HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CẤU TRÚC OUT OF TRONG CỤM out of interest NGHĨA LÀ GÌ?

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh chuyên mục Điểm báo hằng ngày, như hôm qua IELTS TUTOR vừa đăng điểm bào bài Pandemic Parenting Was Already Relentless. Then Came Summer. (New York Times), đây là cách rất tốt để em có thể bổ sung từ vựng cũng như cấu trúc nhé. Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn em 1 cấu trúc rất hay dùng trong tiếng anh đó là CẤU TRÚC OUT OF + NOUN

Đã bao giờ em đọc được câu như câu sau đây, mà không tài nào hiểu nổi OUT OF ... nghĩa là gì ta, ví dụ:

  • I took the job out of necessity because we had no money left. 
  • You might like to come and see what we're doing out of interest (= because I think you might be interested).

OUT OF + noun = nêu lí do vì sao ai đó lại làm việc gì (used to show the reason why someone does something)

Xét ví dụ:

  • We didn't publish the details, out of consideration for the victim's family. (không đăng chi tiết VÌ LO NGẠI cho gia đình nạn nhân)
  • She decided to call her ex-boyfriend out of curiosity.  (VÌ TÒ MÒ)
  • He only went to see her out of duty. 
  • Just out of interest, how old is your wife? 
  • She finished with him and, out of revenge, he told her husband about their affair.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK