Bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý cần phải nhận định cho rõ ra 1 đề bài của IELTS sẽ bao gồm 2 phần:

 • Phần 1: Nêu topic
 • Phần 2: Trực tiếp câu hỏi mà muốn thí sinh trả lời

II. Phân tích bố cục đề bài mẫu của IELTS TUTOR

  IELTS TUTOR xét đề mẫu:

  Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion

  • Phần 1: nêu topic trong đề này sẽ là "Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career"
   • Phần này chỉ là phần giới thiệu vào Topic, nêu context ngữ cảnh cho câu hỏi, chứ chưa chính thức vào câu hỏi.
  • Phần 2: Nêu trực tiếp câu hỏi sẽ là phần: "So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion" 
   • Đây mới chính là câu hỏi chính của bài mà thí sinh cần trả lời, sẽ dựa trên câu nói: "A woman's place is in the home." để đưa ra quan điểm của thí sinh là đồng ý hay không đồng ý

  III. Lưu ý khi phân tích đề

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đề cho 2 câu hỏi, thí sinh nào phân tích đề không kĩ sẽ viết theo dạng 2 questions, nhưng khi đọc đề kĩ lại thì thấy thực ra 2 câu hỏi Do you agree or disagree?, What do you think? hay Give your opinion thực chất chỉ là một câu hỏi What is your opinion? Tức là bài này phải viết theo dạng OPINION ESSAY, chứ không được viết theo dạng 2 QUESTIONS là sai nhé

  Vậy bài này sẽ đưa ra quan điểm của thí sinh về câu: "A woman's place is in the home."

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK