Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo America is facing five epic crises all at once (New York Times)

· Điểm báo

Dạo gần đây, IELTS TUTOR thấy có rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR nhắn tin hỏi về cấu trúc này sao lại được dùng như này trong bài báo này, sao bài báo khác từ vựng kia dùng lạ quá. Rất mừng là em đã bắt đầu tạo cho mình thói quen đọc báo tiếng Anh, việc này rất là tốt trong việc cải thiện từ vựng cũng như ideas trong kì thi IELTS, và hơn hết là giúp em bổ sung thêm kiến thức hằng ngày. Như vậy, IELTS TUTOR sẽ thường xuyên điểm báo những thông tin thú vị, quan trọng và có liên quan đến chủ đề của IELTS để em có thể hiểu thêm về từ mới và cấu trúc, ngữ pháp tác giả dùng nhé.

Hôm nay, IELTS TUTOR xin điểm bài báo America is facing five epic crises all at once được đăng trên New York Times ngày 26/6/2020, được viết bởi DAVID BROOKS, em có thể vào link để đọc trực tiếp bài báo nhé. Sau đây, IELTS TUTOR xin trích lại đoạn báo mà IELTS TUTOR sẽ giải thích từ vựng cũng như cấu trúc để em làm quen với từ vựng và cấu trúc được dùng trong bài này

I. Đoạn báo IELTS TUTOR phân tích

Brooks: America is facing five epic crises all at once These five changes have created a moral, spiritual and emotional disaster that call for a theory of change

There are five gigantic changes happening in America right now. The first is that we are losing the fight against COVID-19. Our behavior doesn’t have anything to do with the reality around us. We just got tired so we’re giving up.

Second, all Americans, but especially white Americans, are undergoing a rapid education on the burdens African Americans carry every day. This education is continuing, but already public opinion is shifting with astonishing speed.

Third, we’re in the middle of a political realignment. The American public is vehemently rejecting Donald Trump’s Republican Party. The most telling sign is that the party has even given up on itself, a personality cult whose cult leader is over.

Fourth, a quasi-religion is seeking control of America’s cultural institutions. The acolytes of this quasi-religion, Social Justice, hew to a simplifying ideology: History is essentially a power struggle between groups, some of which are oppressors and others of which are oppressed. Viewpoints are not explorations of truth; they are weapons that dominant groups use to maintain their place in the power structure. Words can thus be a form of violence that has to be regulated.

Fifth, we could be on the verge of a prolonged economic depression. State and household budgets are in meltdown, some businesses are failing and many others are on the brink, the continuing health emergency will mean economic activity cannot fully resume.

II. Phân tích từ vựng & cấu trúc tác giả sử dụng trong bài báo

 • Five epic crises: 5 khủng hoảng lịch sử 
 • (all) at once: vào cùng 1 lúc
 • Create a moral, spiritual and emotional disaster: tạo khủng hoảng về mặt đạo đức, tinh thần và cảm xúc 
 • …that call for a theory of change: call for là phrasal verb mang nghĩa đòi hỏi 
 • Five gigantic changes: 5 thay đổi cực lớn 
 • There are five gigantic changes happening in America right now ==> ở đây happening là rút gọn mệnh đề quan hệ nhớ tham khảo kĩ bài học về mệnh đề quan hệ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ 
 • Doesn’t have anything to do with…. Không có liên quan gì đến, như vậy cả câu Our behavior doesn’t have anything to do with the reality around us mang nghĩa những hành vi của chúng ta không có gì liên quan đến thực tế xung quanh chúng ta 
 • Give up: phrasal Verb mang nghĩa bỏ cuộc
 • Americans là người Mỹ, phân biệt American và Americans ở bài học trước mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé
 • White Americans là người Mỹ da trắng
 • Undergo a rapid education on the burdens African Americans carry every day trong đó undergo là trải qua, burden là gánh nặng mà người Mỹ da đen phải gánh chịu. Cụm CARRY A (HEAVY) LOAD / BURDEN là cụm từ mà em nên học 
 • Is Shifting with astonishing speed: shift là động từ mang nghĩa chuyển dịch, with astonishing speed mang nghĩa với tốc độ đáng kinh ngạc về adj-ed và adj-ving em nên đọc hướng dẫn mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để hiểu thêm tại sao astonishing mà không phải astonished 
 • Be in the middle of a political realignment: cụm in the middle of + noun mang nghĩa đang ở giữa cái gì đó. a political realignment là cơ cấu, chuyển giao, đổi mới chỉnh trị. Ý nói ở đây là sắp tới sẽ đến bầu cử lại ở Mỹ, có sự chuyển giao chính trị mới 
 • is vehemently rejecting sth: mang nghĩa phản đối quyết liệt
 • The most telling sign is that…Đây là cụm cực hay, có thể ứng dụng trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR chuyên em nên dùng, mang nghĩa dấu hiệu dễ thấy nhất là 
 • We could be on the verge of a prolonged economic depression trong đó be on the verge of có nghĩa là trên bờ vực và a prolonged economic depression có nghĩa là 1 cuộc suy thoái kinh tế kéo dài, prolonged là được kéo dài
 • Be in meltdown: khủng hoảng, thường dùng global meltdown =global crisis khủng hoảng toàn cầu 
 • Be on the brink = be on the verge of… trên bờ vực 

III. Bài học rút ra ứng dụng vào IELTS từ bài báo

Như IELTS TUTOR luôn hướng dẫn các học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 về bố cục 1 đoạn văn IELTS WRITING, Sau khi trình bày quan điểm ra (main idea) em nên có câu giải thích chứ không nên list ý, như ở đoạn sau đây:

Fifth, we could be on the verge of a prolonged economic depression. State and household budgets are in meltdown, some businesses are failing and many others are on the brink, the continuing health emergency will mean economic activity cannot fully resume.

Em có thể thấy là tác giả nêu về Main idea là suy thoái kinh tế và câu sau giải thích ra là suy thoái như nào.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK