Cách dùng động từ khuyết thiếu (Modal Verb) trong IELTS WRITING & SPEAKING

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ khuyết thiếu (Modal Verb) trong IELTS WRITING

I. Động từ khuyết thiếu (modal verb) là gì?

II. Động từ khuyết thiếu (modal verb) trong IELTS WRITING 

Khi  dùng động từ khuyết thiếu trong kỹ năng viết trong IELTS, IELTS TUTOR lưu ý học sinh nên nắm vững 3 chức năng chính của động từ chúng như sau:

1. Thể hiện mức độ chắc chắn (Degrees of Certainty)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Will, may, might và could phổ biến trong trường hợp đưa ra các suy đoán có tính logic trong tương lai hay một tình huống nào đó, đây là những điều mà các bạn thường hay sử dụng trong writing task 2

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Children with no father as a role model will become criminals. (TIÊU CỰC) (IELTS TUTOR giải thích: sở dĩ câu này sai là bởi vì các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về lỗi tuyệt đối hoá sẽ thấy trong IELTS WRITING & SPEAKING sẽ tránh dùng các từ ngữ cực đoan như này)
 • Children with no father as a role model may become criminals. (�ĐÚNG) 
 • Children with no father as a role model could become criminals. (ĐÚNG)

2. Đưa ra lời gợi ý, đề xuất giải pháp

 • should, need to, ought to và could được sử dụng để đưa ra lời gợi ý hay giải pháp cho một vấn đề.
 • Đối với Writing Task 2, động từ khiếm khuyết chỉ sự gợi ý này được dùng nhiều trong câu hỏi để yêu cầu ban phải suy nghĩ, thảo luận để đưa ra giải pháp cho vấn đề đặt ra trong bài hay một gợi ý.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Parents should/ ought to stop their children watching too much television. (Strong suggestion) Individuals could recycle more. (Đúng)

3. Đưa ra tình huống giả định (Hypothetical Situations)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để đưa ra tình huống giả định đó là dùng “would” và “could”. 
 • Tình huống giả định tức là không hề xảy ra trong thực tế. Chúng ta đang thảo luận về một hoàn cảnh không có thật trong tương lai mà chỉ là tưởng tượng.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If the government spent more money on hospitals, people would be healthier.

III. Các động từ khuyết thiếu (modal verb) nào không nên dùng trong IELTS WRITING & SPEAKING

1. Must /have to 

 • Governments must/have to/ need to take action to tackle global warming. (TIÊU CỰC)

2. Will 

 • Xem ví dụ ở trên IELTS TUTOR đã phân tích

====================================

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK