Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo

Pandemic Parenting Was Already Relentless. Then Came Summer.

(New York Times)

· Điểm báo

Bên cạnh lên những checklist mà em nên học kĩ trước khi đi thi IELTS SPEAKING, Hôm nay, IELTS TUTOR phân tích từ vựng và cấu trúc, ngữ pháp qua bài báo Pandemic Parenting Was Already Relentless. Then Came Summer được đăng trên tờ New York Times, bài này thuộc Topic Parenting trong IELTS cũng rất hay gặp trong IELTS WRITING em nên tham khảo kĩ để bổ sung từ vựng cũng như kiến thức cho mình nhé

I. Đoạn báo IELTS TUTOR phân tích

Pandemic Parenting Was Already Relentless. Then Came Summer.

I believe dad and mom of colour produce other considerations than can my child get into the perfect college,” she stated. “They see every thing that’s taking place they usually’re asking me about present occasions. Especially at this second, I’m very conscious that my kids, particularly my son, who’s 6-foot-1 and 15 years previous, are perceived in a selected manner.”

Some dad and mom have loosened their strategy, giving their kids extra time for impartial play, outside time and display screen time. Twenty-nine p.c stated they had been giving their kids extra freedom than ordinary, and 16 p.c stated impartial play was extra essential throughout this time than parent-led educating. They’re specializing in life expertise, like making their very own lunch, fixing sibling conflicts or discovering their manner out of boredom.

Parents who weren’t capable of earn a living from home had been nearly twice as seemingly as white-collar staff who labored remotely to say their kids wouldn’t be taking part in schooling this summer season. Experts say the disparities may worsen studying gaps; even in regular years, analysis has discovered that gaps between poorer and wealthier kids slim whereas college is in session and widen in the course of the summer season. Even quick breaks from college, like after pure disasters, can have lifelong influence on studying.

II. Phân tích từ vựng & cấu trúc tác giả sử dụng trong bài báo

   • Đầu tiên với Tittle, Pandemic nghĩa là dịch bệnh, relentless là tính từ mang nghĩa không ngớt, đây là từ mà IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 học kĩ. Vậy ở đây có thể hiểu là Nuôi con thời dịch bệnh đã quá sức rồi
   • Then came summer là cấu trúc đảo ngữ, với những bạn target 7.0+ thì IELTS TUTOR có khuyên là em nên học cấu trúc đảo ngữ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé, ở đây mang nghĩa Rồi lại đến hè 
   • Dad and mom of color có nghĩa là người da màu 
   • Produce other considerations có nghĩa là có những lăn tăn suy nghĩ khác hơn là việc can my child get into the perfect college (con có vào được trường cao đẳng tốt hay không)
   • Take place là một phrasal verb mang nghĩa happen 
   • Present occasions: sự việc đang xảy ra hiện tại
   • I am very conscious that: lo lắng 
   • Are perceived in a selected manner: được nhìn nhận bằng thái độ tích cực, phù hợp
   • Loosen their strategy: nới lỏng cách dạy con 
   • to specialize in: chuyên gia về 
   • Life expertise: kinh nghiệm sống
   • Fix sibling conflicts: hoà giải mâu thuẫn anh chị em 
   • Discover their manner out of boredom, cách dùng từ out of noun ở đây IELTS TUTOR khuyên các em học sinh lớp IELTS ONLINE đảm bảo đầu ra phải học cho kĩ nhé, nhớ đọc kĩ về cách dùng từ OUT OF cho kĩ ở bài IELTS TUTOR hướng dẫn ở trước = because of ở đây mang nghĩa bởi vì chán 
   • Be capable of = có năng lực 
   • Be nearly twice as seemingly as white-collar staff đây là cấu trúc so sánh rất hay gặp trong IELTS WRITING TASK 1 mô tả biểu đồ IELTS TUTOR cũng đã hướng dẫn kĩ em nhớ đọc. Seemingly là adv mang nghĩa có vẻ là 
   • White-collar staff: người đi làm công sở
   • Worsen = deteriorate làm cho tình trạng ngày càng tồi tệ, cụm worsen studying gaps là nên học kĩ 
   • Gaps between poorer and weathier kids slim: tính từ slim thường đi với gaps mang nghĩa chênh lệch giữa người giàu và nghèo càng mong manh 
   • have lifelong influence on: lifelong là adj mang nghĩa là cả đời 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK