Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless trong Tiếng Anh

· Vocabulary - Grammar

Có phải Bạn thường phân vân về việc lựa chọn sử dụng However, But hay Nevertheless đúng không? Hôm nay, IELTS TUTOR xin chia sẻ với các Bạn chủ đề Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless, để giúp các Bạn nhận ra những điểm khác nhau hình thức và cách sử dụng của các cặp liên từ However và But, However và Nevertheless.

Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless

1. Cách dùng However

Định nghĩa: Liên từ HOWEVER có nghĩa là "tuy nhiên", thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược nhưng không đối lập hoàn toàn.

Dùng khi nào? Tuy nhiên, không phải bất kì trường hợp nào Bạn cũng sử dụng However, mà nó được sử dụng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề.

Vị trí >>> However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu hay cuối câu, nếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa hai dấu phẩy.

Ví dụ:

 • I studied very hard. However, I failed the exam. 
 • She ran so fast. She missed the bus, however.
 • They played well, however, they still lost the game. 
 • She could fly via Bangkok, however, it isn't the only way.

 • Hoa is a very good student, however, Minh is much better than her.

Cấu trúc đảo ngữ của However.

However + Adj/Adv + S + V…

Ví dụ:

 • However hungry he is, he doesn’t eat it.
 • However intelligent though he is, he has no common sense.
 • He continues to work, however tired he is.

2. Phân biệt However và But

Cấu trúc và cách dùng của 2 liên từ HOWEVERBUT gần giống nhau và rất khó để phân biệt.+ #HOWEVER nghĩa là "tuy nhiên", sử dụng để thể hiện sự trái ngược không đối nghịch hoàn toàn giữa hai mệnh đề của câu.

Ví dụ:

 • I and Lan could fly via Campuchia, however, it isn't the only way.
 • Jimmy is a very good student, however, Tom is much better than him.

#BUT nghĩa là "nhưng", được sử dụng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau.

Ví dụ:

 • Lan did her homework, but Nam didn't.
 • It was midnight, but the restaurant was still open.

Dấu hiệu để phân biệt và However và But

* HOWEVER

- Đứng đầu câu, sau nó có dấu ","

- Đứng giữa câu trước nó có dấu ",", và sau nó có dấu "," hoặc có thể không có

- Đứng cuối câu và trước nó có dấu ","

- However có nét nghĩa trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết.

Ví dụ:

 • Studying Enghlish is not easy, however, it is benificial.
 • We could fly via Vienna, however it isn’t the only way.
 • Lan is a very good student, however Hung is much better than her
 • I agree with your scheme. I don't think it's very practical, however.

* BUT

- Không đứng đầu câu và cuối câu (trong văn viết).

- Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu ",".

- But thường thông dụng hơn trong văn nói.

Ví dụ:

 • I tried my best to pass the exam, but I still failed.
 • She did her homework, but I didn’t
 • It was midnight, but the restaurant was still open
Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless

3. Phân biệt However và Nevertheless

HOWEVER NEVERTHELESS đều được dùng để diễn đạt sự tương phản. Tuy nhiên, Nevertheless được sử dụng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn so với However. Cả hai liên từ này cũng thường được dùng trong văn phản biện.

Ví dụ:

 • We can understand everything Lan say about wanting to share a flat with Hoa. However, we are totally against it.
 • Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.
 • I can understand everything you say about wanting to share a flat with Martha. However, I am totally against it.
 • Rufus had been living in the village of Edmonton for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered him to be an outsider.

Lưu ý: HoweverNevertheless thường đứng ở đầu câu khi nói về sự tương phản giữa hai ý kiến. Trong một số trường hợp, chúng vẫn có thể nằm ở giữa hoặc cuối câu, nhưng trước và sau phải có dấu phẩu.

Bài tập điền vào chỗ trống However/But/Nevertheless.

1. The ending of the film is interesting, _______, I didn’t enjoy it. (However/But/Nevertheless)

2. Life is short, ________, we still waste a lot of time. (However/But/Nevertheless)

3. _______ he was able to do the project, he wasn’t given the position. (Although/However)

4. ________ hard he tried, he couldn’t get the money. (However/Although/Nevertheless).

5. ________ carefully I drove, I couldn’t avoid the accident. (However/Although/Nevertheless).

Đáp án:

1. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

2. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

3. Although (có thể dùng However).

4. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ).

5. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ)

Để IELTS TUTOR nói cho Bạn nghe trong tiếng Anh liên từ là một điểm ngữ pháp quan trọng, đặc biệt là với các liên từ thường hay sử dụng nhưng lại dễ lẫn lộn. Vì vậy, Bạn cần nắm thật chắc cách dùng HOWEVER và phân biệt nó với But và Nevertheless để tránh nhầm lẫn.

>>> Tham khảo thêm "TẤT TẦN TẬT" CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP PHẢI NẮM VỮNG ĐỂ ĐẠT IELTS WRITING 8.0

Bài viết có tham khảo thông tin tại:

1. https://www.studytienganh.vn/

2. https://www.hellochao.vn/

3. https://llv.edu.vn/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK