Cách dùng từ "resident" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "resident" tiếng anh

I. Dùng "resident" như noun

1. "resident"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người sinh sống hoặc có nhà ở một nơi nào đó (không phải khách viếng thăm), cư dân"

=someone who lives in a particular place/The residents of a house or area are the people who live there.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • resident in
 • resident of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many local residents have objected to the scheme. 
 • ...building low-cost homes for local residents. 
 • This resident is looking for his child. (IELTS TUTOR giải thích: Người dân này đang tìm con của anh ấy)
 • Are you a visitor or a resident? (IELTS TUTOR giải thích: Bà là du khách hay người định cư?)
 • I'm not a resident of this area. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không phải là người ở khu này)
 • More than 10 percent of the city's residents live below the poverty line
 • Thousands of foreign residents in Moscow are affected by the bill. 
 • They are both residents of the same village.

2.2. Mang nghĩa"bác sĩ nội trú"

=someone who has just received their licence as a doctor and is working in a hospital to continue their training/A resident or a resident doctor is a doctor who is receiving a period of specialized training in a hospital after leaving university.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • resident physician

II. Dùng "resident" như adj

1. Mang nghĩa"có nhà ở một nơi nào đó; cư trú"

=living in a particular place

IELTS TUTOR lưu ý:

 • resident in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the resident population (IELTS TUTOR giải thích: dân cư thường trú (không phải khách vãng lai))
 • to be resident abroad / in the United States of America (IELTS TUTOR giải thích: cư trú ở nước ngoài/ở Hoa Kỳ)
 • The area has always had a resident population of these birds. 
 • Candidates will normally have been resident in the United Kingdom for at least six months.

2. Mang nghĩa"thường xuyên làm việc ở đâu"

=working regularly in a particular place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • resident musicians
  • Stanley is our resident crossword fanatic (IELTS TUTOR giải thích: Trong bọn chúng tôi, Stanley là kẻ thường xuyên mê trò đố chữ)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE