Giải thích từng bước cách Paraphrase 1 câu trong IELTS WRITING hiệu quả

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em các cách Paraphrase sao cho hiệu quả, nhân một bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR chưa nắm cách paraphrase sao cho hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn em thêm từng bước cách paraphrase 1 câu mẫu như thế nào cho hợp lí nhé

Câu cần Paraphrase:

GOVERNMENTS SHOULD REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

Có thể paraphrase theo từng bước như sau:

  • Sử dụng từ đồng nghĩa của Governments, ví dụ IELTS TUTOR sẽ dùng là authorities 
  • Should sẽ paraphrase thành ought to 
  • regulate có thể dùng từ control hoặc restrict 
  • in the same way... có thể đổi hình thức so sánh khác ví dụ như as strictly as 
  • The drug, alcohol and tobacco industries có thể giữ nguyên 
Như vậy câu mới sau khi paraphrase là:
Authorities ought to control the fast food industries as strictly as the drug, alcohol and tobacco industries

Hoặc có thể đổi luôn cấu trúc, chẳng hạn như dùng cấu trúc it is necessary for...

Như vậy câu mới sẽ là:

It is necessary for authorities to control the fast food industries as strictly as the drug, alcohol and tobacco industries

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK