Cách viết dạng "DISCUSS BOTH VIEWS"IELTS WRITING

Dạng Discuss both view & give your opinion & dạng OPINION essay chiếm tầm 70% xác xuất ra thi IELTS Writing

· Writing

I. 2 dạng trong bài DISCUSS BOTH VIEWS IELTS WRITING

1. Dạng 1: Discuss both views & give your opinion

1.1. Phân tích bố cục đề bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tức là đề có đầy đủ 2 thành tố:
  • Discuss both views 
  • And give your opinion 
 • Tức là hỏi về quan điểm của thí sinh là chọn cái nào trong 2 quan điểm đề cho và cũng cần discuss quan điểm còn lại kể cả không chọn 

1.2. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Đề mẫu:

Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu:

Some people think personal happiness is closely related to economic success, while others believe that it depends on other factors. Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu

Some people think the cheap air flight gives ordinary people more freedom. However, others think the cheap air flight should be banned because it pollutes the air and brings many other problems.

Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Điểm chung của tất cả các dạng trên là đều là dạng Discuss both views & give your opinion

2. Dạng 2: Discuss both views

2.1. Phân tích bố cục đề bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề chỉ bảo DISCUSS BOTH VIEWS chứ không có nêu YOUR OPINION

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advantages and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề này khác với tất cả các đề trên là chỉ DISCUSS ADVANTAGES & DISADVANTAGES & không có give your opinion

II. Cách viết dạng Discuss both views không nêu give your opinions

1. Mở bài

1.1. Cách viết

IELTS TUTOR lưu ý bố cục của introduction sẽ như sau:

 • Câu số 1: Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)
 • Câu số 2: Giới thiệu rằng view 1 đúng, view 2 cũng có ý đúng

1.2. IELTS TUTOR xét ví dụ

1.2.1. Đề bài mẫu

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advantages and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sở dĩ ở đây IELTS TUTOR xếp bài này vào dạng discuss both views là bởi vì bố cục bài này khi phân vào 2 đoạn thân bài cũng sẽ theo:
  • Body 1: nêu advantages 
  • Body 2: nêu disadvantages (tức là cách làm giống dạng discuss both views nhé, cũng body 1 viết về view 1, body 2 viết view 2)

1.2.2. Introduction mẫu (của dạng không có opinion)

 • Stepping into the 21st century, state-of-the-art technologies have set their foot in almost all spheres of our life. However, whether this breakthrough enslaves us or liberates us is a controversial issue and below is A DISCUSSION ABOUT both THE pros and cons of this development.

2. Thân bài

IELTS TUTOR lưu ý cách viết:

 • Thân bài 1: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 1 đúng
 • Thân bài 2: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 2 đúng

3. Kết luận

3.1. Cách viết

IELTS TUTOR lưu ý cách viết:

 • Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 mở bài (Tuyệt đối không nêu quan điểm bản thân ở bất cứ phần nào trong bài vì đề bài không yêu cầu)

3.2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Conclusion mẫu của bài ví dụ trên của IELTS TUTOR

 • All things considered, every coin has its two sides and so does modern advances.

III. Cách viết dạng Discuss both views and give your opinions

Introduction:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì đề bài có hỏi Give your opinion nên nhiệm vụ của các bạn là phải đưa ý kiến của bạn vào câu 2 của đoạn Introduction, tức là phải trả lời rõ ràng là bạn Agree với ý kiến nào trong 2 ý kiến đề đưa ra.

Bodies:

 • Body 1: On the one hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm thứ 1. 
  • Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy
 • Body 2: On the other hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm còn lại
  • Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong Body 2, nhớ phải nêu là mình ủng hộ quan điểm này nhé 

Conclusion:

 • Nhắc lại là thí sinh ủng hộ quan điểm nào trong hai quan điểm trên.

IV. Xét ví dụ Dạng Discuss both views & Give your opinions Trong IELTS Writing Task 2

Các bạn tham khảo Ví dụ sau của thầy Simon

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.
Discuss both views and give your opinion.

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.

The option to start work straight after school is attractive for several reasons. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

On the other hand, I believe that it is more beneficial for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having the relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete.

For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

(271 words, band 9)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đọc kĩ bài mẫu ở trên, sẽ thấy bố cục mà IELTS TUTOR đưa ra của dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION hoàn toàn bám sát bài mẫu này nhé 

V. Tham khảo bài viết đi thi ngày 22/8/2020 dạng Discuss both views & give your opinion đạt 7.0 của HS IELTS TUTOR

 • Như IELTS TUTOR đã nhắn nhủ với thí sinh ở trên dạng Dạng Discuss both view & give your opinion & dạng OPINION essay chiếm tầm 70% xác xuất ra thi IELTS Writing, như vậy việc nắm vững cách làm dạng bài này là cực kì quan trọng
 • IELTS TUTOR gửi đến thí sinh bài phân tích cũng như bài chấm rất kĩ của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 đi thi gặp dạng Discuss both views & give your opinion đã đạt 7.0 IELTS WRITING nhé, để nắm rõ thêm cách viết dạng này 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0