Cách dùng từ "today" trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "today" trong tiếng anh

1. Today là 1 adverb (trạng từ)

Vì today là 1 trạng từ nên về bản chất sẽ có chức năng và vị trí của 1 trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

1.1. Mang nghĩa "ngày hôm nay"

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What's the date today? 
 • He's going to call you at some point today. 

1.2. Mang nghĩa "ngày nay" = nowadays

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Today, people are much more concerned about their health than they were in the past.

  2. Today là 1 danh từ, cũng mang nghĩa "ngày hôm nay & ngày nay"

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Today is even hotter than yesterday! Is that today's paper?
  • With today's technology almost anything seems possible. 
  • The youth of today don't know how lucky they are.

  3. IELTS TUTOR xét ví dụ

  • Trạng từ today - đây là trạng từ thường gặp, nhưng cũng rất dễ sai nên IELTS TUTOR sẽ phân tích kĩ. Sẽ không có trường hợp nào mà viết như sau:
   • CÂU SAI: social networking sites like FB or instagram are full of tragic news like plane crashes or road traffic injuries and deaths, today, people are much more concerned about their health than they were in the past. 
    • Viết như này là hoàn toàn sai, vì today là trạng ngữ thì không dùng để nối 2 câu với nhau được (vì bản chất 2 câu không thể nối nhau bằng dấu phẩy), như vậy sẽ sửa lại như sau: 
     • CÂU ĐÚNG: social networking sites like FB or instagram are full of tragic news like plane crashes or road traffic injuries and deaths, which makes today's people much more concerned about their health than they were in the past. 
      • Trong câu này nếu today dùng như adverb trạng từ thì sẽ không hợp nghĩa khi nối câu lại, thay vào đó today có thêm 1 cách dùng nữa là danh từ nên có thể biến today's people được thì câu sẽ rõ ý hơn 

  Nếu muốn học chuyên sâu một từ thì nhớ ghé website chuyên sâu phân tích từ vựng, cùng với hướng dẫn cách paraphrase từ vựng thường gặp của IELTS TUTOR là https://www.ieltsdanang.vn/blog nhé, siêu siêu nhiều kiến thức bổ ích

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK