Hướng dẫn từ A đến Z phân tích, tư duy các bài mẫu đặc trưng 6 dạng viết thư chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING!

· Writing

Điểm đầu tiên các em nên tham khảo cách viết các dạng thư thường gặp nhất trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING mà lần trước IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé.

1. THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Đề mẫu 1:

THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Để làm được bài này, các em phải phân tích như sau:

 • Phần chào hỏi, vì bài này là viết thư cho một người mà các em chưa biết người đó là ai (new employer) của đồng nghĩa, không biết là ông hay là bà thì các em có thể dùng 
  • To whom it may concern
  • Dear Sir or Madam 
 • Phần giới thiệu,  các em nên giới thiệu mục đích các em viết lá thư này là gì, và giới thiệu bản thân của các em ra (Các em sẽ trả lời câu hỏi số 1 đề cho: State your reason for writing and say how you know thư applicant)
 • Phần thân bài, đây sẽ là phần chính của bức thư, cùng là nơi các em sẽ giải quyết hai câu hỏi cuối của đề gợi ý 
  • Body 1: Các em sẽ trả lời cho câu hỏi 1 đề cho: Describe your colleague / friend's relevant qualifications and skills 
   • Chỗ này vì câu hỏi đề cho chia rõ ra 2 phần là Qualifications và thứ 2 là Skills nên các em nên viết Câu 1-2 về Qualifications, Câu 1-2 sẽ viết về Skills 
   • Đoạn Body 1 này nên viết tầm 3-4 câu là đủ 
   • Nhớ khi viết phần thân bài phải có triển khai lí do, mở rộng ý ví dụ Helen Johnes giỏi về team building skill thì phải cho ví dụ ra để chứng minh là nó có skill đó
   • Có thể bắt đầu bằng When it comes to professional qualifications,
  • Body 2: Các em sẽ trả lời cho câu hỏi 2 đề cho: And explain why you are recommending this person for the job
   • Câu hỏi WHY các em thường nên viết theo kiểu Firstly, Secondly, Lastly thì điểm sẽ cao hơn, và bố cục bài văn cũng chắc chắn hơn. 
   • Nên viết 2 ý giải thích cho ý WHY - trong mỗi ý thì nhớ có giải thích hoặc cho ví dụ chứ đừng chỉ list ý ra  
 • Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư trang trọng nên các em sẽ dùng Best regards hoặc Yours faithfully
  • Kết thúc thư bằng tên 
THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST

Phân tích bài mẫu:

Hướng dẫn từ A đến Z phân tích, tư duy các bài mẫu đặc trưng 6 dạng viết thư chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING!

2. THƯ XIN LỖI

Đề mẫu 1:

THƯ XIN LỖI

Để làm được bài này, các em phải phân tích như sau:

 • Phần chào hỏi, ở đây thì đề không cho sẵn tên thì các em có thể lấy tên một người bạn bất kì của mình. Vì là bạn nên mình có thể xưng hô Dear + Tên
 • Phần giới thiệu, phần này sẽ giải quyết câu hỏi số 1 của đề bài "Apologise for missing the birthday celebration" em sẽ giới thiệu mục đích em viết lá thứ này là vì lí do gì 
 • Phần thân bài, đây là phần mà các em sẽ đi trả lời 2 câu hỏi cuối của đề, chia phần thân bài thành 2 đoạn 
  • Body 1: Trả lời câu hỏi Explain why you missed it and why you didnt tell your friend 
   • Trong đoạn Body 1 này thì nếu các em đọc kĩ câu hỏi người ta cũng đã chia sẵn làm 2 vế rồi nên mình sẽ dựa vào đó để viết thành 2-3 câu cho đoạn Body 1
    • Câu 1: sẽ trả lời cho câu hỏi Explain why you missed it, các em có thể đưa ra 1 hoặc 2 lí do, có thể diễn giải ra viết thành 2 câu cũng được, hoặc ngắn gọn thì viết 1 câu là đủ 
    • Câu 2: sẽ trả lời cho câu hỏi Why you didnt tell your friend 
  • Body 2: Trả lời câu hỏi Say what you would like to do to show that you are sorry 
   • Đoạn Body 2 mình có thể viết thành 2-3 câu, có thể list ra 2 việc mình có thể làm cho bạn mình để show that you are sorry, nhớ là phải có câu supporting idea chứ không thể đơn thuần mà làm nha 
 • Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư không trang trọng lắm  nên mình có thể viết Speak to you soon hoặc Sincerely
  • Kết thúc thư bằng tên 

Bài mẫu:

THƯ XIN LỖI

3. THƯ PHÀN NÀN

Đề mẫu:

You have just read an article in an international travel magazine which contain some information about your town that is incorrect

Write a letter to the editor of the magazine, in your letter

 • Correct the information in the article

 • Explain why it is important for the magazine to give correct information

 • Suggest what the magazine should do about this situation

Để làm được bài này, các em phải phân tích như sau:

 • Phần chào hỏi, ở đây thì đề không cho sẵn tên, tuy nhiên lá thư gửi cho một tổ chức là lá thứ FORMAL, nên các em có thể dùng Dear Sir or Madam, hoặc To whom it may concern, 
 • Phần giới thiệu, phần này sẽ giải quyết câu hỏi số 1 của đề bài "Correct the information in the article" em sẽ giới thiệu mục đích em viết lá thứ này là vì lí do gì 
 • Phần thân bài, đây là phần mà các em sẽ đi trả lời 2 câu hỏi cuối của đề, chia phần thân bài thành 2 đoạn 
  • Body 1: Trả lời cho câu hỏi Explain why it is important for the magazine to give correct information
   • Ở Body 1 này em có thể chia ra làm 3-4 câu, đưa ra 2 lí do vì sao  it is important for the magazine to give correct information
   • Nhớ ở Mỗi lí do phải có câu supporting idea hoặc câu example để minh họa thêm cho cái lí do của mình là đúng 
  • Body 2: Trả lời cho câu hỏi Suggest what the magazine should do about this situation
   • Ở Body 2 này em có thể viết 3-4 câu, đưa ra 2 suggestions cho magazine, cũng cho ví dụ hoặc supporting idea thích hợp vào, để tránh list ý rất thiếu thuyết phục
 • Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư trang trọng nên các em có thể dùng Best regards hoặc Yours faithfully
  • Kết thúc thư bằng tên 

Bài mẫu:

Hướng dẫn từ A đến Z phân tích, tư duy các bài mẫu đặc trưng 6 dạng viết thư chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 1 - GENERAL TRAINING!

4. THƯ CẢM ƠN

Đề mẫu:

You and some friends ate a meal at a restaurant to celebrate a special occasion, and you were very pleased with the food and service.

Write a letter to the restaurant manager.

In your letter:

 • give details of your visit to the restaurant
 • explain the reason for the celebration
 • say what was good about the food and the service

Mình cũng sẽ bám sát vào các gạch đầu dòng đề đã cho để phân thành bố cục bài văn:

 • Phần chào hỏi, ở đây thì đề không cho sẵn tên, tuy nhiên lá thư gửi cho một tổ chức là lá thứ FORMAL, nên các em có thể dùng Dear Sir or Madam, hoặc To whom it may concern, 
 • Phần giới thiệu, phần này sẽ giới thiệu mục đích em viết lá thứ này là vì lí do gì 
 • Phần thân bài, đây là phần mà các em sẽ đi trả lời 3 câu hỏi của đề, chia phần thân bài thành 2 hoặc 3 đoạn, tương ứng theo các câu hỏi đề đã cho
  • Body 1: Trả lời cho câu hỏi Give details of your visit to the restaurant. Ở đây các em nên mô tả lí do gì em lại đến nhà hàng của người ta, có thể nói bao gồm những người nào. Các em có thể kết hợp câu hỏi số 2 explain the reason for the celebration để trả lời luôn vào đoạn này, vì câu 1 và 2 liên quan đến nhau. 
  • Body 2: Trả lời cho câu hỏi say what was good about the food and the service​. Đây cũng là câu hỏi quan trọng nhất của đề bài, nên các em cố gắng đầu tư vào câu trả lời này. Đề đã tách ra thành 2 ý thì các em cũng nên theo đó mà chia ra nói về food, và nói về the service
   • Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư trang trọng nên các em có thể dùng Best regards hoặc Yours faithfully
    • Kết thúc thư bằng tên 

  Bài mẫu:

  Source: IELTS MENTOR

  Dear Sir or Madam,

  I am writing to express my satisfaction and admiration regarding the outstanding food and service we have enjoyed in your restaurant, “La-Italiano”, last Sunday. Thank you for making our event more special.
  It was one of my friend's birthday so we decided to celebrate it at your restaurant. We visited your restaurant on 29th July, at around 7.30 pm, due to its convenient location and a good reputation for delicious food. I am glad that we picked your place.
  Five of us went to your eatery and we enjoyed a traditional Italian cousin for dinner and a special black forest cake from your restaurant. It really did worth the money we paid because I suppose you have hired the best chef in the town! The service of the waiters was also marvellous. They were truly well-mannered, organised and skilled in serving food. On top of that, the interior design of your place is adequately stunning.
  We also realised how preciously you treat your customers when my friend got a chocolate box as a birthday gift on behalf of your restaurant. That truly made our day.
  I hope the authorities of your restaurant will always ensure this excellent service and food to all its guests.
  Yours faithfully,
  Shadia Rahman

  5. THƯ CHIA BUỒN

  Đề mẫu: You play a team sport with some friends. Last week a member of the team had an accident and wasn't able to play with you at the weekend. You decide to write to him in hospital, telling him about the match. Write a letter to your friend. In your letter, tell him which team won, describe the conditions on the day, say how you felt about the match

  Mình cũng sẽ bám sát vào các gạch đầu dòng đề đã cho để phân thành bố cục bài văn:

  Phần chào hỏi, thư này thuộc diện bán trang trọng, viết thư cho bạn không cần quá cầu kì, có thể viết Dear Frank

  Phần giới thiệu, phần này sẽ giới thiệu mục đích em viết lá thứ này là vì lí do gì, như đề đã nêu rất rõ ràng "You decide to write to him in hospital, telling him about the match"

  Các em có thể viết thành 2 câu, 1 câu nói về mục đích của việc viết thư. Câu số 2, tường thuật về trận đá bóng.

  Phần thân bài, đây là phần mà các em sẽ đi trả lời 3 câu hỏi của đề, chia phần thân bài thành 2 đoạn, tương ứng theo các câu hỏi đề đã cho

  • Body 1: Trả lời cho vế "Tell him which team won", sau đó trả lời "Describe the consitions on the day". Các em theo bố cục của từng câu hỏi sắp xếp bố cục của đoạn Body 1. Có thể viết 2 câu cho đoạn này, mỗi câu sẽ trả lời 1 câu hỏi. 
  • Body 2: Trả lời cho vế "Say how you felt about the match". Câu này sẽ là câu hỏi quan trọng nhất, các em cố gắng list ra các từ chỉ cảm xúc 

  Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư bán trang trọng nên các em có thể dùng Best regards hoặc Yours faithfully

  Kết thúc thư bằng tên

  Bài mẫu:

  Dear Frank, 

  I was so sorry to hear about your accident! I hope you're feeling a lot better today and that it's not too boring in hospital. (Expresses sympathy and asks about the reader's health.) 

  The match on Saturday was disappointing. The score was 2 all, probably because you weren't there to score that extra goal! The awful thing was that we were winning until 10 minutes before the end, when suddenly they scored another goal. I was so shocked when I saw the ball hit the back of the net. (Tells him the score and briefly describes how you felt about the match.) 

  I think the weather was to blame. It was a really wet day and the pitch was very muddy. By the end of the game you could hardly see the grass and we were sliding around in the mud. Everyone was exhausted. (Mentions the weather and conditions.) 

  Let us know when you're going home and we'll arrange for someone to bring you to watch the next game. The rest of the team send their regards and we all wish you a speedy recovery. (Finishes with good wishes.) 

  Best wishes, 

  Charlie 

  (161 words)

  6. THƯ CHO LỜI KHUYÊN, GỢI Ý

  ĐỀ MẪU: A friend has written to you asking for advice about a problem at work. You have had a similar problem in the past. Write a letter to your friend. In your letter: tell your friend you understand the problem explain what happened to you in the past suggest a possible solution to this problem.

  Write at least 150 words.

  Mình cũng sẽ bám sát vào các gạch đầu dòng đề đã cho để phân thành bố cục bài văn:

  Phần chào hỏi, thư này thuộc diện bán trang trọng, viết thư cho bạn không cần quá cầu kì, có thể viết Dear Tim

  Phần giới thiệu, phần này sẽ giới thiệu mục đích em viết lá thứ này là vì lí do gì, như đề đã nêu rất rõ ràng:"A friend has written to you asking for advice about a problem at work. You have had a similar problem in the past. Write a letter to your friend" tức là chỗ này em phải nhấn mạnh cho được mình viết thư để đưa lời khuyên cho bạn của mình, và cũng nên nói rõ là bạn của em có nhờ em cho lời khuyên về vấn đề gì.

  Phần thân bài, đây là phần mà các em sẽ đi trả lời 2 câu hỏi của đề, chia phần thân bài thành 2 đoạn, tương ứng theo các câu hỏi đề đã cho

  • Phần thân bài 1: Các em sẽ trả lời rõ cho phần:"Tell your friend you understand the problem explain what happened to you in the past" 
  • Phần thân bài 2: Các em sẽ đưa ra solutions cho bạn của mình:"suggest a possible solution to this problem"

  Phần kết, chữ ký: Vì đây là thư bán trang trọng nên các em có thể dùng Best wishes

  Kết thúc thư bằng tên

  Bài mẫu:

  Dear Tim,

  I`m very delighted to hear from you and glad to know that you`ve already commenced building your career as an actuarial analyst with a prestigious insurance company. In your letter, you mentioned some issues about transitioning from student life to work life. I`d like to share with you my experience and advice.

  Actually, it's a conundrum that most graduates have to meet and tackle. I totally understand your confusions since I also had a tough period at the beginning of my career. You know, there won't be textbooks and lecture notes anymore, and you have to learn everything by yourself.

  Fortunately, my line manager was quite supportive and arranged a mentor to give lots of useful guidance. I got heaps of questions and made many errors when I ran the quantitative models. However, my mentor was always able to point out the crux of the matter. I really appreciated her help.

  So, my suggestion is those regular communications with your manager and do not hesitate to ask for help from your colleagues. Usually, one word from an experienced actuary can a stitch in time saves nine. Let me know if you have further concerns and keep me posted about your career progress.

  Best Wishes,

  David

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK