HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT DẠNG OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2

Dạng Opinion essay chiếm đến 70% tỷ lệ ra thi của IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Dạng Opinion Essay là 1 trong 7 dạng đề thường được ra thi trong IELTS WRITING TASK 2

Đây là dạng sẽ xuất hiện đến 70% trong các đề thi IELTS và gần như 2/3 sĩ tử IELTS sẽ sai Task Response dạng Opinion Essay trong IELTS Writing Task 2, nên các em cố gắng học hành thật nghiêm túc ở dạng đề này các em nhé!

Sau đây là cách nhận diện dạng đề, cùng ví dụ được phân tích cụ thể của dạng đề Opinion Essay, từ đó các em có thể phân biệt dạng này với 6 dạng đề còn lại trong IELTS Writing!

1. Ví dụ về OPINION ESSAYS

Đề mẫu 1: - Topic Government Spending

SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

Đề mẫu 2: - Topic Education

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

2. CÁCH VIẾT

Dạng OPINION ESSAY có 3 cách viết

Cách 1 : totally agree

Cách 2: totally disagree

Cách 3: vừa đồng ý, vừa không đồng ý, tức là quan điểm không rõ ràng, bê đê, ba phải

Lưu ý nặng:

Tuyệt đối chỉ dùng CÁCH 1 & 2 khi bạn target 7.0 trở xuống, vì cách 3 quan điểm ba phải bê đê, rất dễ viết sai, vì các bạn target 6.5- còn yếu về lập luận nên khi viết cách này nguy cơ sai là rất cao

1) "HOÀN TOÀN" ĐỒNG Ý (HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý)


Mở bài:


+ Nêu chủ đề của bài viết
+ Nêu quan điểm của bạn (đồng ý hoặc là không đồng ý) hoàn toàn


Thân bài 1: “First reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của bạn đúng


Thân bài 2: “Second reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của bạn đúng


Kết luận: nhắc lại quan điểm của bạn (chú ý paraphrase lại toàn bộ câu 2 ở phần mở bài )

 

 

2) ĐỒNG Ý "MỘT PHẦN"


Mở bài:
+ Nêu chủ đề của bài viết
+ Nêu quan điểm của bạn là đồng ý một phần


Thân bài 1: Một mặt, bạn đồng ý vì...


Thân bài 2: Mặt khác, bạn không đồng ý vì....


Kết luận: nhắc lại quan điểm của bạn là đồng ý một phần

3. Phân tích đề mẫu 1 dạng opinion essay

Đề mẫu 1: - Topic Government Spending

SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

3 cách viết như đã phân tích ở trên sẽ là như thế này:

Cách 1: Totally agree

Tức là bạn hoàn toàn ủng hộ quan điểm đề cho là GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

===> tức là quan điểm của bạn là CẤM FOOD INDUSTRIES NHƯ DRUG, ALCOHOL & TOBACCO luôn!

Cách 1: Totally disagree

Tức là bạn hoàn toàn KHÔNG hộ quan điểm đề cho là GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

===> tức là quan điểm của bạn là KHÔNG NÊN CẤM FOOD INDUSTRIES NHƯ DRUG, ALCOHOL & TOBACCO luôn!

Cách 3: PARTLY AGREE/DISAGREE

Bạn ủng hộ cả 2, kiểu vừa thấy cái CẤM nó cũng đúng, mà cái không cấm nó cũng đúng! ===> bởi vì bố cục không rõ ràng nên dẫn đến là rất dễ sai!

4. BỐ CỤC 2 ĐOẠN BODY THÂN BÀI CỦA TOTALLY AGREE/DISAGREE

Các em chỉ cần nêu ra 2 lí do vì sao các em TOTALLY AGREE / DISAGREE với quan điểm của đề bài. Mỗi body 1 lí do

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

5. Phân biệt giữa hai dạng Opinion Essay dễ nhầm lẫn

Dạng 1: Hỏi ý kiến trực tiếp các em như thế nào về 1 quan điểm

Ví dụ dạng này:

GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

Dạng 2: Nêu ra một nhận định và hỏi ý kiến các em Do you agree or disagree?

Ví dụ dạng này:

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Tức là đề đã cho sẵn 1 quan điểm, và nhiệm vụ của các em là trả lời ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM TRÊN HAY LÀ KHÔNG

Tức là ở câu thứ 2 của Introduction phải trả lời cho được là đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên

Ví dụ 1 mở bài sẽ được chấm lạc đề nhẹ của dạng này

In this day and age, more and more contemporary have been placed on whether or not libraries have been steadily replaced by online network because pupils can search for information online in an easier way. I myself believe that online network brings more benefits than libraries for these reasons below.

Lí do lạc đề là đề này viết theo kiểu như dạng 1, tức là không trả lời trực tiếp là ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH CỦA ĐỀ ĐÃ CHO

Sửa lại mở bài trên như sau:

In this day and age, more and more contemporary have been placed on the opinion that libraries have been steadily replaced by online network because pupils can search for information online in an easier way. And this opinion has my support

Chú ý là câu thứ 2 của introduction luôn là câu sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi đề bài là gì, trong ví dụ này câu hỏi đề bài là Do you agree or disagree?

6. Cách viết dạng "Is it a positive or negative development?"

Một điểm đầu tiên các em phải nhớ là dạng "Is it a positive or negative development?" cũng là một trong những dạng Opinion essay, mà dạng Opinion essay là dạng thể hiện quan điểm của các em nên ở bài viết các em phải nhấn mạnh quan điểm của em ở câu hỏi đề bài cho là gì nhé!

Phân tích đề mẫu ví dụ sau:

In many countries, there are 24 -hour TV programs. Is it a positive or negative development?