Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z cách viết CONCLUSION cho tất cả các dạng Essay IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Phần kết luận là đoạn văn dễ viết vì có rất nhiều cách để diễn tả lại các ý trong phần giới thiệu và thân bài nhưng đối với 1 số người kết bài thường khó bởi người viết thường cảm thấy rằng đã hết cái để viết sau khi viết 2-3 đoạn thân bài.

Ngoài tham khảo hướng dẫn cách viết Conclusion IELTS WRITING , các bạn có thể đọc thêm 3 dạng đề chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 2 hay checklist phải nắm nếu muốn đạt 8.0 IELTS để nắm vững kĩ năng khó nhất trong IELTS WRITING này nhé!

I. Mục đích của Conclusion trong IELTS WRITING TASK 2

– Nhấn mạnh được quan điểm của cá nhân.

– Đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết.

– Để lại ấn tượng cho người đọc.

II. Cấu trúc chung của Conclusion:

Đầu tiên, các bạn nên đọc kĩ lại bố cục của 1 bài văn IELTS WRITING TASK 2, trong đó IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ nên viết Introduction như nào, Conclusion sẽ ra sao

 • Chỉ nên viết 1 câu cho Conclusion 
 • Conclusion chính là câu Paraphrase lại câu thứ 2 trong Introduction, tức là khẳng định lại quan điểm bản thân

Ví dụ 1:

Phần mở bài

It is argued that students should be taught real life skills, like how to look after money. This essay agrees that they should be part of curriculum.

hoặc

The essay will first discuss how everyday capabilities benefit people later in life and then talk about dangers of not being taught how to manage money at an early age.

Áp dụng các paraphase sau nhé, lồng ghép thêm quan điểm cá nhân, chúng ta sẽ có được một phần kết luận nhanh chóng:

 • functional subjects - real life skills
 • dangers- pay a high price
 • look after money - financial planning
 • later in life - adulthood
 • students - teenagers

Phần kết luận

In conclusion, these functional subjects such as financial planning play an key role for the teenagers who going to go further in this area. On the contrary, they wil pay a high price in adulthood for their laking of education related to these topics.

Ví dụ 2:

Phần mở bài:

It is argued by some that students would benefit more when they attend single-sex schools. In my opinion, however, it would be better for them to enter mixed-gender education.

Áp dụng các paraphase sau nhé, lồng ghép thêm quan điểm cá nhân, chúng ta sẽ có được một phần kết luận nhanh chóng:

 • It is argued by some that → some people think that
 • students would benefit more → it is more beneficial to send students to
 • In my opinion → I personally believe that
 • it would be better for them to → brings more benefits for students

Phần kết bài

In conclusion, although some people think that it is more beneficial to send students to single- sex schools, I personally believe that mixed-gender education brings more benefits for students.

III. 2 cách chính để viết một Conclusion hay

1. Summarize your essay’s main points

Viết kết bài bằng cách tổng hợp lại những gì viết ở thân bài, không viết lại tất cả ý cụ thể đã trình bày ở thân bài.

Ví dụ:

Kết bài hay:

All things considered, getting married has more advantages than dis­advantages. Above all, what can be more fulfilling than a reliable relation­ship with the person you love that lasts for the rest of your life?

Kết bài không hay:

In conclusion, camping holidays have some benefits, the main one is that they are much cheaper than other holidays. Nevertheless, there is too much hard work involved for them to ever feel like a real holiday.

Khác nhau giữa hai kết bài này là đoạn trên đã viết tổng quát lại những gì đã viết ở phần thân bài, trong khi đó, đoạn dưới nhắc lại cụ thể những gì đã viết ở phần thân bài.

2. Give a suggestion, a recommendation or a prediction

Một cách kết bài khác là đưa ra để nghị, một dự đoán hoặc kế hoạch trong tương lai. Cách viết này thể hiện bài viết của bạn có chiều sâu và có ý nghĩa với thực tiễn hơn, những hướng giải quyết, giải pháp trong bài viết của bạn có thể áp dụng được vào thực tế và tạo kết quả tốt.

Lưu ý là chỉ những bài đang bị thiếu chữ, các bạn sẽ viết 2 câu cho Conclusion, thông thường càng bạn chị nên viết 1 câu nhé

Recommendation: Perhaps the goverment should issue a policy that more proper to the people have capbility of working effectively longer today.

Suggestion: Extending the retirement age because of the growing living standard, which can bring a huge interest of the economy. That make the country should rethink about these avaible policies.

Prediction: Everyone would be beneficial if the government reconsider the retirement policy by extending working years for able-bodied adults.

- Không nên dùng những “must” hay “have to” vì những từ này thể hiện sự áp đặt, thay vào đó hãy dùng cụm từ như “It is the responsibility of…”

- Kết luận thể hiện dự đoán, không được viết áp đặt, dùng từ ngữ mang tính đề nghị như: “would”, “can/could”, “may/might”, “perhaps”,…

Ví dụ một kết bài không tốt:

The congress must take measures to reduce the current high unemplyment rate.

IV. Lưu ý khi viết phần Conclusion cho IELTS Writing task 2:

Một đoạn kết bài cần thiết phải có những thành phần như sau:

- Dấu hiệu kết bài:

 • In conclusion
 • In summary
 • Overall 
 • To conclusion 
 • In final analysis 
 • ...

- Có thể viết thêm về ý kiến cá nhân, dự đoán hoặc ý tưởng. VD dựa vào số liệu bạn dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới.

Lưu ý:

 • Không nên đưa thông tin mới vào kết bài, bạn chỉ đóng vấn đề lại, chỉ nên đề cập lại những ý đã viết trong bài.
 • Thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn về vấn đề của đề bài đưa ra. 
 • Tránh lặp lại giống phần mở bài, tránh sử dụng những câu nói sáo và rập khuôn.
 • Tránh dùng những cụm từ mang tính chất xin lỗi như: “I may not be an expert” hoặc “At least this is my opinion.”
 • Hãy chú ý để dành một ít thời gian để viết kết bài, dù thân bài hay tới mức nào và không có kết bài thì điểm bạn vẫn thấp.  

V. Cách viết Conclusion theo 4 dạng câu hỏi của Writing task 2

Dưới đây là ví dụ cụ thể của 4 dạng câu hỏi writing task 2, các bạn hãy xem chúng được viết như thế nào nhé !

1. Viết conclusion cho dạng argumentative essay

Đề bài : Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chúng ta sẽ viết đề này theo hướng "strongly agree"

Phần mở bài: sẽ viết 1 câu giới thiệu chủ đề của đề bài và câu 1 câu thể hiện quan điểm của người viết.

Phần thân bài: sẽ viết 2 đoạn thể hiện 2 lý do vì sao chúng ta lại đưa ra quan điểm như vậy

Phần kết bài: sẽ tóm gọn lại ý của bài viết

Mở bài:

Some people believe that parents of children who attend private schools need to contribute to state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

Kết bài:

In conclusion, I totally lean on the statement that people who choose private education, should receive a significant support about financial concession issues.

Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”
 • should not need to contribute to state schools through taxes = financial concessions
 • believe = lean on
 • parents of children who attend private schools = people who choose private education

2. Viết conclusion cho dạng Discussion essay

Đề bài: In many cities the use of video cameras in public places is being increased in order to reduce crime, but some people believe that these measures restrict our individual freedom.
Do the benefits of increased security outweigh the drawbacks?

Chúng ta sẽ viết bài như sau:

Phần mở bài: viết 1 câu về chủ đề và 1 câu trả lời câu hỏi của đề bài.

Phần thân bài: viết 2 đoạn về mặt tốt và mặt xấu của vấn đề (đừng về phía bên nào thì viết đoạn đó dài hơn 1 tí)

Phần kết bài: tổng hợp ý của bài viết.

Mở bài:

It is true that video surveillance has become commonplace in many cities in recent years. While I understand that critics may see this as an invasion of privacy, I believe that there are more benefits than drawbacks.

Kết bài:

In conclusion, I would argue that the benefits of applying video security system in public areas is absolutely outweighed the disadvantages.

Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

 • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”.
 • Tóm gọn ý chính của bài viết
 • I argue = I believe
 • Video security system = video surveillance
 • Advantages….. outweigh the disadvantages = more benefits than drawbacks

Nói tóm lại, Conclusion chỉ cần viết 1 câu - nêu rõ quan điểm của bạn về cả bài ( paraphrase cho câu số 2 của Introduction )

3. Viết conclusion cho dạng causes-effects-solutions essay

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Chúng ta sẽ viết bài như sau:

Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời câu hỏi của đề

Phần thân bài: Viết 2 đoạn, 1 đoạn về problems. 1 đoạn về solutions

Phần kết bài: Tổng kết lại ý của bài viết.

Mở bài:

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Kết bài:

In conclusion, various solutions can be taken to handle the difficulties that are certain to arise as the populations of nations grow older

Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

  • Bằng đầu đoạn bằng "In conclusion"
  • Tóm gọn ý chính của bài viết.
  • Societies can take steps to mitigate = various measures can be taken to handle
  • There will undoubtedly be some negative consequences = problems that are certain to arise
  • People in industrialised nations can expect to live longer = the populations of nations grow older

  4. Viết conclusion cho dạng two-part question essay

  Đề bài:There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

  Chúng ta sẽ viết bài như sau:

  Phần mở bài: Viết lại đề bằng cách paraphase, trả lời ngắn ngọn 2 câu hỏi của đề

  Phần thân bài: Viết 2 đoạn trả lời 2 câu hỏi của đề

  Phần kết bài: Tổng kết lại ý của bài viết.

  Mở bài:

  It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music

  Kết bài:

  In conclusion, music is an inseparable part of our lives, and I suppose that traditional music always plays an key role in society more than international melodies.

  Ở kết luận này, ta có thể thấy được kết bài này có đầy đủ yêu cầu cần có:

    • Bắt đầu đoạn bằng “In conclusion”.
    • Tóm gọn ý chính của bài viết
    • A vital part of all human cultures = an inseparable part of our lives
    • I would argue = I suppose
    • Is more important = plays an key role

    VI. Một vài ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn

    Ví dụ 1:

    Mở bài:

    It is argued by some that all students entering university should solely study subjects that will be of use for their future. In my opinion, however, it would be more beneficial for them to choose the courses that they have an interest in.

    Kết bài:

    In conclusion, although some people think that universities should only offer the most useful subjects, I personally believe that students should have the right to study whatever they prefer.

    Các từ đồng nghĩa:

    • It is argued by some that → some people think that
    • solely → only
    • subjects that will be of use for their future → useful subjects,
    • In my opinion → I personally believe that
    • it would be more beneficial for them to → students should have the right to
    • choose the courses that they have an interest in → study whatever they prefer.

    Ví dụ 2:

    Mở bài:

    It is argued by some that students would benefit more when they attend single-sex schools. In my opinion, however, it would be better for them to enter mixed-gender education.

    Kết bài:

    In conclusion, although some people think that it is more beneficial to send students to single- sex schools, I personally believe that mixed-gender education brings more benefits for students.

    Các từ đồng nghĩa:

    • It is argued by some that → some people think that
    • students would benefit more → it is more beneficial to send students to
    • In my opinion → I personally believe that
    • it would be better for them to → brings more benefits for students.

    Ví dụ 3:

    Mở bài

    Working longer hours is getting more common in today’s society. I personally believe that this trend not only has a severe impact on the workers themselves, but also on their families and the community as a whole. Therefore, I totally agree with the idea of limiting working hours.

    Kết bài

    In conclusion, I would argue that working time should be reduced since the frequency of long working hours exerts an adverse effect on employees, their family bonds and their community.

    Các từ đồng nghĩa:​

    • Working longer hours → the frequency of long working hours
    • I personally believe that → I would argue that
    • has a severe impact on → exerts an adverse effect on
    • workers → employees
    • limiting working hours → working time should be reduced

    VII. Phân biệt giữa kết bài hay và kết bài không hay

    Kết bài hay:

    All things considered, getting married has,in my opinion, more advantages than dis­advantages. Above all, what can be more fulfilling than a reliable relation­ship with the person you love that lasts for the rest of your life?

    Kết bài không hay:

    All in all, camping holidays do have advantages, the main one being the fact that they are much cheaper than other holidays. To my mind, however, there is too much hard work involved for them to ever feel like a real holiday.

    Kết bài đầu tiên hay bởi nó có khả năng tổng hợp lại những phân tích của mình ở phần thân bài. Kết bài hai không hay bởi nhắc lại quá cụ thể không cần thiết những lí do đã nêu ở phần thân bài.

    Ở phần kết bài Conclusion, các bạn tuyệt đối không nên nhắc quá chi tiết các ý mình đã triển khai ở thân bài!

    Nếu bạn nắm rõ các quy tắc và rèn luyện nhiều thì viết Conclusion cho bài Writing task 2 sẽ không hề gặp khó khăn nữa. Tuy nhiên, bài viết sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nên nếu có bất kì thắc mắc nào các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất có thể. Chúc bạn thành công !

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK