Cách dùng mẫu câu so sánh

· Vocabulary - Grammar
 • Khi sử dụng câu so sánh, người Việt chỉ cần thêm các từ hơn, thua và ngang nhau vào câu văn, còn người Anh họ cần phải lưu ý khá nhiều đến cấu trúc câu, vì mỗi loại câu so sánh đều có cấu trúc và đặc điểm riêng. Hơn thế nữa, cấu trúc mỗi loại câu sẽ khác nhau đối với tính từ dài hay tính từ ngắn.
 • Để sử dụng đúng câu so sánh trong tiếng Anh, hãy xem bài viết dưới này nhé, bên cạnh đó IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé

I. CÁC LOẠI CÂU SO SÁNH

1. So sánh bằng

2. So sánh hơn

  Cách dùng SO SÁNH HƠN trong tiếng anh mà IELTS TUTOR hướng dẫn

  3. So sánh nhất

  Cách dùng so sánh nhất trong tiếng anh mà IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

  4. So sánh kép

  Cách dùng SO SÁNH KÉP tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  5. So sánh bội số

  II. CÁC CÁCH SO SÁNH KHÁC

  1. Cách dùng DOUBLE / TRIPLE (Verb)

  2. Cách dùng as opposed to = compared to = in comparison with

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK