Hướng dẫn từ A đến Z cách viết CONCLUSION cho tất cả các dạng Essay IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Phần kết luận là đoạn văn dễ viết vì có rất nhiều cách để diễn tả lại các ý trong phần giới thiệu và thân bài nhưng đối với 1 số người kết bài thường khó bởi người viết thường cảm thấy rằng đã hết cái để viết sau khi viết 2-3 đoạn thân bài. Nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR chưa nắm kĩ cách viết conclusion trong IELTS WRITING TASK 2, nhớ đọc kĩ

Ngoài tham khảo hướng dẫn cách v