CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEMORIES & EXPERIENCES

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEMORIES & EXPERIENCES, đây là dạng rất có khả năng sẽ gặp trong kì thi IELTS part 2, nên phải chú tâm ôn luyện kĩ càng nhé

I. PART 2

1. Đọc lại cách làm dạng Describe an event

Đọc kĩ cách làm dạng Describe an event trong IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé

2. Hướng dẫn làm một số đề dạng Describe an event

2.1. Hướng dẫn cách làm bài Describe a game you liked to play in your childhood

2.1.1. Từ vựng topic Game

Từ vựng topic Game IELTS TUTOR đã tổng hợp

2.1.2. Cách làm bài Describe a game you liked to play in your childhood

2.2. Hướng dẫn cách làm bài Describe the most difficult time in your life

2.2.1. Từ vựng topic Challenge

IELTS TUTOR có tổng hợp từ vựng topic challenge nhớ đọc kĩ để làm sổ tay từ vựng nhé

2.2.2. Hướng dẫn cách làm bài Describe the most difficult time in your life

2.3. Hướng dẫn cách làm bài Describe a character in a childhood story

II. PART 3

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

  Do you prefer writing letters or e-mails

  2. Câu hỏi về sự khác biệt

   What are the differences between big weddings and small weddings?

   3. Câu hỏi về sự thay đổi

   How have weddings changed recently?

   4. Câu hỏi trình bày quan điểm

    On what occasions will people receive money as a gift?

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc