Hướng dẫn từ A đến Z về COLLECTIVE NOUN (Danh từ tập hợp) trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ có nên đổi lịch thi hoặc hoãn thi IELTS không, IELTS TUTOR hướng dẫn em rất kĩ về danh từ tập hợp (Collective noun) nên chia số ít hay số nhiều, dùng với which hay who trong tiếng anh nhân một bạn của lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR thắc mắc về điểm ngữ pháp này

I. ĐỊNH NGHĨA DANH TỪ TẬP HỢP

 • Một số danh từ tập hợp dùng để chỉ một nhóm người hay một tổ chức. 
 • Những danh từ sau đây thường ở số ít
 • Trong một số trường hợp, chúng ở số nhiều nếu như câu văn diễn tả các thành viên riêng rẽ hành động một cách tách biệt nhau

Các danh từ tập hợp (Collective noun) thường gặp:

CONGRESS - FAMILY - GROUP - COMMITTEE - CLASS - ORGANIZATION - TEAM - ARMY - CLUB - CROWD - GOVERNMENT - JURY (đoàn bồi thẩm) - MAJORITY - MINORITY - PUBLIC

Ví dụ:

 • The family was elated by the news. (Gia đình phấn khởi khi nghe tin.)

Những danh từ sau đây được dùng để diễn tả một nhóm người, động thực vật hay đồ vật:

 • a team of athletes - a pride of lions - a herd of cattle/elephants - a pack of dogs/wolves - a school of fish - a bunch of flowers

Ví dụ:

 • A school of fish is being attacked by sharks. (Đàn cá đang bị những con cá mập tấn công.)

Tất cả các danh từ tập hợp chỉ thời gian, tiền bạc, sự đo lường được dùng như một tổng thể luôn ở số ít.

Ví dụ:

 • Twenty-five dollars is too much to pay for that shirt. (Hai mươi lăm đô-la chi cho chiếc áo sơ mi ấy thì quá nhiều.)

II.CÁCH SỬ DỤNG DANH TỪ TẬP HỢP

1. Khi đề cập đến một tập thể thì động từ và đại từ theo sau ở ngôi thứ 3 số ít

Ví dụ:

 • Our team is going to win the game. (Đội chúng tôi sẽ thắng trận này.)

2. Khi đề cập đến các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ, động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều

Ví dụ:

 • My family are always fighting among themselves. (Các thành viên trong gia đình tôi luôn đấu đá nhau.)

3. Đối với các cụm danh từ ở nhóm chỉ động thực vật, thời gian, tiền bạc và sự đo lường cho dù sau giới từ "of" là danh từ số nhiều nhưng vẫn chia động từ theo NGÔI THỨ BA SỐ ÍT.

Ví dụ:

 • The flock of birds is circling overhead. (Đàn chim đang bay vòng tròn phía trên bầu trời.)

III. THE TEAM - DÙNG VỚI ĐẠI TỪ WHO HAY WHICH

Xét ví dụ:

 • Who/Which/What is your favorite team?
Thực ra có thể dùng cả Who/Which/What trong trường hợp này đều đúng, dùng cái nào thì tuỳ thuộc vào mình xem TEAM đó là gì. Như ở trên, Team là 1 danh từ tập hợp nên:
 • Nếu xem TEAM là  the people who make up the team (tức là xem TEAM là những người tập hợp nên cái team đó) thì sẽ dùng WHO 
 • Nếu xem TEAM là the unit itself (tức là TEAM chỉ là TEAM) thì dùng what hoặc which đều được 
 • Chắc chắn nhất thì dùng THAT vì that có thể dùng cho cả người và vật 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK