Return to site

CÁCH TRẢ LỜI DẠNG DESCRIBE AN EVENT IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

I. CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE AN EVENT IELTS SPEAKING PART 2

1. Cách chia thì trong dạng Describe an event

 • Chủ đề hồi ức và kỉ niệm hay DESCRIBE AN EVENT là chủ đề khó nhất trong IELTS SPEAKING PART 2, tuy nhiên thực chất là ở chủ đề này cue card chỉ chủ yếu tập trung vào hai câu hỏi đó là 
  • What happened then: Sự việc gì xảy ra lúc đó 
  • How you felt then: Tâm trạng lúc đó 
 • Để trình bày 2 câu hỏi trên, trước tiên các em phải nắm vững cách kể lại câu chuyện đã xảy ra và dùng thì QUÁ KHỨ thật chính xác, IELTS TUTOR lưu ý là nếu đề dùng thì gì, thì mình sẽ chia thì đó 

Nếu trong CUE CARD chia thì quá khứ, thì mình sẽ trình bày bài nói, chia theo thì quá khứ, đọc kĩ hướng dẫn cách chia thì trong IELTS SPEAKING của IELTS TUTOR

2. Cách trả lời dạng DESCRIBE AN EVENT theo từng câu hỏi thường gặp

2.1 Câu mở đầu (introduction) - Câu hỏi số 1

Câu mở đầu của dạng Describe an event vẫn tuân theo cách mở đầu mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn chung cho IELTS SPEAKING PART 2 - không có gì khác

Well, the... (từ then chốt event đề bài cần mô tả ) I want to share with you is (called) ... (tên Event đề bài cần mô tả )

 • which is a .... (đặc điểm , tính chất), specialising in ...(thông tin cụ thể)

HOẶC

 • Which is one of the most... (cấu trúc so sánh nhất) in ... these days

Đọc kĩ các ví dụ sau đây cùng IELTS TUTOR:

Đề bài: Describe an exciting experience

Well, the exciting experience I want to tell you about happened several years ago when I was studying in university

Đề bài: Describe a conversation over the telephone

Well, the exciting experience I want to tell you about happened several years ago when I was studying in university

Đề bài: Describe an occasion when others celebrated for you

Well, the celebration I wanna share with you happened in my childhood when my father celebrated my winning a …competition

Đề mẫu: Describe an occasion when you got angry

Well, the occasion when I was angry was several months ago when I was about to board a flight at the airport

2.2. Cách trả lời câu hỏi WHAT (HAPPENED THEN - Sự việc gì xảy ra lúc đó)

2.2.1. Cách trả lời

Thông thường, đối với dạng mô tả về một tình huống, experience, event thì ở dạng câu hỏi về What các em sẽ tường thuật lại câu chuyện.

Để tưởng thuật câu chuyện, có thể dùng theo trình tự sau:

 • At the very beginning,
 • After that / Afterwards / And then, During / While .....
 • Towards the end / In the end / Finally / Eventually 

Tức là mình kể chuyện theo kiểu:

 • Mở đầu câu chuyện như thế nào (At first, ....)
 • Sau đó thì sao (After that, ....)
 • Cuối cùng kết thúc như nào (Finally...)

Cùng xét một ví dụ của câu hỏi WHAT cùng IELTS TUTOR

Đề bài của IELTS TUTOR là:

 • Describe an occasion when you got angry

Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

 • Well, at the very beginning, I was standing in a queue at the airport, waiting for a taxi
 • During this period, every passenger was complying with the rule of “first come, first served”, but a middle-aged man tried to take advantage of the rule-abiding people by jumping the queue
 • Eventually, I was so annoyed that I had to come close and have a talk with him 

IELTS TUTOR nhận xét:

 • Có thể thấy là cách trả lời trên vẫn theo đúng như những gì IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên là kể câu chuyện theo trình tự:
  • Đầu tiên, sự việc như nào
  • Sau đó thì sao
  • Cuối cùng thì...

2.2.2. Lưu ý

 • Trong trường hợp Câu hỏi: What did they do? nhưng mà mình không có gì để nói thì cũng không nên trả lời they did not do any things, cách trả lời này không ý có gì để chấm điểm nhé 
  • Dù gì IELTS nó cũng là bài thi về đánh giá năng lực nên các em cũng phải trả lời sao cho nó có nội dung 1 chút nhé nên có thể học cách nói khác nhé: Actually, they just made some trivial things such as playing...

 • Khi mình nói gì ra thì nên giải thích cho rõ ý đó nhé, đừng mập mờ trong IELTS SPEAKING
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ nói they were so cute (cute quá informal có thể dùng adorable) thì có thể giải thích ra là sao lại cute

2.3. Cách trả lời câu hỏi HOW (YOU FELT THEN - Tâm trạng lúc đó)

Xét ví dụ cùng IELTS TUTOR

Describe the most difficult time in your life

Các câu hỏi trong Cue Card của IELTS TUTOR

 • When that was
 • What happened
 • How you dealt with the difficult time
 • And explain how you felt at that moment
 • Intro: The most difficult thing that has ever happened to me is the one I am experiencing right now - taking the IELTS examination 
 • What happened: I want to talk about this simply because I have taken the IELTS exam five times, and I once thought of quitting, and I don’t like IELTS at all
 • How you dealt with the difficult time+And explain how you felt at that moment
  • After deciding to go overseas to study for…., I faced a tough task, which was obtaining an IELTS certificate with a score of 6.5, so I was worried about how to achieve that
  • But then, I believed that if I put my mind to it, I could make it. Yet, no matter how hard I tried, the score of 5.0 was the only number I got each time. I was greatly frustrated and hopeless
  • Eventually, a teacher of mine gave me a lot of suggestions and encouragement. He told me that if I persisted, one day I would be sucessful. I personally have great confidence that my efforts will pay off sooner or later 

IELTS TUTOR nhận xét:

 • Cách dễ nhất để trả lời câu hỏi  And explain how you felt at that moment là mình vẫn trả lời theo hướng chia 3 giai đoạn, giống như cách trả lời what happened, nhưng ở đây là về mặc cảm xúc của mình 
  • At first, 
  • And then, 
  • Finally, 

2.4. Cách trả lời câu hỏi And explain why you want to talk about it

Xét ví dụ cùng IELTS TUTOR

  Các câu hỏi trong cue card của IELTS TUTOR

  • When that was
  • What the celebration was for
  • What you did
  • And explain why you want to talk about it

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời

  • Intro+When that was+What the celebration was for: Well, the celebration I want to share with you happened in my childhood when my father celebrated my winning a painting competition 
  • What you did:
   • My father had sent me to a painting school in the hope that I could develop my talents in that, and a year later, I was given an award in a drawing competition. My father was so happy that he decided to give me a surprise: a delicate portfolio with all my paintings in it
  • And explain why you want to talk about it
   • There was many reasons why this celebration is worth mentioning
    • Firstly, to this day, I keep my father’s gift as a treasure
     • Actually, I was really impressed with my father’s special gift. Not only is it a record of a childhood memory, but it is also an encouragement for me to work hard
    • Secondly, even though it was just a small prize, I felt a sense of fulfillment
     • After this award, I applied myself to painting
     • To me, It was really amazing to create sth so beautiful just with two colours, white and black

  IELTS TUTOR nhận xét:

  II. TỪ VỰNG DÙNG TRONG DẠNG DESCRIBE AN EVENT

  IELTS TUTOR lưu ý là từ vựng được dùng nhiều nhất trong dạng Describe an event, chính là từ vựng mô tả cảm xúc con người mà IELTS TUTOR đã tổng hợp rất kĩ ở đây, nhớ học kĩ:

  • Từ vựng cảm xúc tích cực
  • Từ vựng cảm xúc tiêu cực

  III. BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ EVENT IELTS SPEAKING

  1. Các sự kiện tích cực

  1.1. Describe a conversation over the phone

  • Các câu hỏi trong cue card của IELTS TUTOR bao gồm:

   • When that happened
   • Who called
   • What you said to each other
   • And explain why this conversation left an impression on you 
  • Từ vựng IELTS TUTOR khuyên nên học:

   • were busy at work all night long 
   •  hang up: dập máy 
   • Discussion on a certain topic
   • Quarrel 
  • Intro+Who called: Well, the exciting experience I want to tell you about happened several years ago when I was studying in university
  • Trả lời When that happened + What you said to each other: 
   • Firstly, I gave a brief introduction of myself, then I stated my study plan and my future career goals
   • After that, I was asked to give a personal statement, and towards the end, I asked him a lot of questions about…., for example local life, local weather, facilities, my accommodation arrangements and so on 
  • And explain why this conversation left an impression on you
   • There are many reasons why this conversation left a lasting impression on my mind
    • Firstly, it was my first interview in English, so I felt extremely nervous 
     • As I was dying to have a chance to study in…, I didn’t want to fail, so I tried my best 
    • Secondly, the representative is quite nice and gentle when always encouraging me to keep talking and sharing
     • Therefore, I felt pretty relaxed, and my previous nervousness soon disappeared
     • I felt that he was satisfied with my performance, and I was glad my preparation had paid off 

  1.2. Describe a wedding you attended

  Từ vựng về lễ cưới - wedding nhớ tham khảo IELTS TUTOR có tổng hợp

  Describe a wedding you attended

  Các câu hỏi trong Cue Card của IELTS TUTOR

  • When you went to this wedding
  • Who the new couple was
  • What people did at this wedding
  • And explain why you want to talk about this wedding
  Các từ vựng IELTS TUTOR khuyên nên tham khảo:
  • Wedding march: nghi thức tiến hành hôn lễ
   • Making marriage vows
   • Bowing down to parents
   • Giving and receiving rings 
   • Having a feast
   • Proposing a toast
   • Teasing the new couple 
  • Intro + Câu 1 (When you went to this wedding) + Câu 2 (Who the new couple was)
   • Well, the wedding ceremony I want to share with you was my best friend Michael’s. In fact, Michael and I have been close friends since childhood, and we had a memorable and busy day back then, which was in last October
  • Câu 3 (What people did at this wedding): The ceremony procedure was quite conventional, just like others; the bride and groom said vows, bowed down to parents, proposed toasts, took photos with guests, and so on
  • Câu 4 (And explain why you want to talk about this wedding)
   • There are many reasons why to me, this wedding is worth mentioning
    • Firstly, it was the first time I had been a best man
     • At the very beginning of the wedding, I was quite nervous since I had sever been a best man before, and it seemed like I was going to have a big day
    • Secondly, 
     • I felt touched and moved, especially when the couple recalled their love journey after experiencing all sorts of ups and downs
     • As their best friend, I wanted to express my overwhelming love and best wishes to them 

  1.3. Các sự kiện tích cực khác

  2. Các sự kiện tiêu cực

  2.1. Describe an occasion when you got angry

  Các câu hỏi trong Cue Card của IELTS TUTOR

  Describe an occasion when you got angry

  • When that was
  • Where that was
  • What happened then
  • And explain how you felt about that 

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời dưới đây:

  • Intro + when that was + where that was:
   • Well, the occasion when I was angry was several months ago when I was about to board a flight at the airport
  • What happened then
   • At first, I was waiting in the lounge to fly to…Before the departure time, we heard an announcement that out flight would be delayed due to the air control
   • During the waiting period, the airline staff just told us nobody could do anything about the air control, and with that excuse, our time had just been meaningless wasted 
   • Eventually, our flight took off eight hours behind schedule 
  • And explain how you felt about that (nêu diễn biến cảm xúc) 
   • At the beginning, I was sympathetic as flight delay was somewhat common, and we, all passengers, were quite co-operative
   • After that, we got angry because we were put aside without any concern. At the very least, they should have taken care of us, like arranging accommodation, offering compensation, arranging an alternate flight or providing some refreshments
   • Then, we felt nothing but desperate, and eventually the flight took off, eight hours latter than the set time 

  2.1. Describe a time when you received wrong or incorrect information.

  • What information was?

  • When you read/heard this information?

  • Where you read/heard it?

  • And explain why you think it is incorrect?

   • Câu số 4 And explain why you think it is incorrect? các em có thể triển khai theo hướng sau nhé, giả sử như bạn học viên của IELTS TUTOR đang mô tả chiếc váy bạn í dự định mua ở trên mạng. ​

    • There are 2 reasons why I do believe that I received wrong information on this dress from the shop

     • Firstly, the price of the dress doubled the price i saw from the review of the website. >> Nêu supporting idea >> Example (nếu khó nêu example chỗ này thì k có cũng đc)

     • Secondly, the dress was not that nice, compared to what it was promoted on the website...(Supporting idea >> Example)

  2.2. Các sự kiện tiêu cực khác

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK