi lặp lại nữa)
   • IELTS TUTOR lưu ý: ở đây tức là các câu hỏi được đưa ra liên tục, tuy nhiên hỏi chút thì cũng dừng lại nghe chứ không phải liên tục hỏi không ngắt quãng 
  • In the end, it was the continual drinking that destroyed him.
   • IELTS TUTOR lưu ý: ở đây tức là ông này uống rượu liên tục nhưng mà cũng có lúc nghỉ chứ cũng không phải ngày nào cũng uống hoặc giờ nào cũng uống 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK