Các cách paraphrase "related to" trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Các cách paraphrase "related to" trong tiếng anh

  1. associated with: có liên quan đến

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The cancer risks associated with smoking have been well documented.

  2. relating to

  Học kĩ phân biệt related to và relating to mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

  3. in terms of: về mặt

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We try to do what is best for our customers in terms of the quality of our products.

  4. which is similar to = which is the same as

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • One of the big perks is the tablet's file organisation system, which is similar to that of a traditional personal computer.

   5. linked with

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Testosterone's linked with both of them

   6. akin (adj) to sth: có liên quan đến (akin là adj)

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • They speak a language akin to French.
    • IELTS TUTOR giải thích kĩ hơn: câu này đang có mệnh đề quan hệ rút gọn là mẫu ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ vì rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR thường xuyên sai nên nhớ đọc kĩ lại 
     • Câu đầy đủ đãng lẽ sẽ là: They speak a language (which is) akin to French trong đó vì akin là adj như IELTS TUTOR có ghi chú ở trên nên có thể rút gọn which is đi sẽ thành câu là They speak a language akin to French

     7. like / alike

     Đọc kĩ sự khác nhau giữa like và alike về cách dùng mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

     8. in relation to

     Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The drug is being studied for possible beneficial effects in relation to migraine headaches.

     9. in regard to sth / sb

     Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • I am calling in regard to your recent inquiry.

      10. regarding / considering = about

      Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • The company is being questioned regarding its employment policy.

       Nếu muốn học chuyên sâu một từ thì nhớ ghé website chuyên sâu phân tích từ vựng, cùng với hướng dẫn cách paraphrase từ vựng thường gặp của IELTS TUTOR là https://www.ieltsdanang.vn/blog nhé, siêu siêu nhiều kiến thức bổ ích

       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

       >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

       >> IELTS Intensive Listening

       >> IELTS Intensive Reading

       >> IELTS Cấp tốc

       All Posts
       ×

       Almost done…

       We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

       OK