Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z phân tích, tư duy các bài mẫu đặc trưng 6 dạng viết thư chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING!

· Writing

Điểm đầu tiên các em nên tham khảo cách viết các dạng thư thường gặp nhất trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING mà lần trước IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé.

1. THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Đề mẫu 1:

THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Để làm được bài này, các em phải phân tích như sau:

 • Phần chào hỏi, vì bài này là viết thư cho một người mà các em chưa biết người đó là ai (new employer) của đồng nghĩa, không biết là ông hay là bà thì các em có thể dùng 
  • To whom it may concern
  • Dear Sir or Madam 
 • Phần giới thiệu,  các em nên giới thiệu mục đích các em viết lá thư này là gì, và giới thiệu bản thân của các em ra (Các em sẽ trả lời câu hỏi số 1 đề cho: State your reason for writing and say how you know thư applicant)
 • Phần thân bài, đây sẽ là phần chính của bức thư, cùng là nơi các em sẽ giải quyết hai câu hỏi cuối của đề gợi ý 
  • Body 1: Các em sẽ trả lời cho câu hỏi 1 đề cho: Describe your colleague / friend's relevant qualifications and skills 
   • Chỗ này vì câu hỏi đề cho chia rõ ra 2 phần là Qualifications và thứ 2 là Skills nên các em nên viết Câu 1-2 về Qualifications, Câu 1-2 sẽ viết về Skills 
   • Đoạn Body 1 này nên viết tầm 3-4 câu là đủ 
   • Nhớ khi viết phần thân bài phải có triển khai lí do, mở rộng ý ví dụ Helen Johnes giỏi về team building skill thì phải cho ví dụ ra để chứng minh là nó có skill đó
  • Body 2: Các em sẽ trả lời cho câu hỏi 2 đề cho: And explain why you are recommending this person for the job
   • Câu hỏi WHY các em thường nên viết theo kiểu Firstly, Secondly, Lastly thì điểm sẽ cao hơn, và bố cục bài văn cũng chắc chắn hơn. 
   • Nên viết 2 ý giải thích cho ý WHY - trong mỗi ý thì nhớ có giải thích hoặc cho ví dụ chứ đừng chỉ list ý ra  
 • Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư trang trọng nên các em sẽ dùng Best regards hoặc Yours faithfully
  • Kết thúc thư bằng tên 
THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK