12 ĐIỂM NGỮ PHÁP NÊN DÙNG TRONG IELTS WRITING

· Writing

I. Giới thiệu chung

1. Ngữ pháp IELTS Writing được đánh giá như thế nào ?

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Nền tảng ngữ pháp cơ bản

II. Kiến thức ngữ pháp nên dùng trong bài IELTS WRITING

1. Kĩ năng viết câu ghép - câu phức

1.1. Cách viết câu đơn (Tránh viết câu đơn)

IELTS TUTOR hướng dẫn 9 cấu trúc câu đơn cơ bản

1.2. Cách viết câu ghép, câu phức & các loại mệnh đề

IELTS TUTOR lưu ý trong này sẽ bao gồm các loại mệnh đề:

  • Mệnh đề quan hệ 
  • Mệnh đề danh từ 
  • Mệnh đề trạng ngữ 

2. Liên từ - Từ nối

3. Dùng đúng & đa dạng thì

IELTS TUTOR hướng dẫn Thì thường dùng trong IELTS WRITING

4. Câu chẻ - Cấu trúc nhấn mạnh

IELTS TUTOR hướng dẫn Câu chẻ tiếng anh (cleft sentence)

5. Đảo ngữ với only by / given

6. Dùng adv bổ ngữ cho adj / verb

7. Modal verb để tránh tuyệt đối hoá

IELTS TUTOR hướng dẫn Lỗi tuyệt đối hoá IELTS WRITING

8. Đa dạng cấu trúc câu

IELTS TUTOR hướng dẫn CẤU TRÚC CÂU NÊN HỌC IELTS

9. Câu bị động

10. Câu điều kiện

11. Các cấu trúc so sánh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng mẫu câu so sánh

12. Chủ ngữ giả

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc