PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

· Writing,Homepage

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé

1. Phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, ngày thi 04/8/2020

Đề bài:

Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?

Phân tích đề này:

 • Đề này cách viết sẽ giống như dạng Discuss both views & give your own opinion, tức là chia bố cục như sau:
  • Body 1: Discuss disadvantages (chỗ này mình giới thiệu về disadvantages trước cũng được vì mình ủng hộ advantages thì mình nói advantages sau cũng được)
  • Body 2: Discuss advantages (Giới thiệu về advantages và nhớ nhấn mạnh là mình cũng ủng hộ cái này)
  • Intro câu 2 & Conclusion mình phải nêu kĩ quan điểm của mình là gì nhé 
 • Dạng discuss both views thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
 • Dạng discuss both views có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Viết về quan điểm không nên work while studying 
   • Main idea 1:  it will not only distract students from their studies but also hurt their focus or even affect their performance  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "distract" & cụm "distract (so's) attention
    • Supporting idea:
     • A student who does not work part time is more likely to do better in their exam. 
     • Students who work also regularly miss out on various extra-curricular activities or playtime with friends. 
    • Example: . For example, they might have an important exam at school and a stressful situation at work simultaneously. In such situations it becomes very hard to concentrate on either of them. 
   • Main idea 2: There's the possibility of stress
  • Body 2: Viết về quan điểm nên work while studying & nêu rõ mình ủng hộ quan điểm này 
   • Main idea 1: They gain real world experiences very early on and learn how to manage time between work and school, which is a very important skill to master for future successes.
    • Supporting idea:
    • Example: 
   • Main idea 2: The exposure to the workplace helps them build their character and discover their strengths.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "expose" tiếng anh
    • Supporting idea: 
     • Working outside gives them an opportunity to meet with various people and handle difficult circumstances.
     •  It boosts their self confidence and promotes growth. 
    • Example: 
   • IELTS TUTOR gợi ý thêm các ý khác 
    • Main idea: They do not have to depend on parents for pocket money or to fulfill any extra need.
    • Main idea: Working part time makes them understand the importance and value of money.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "important" (diễn đạt "quan trọng" tiếng anh)
     • Example: For example, when they toil hard and save money for purchasing an item, they learn to value money and use it wisely.

2. Bài viết được IELTS TUTOR chấm kĩ của học sinh IELTS TUTOR đi thi ngày này

  2.1. Nhận xét bài viết của bạn HS IELTS TUTOR

  • Bài này bạn học sinh viết bị sai task response, tức là sai đề, mặc dù về cấu trúc, ideas và ngữ pháp rất tốt 
  • Bạn còn nhầm lẫn về cách viết dạng ADVANTAGES & DISADVANTAGES dẫn đến sai xác định dạng 
  • Bạn chưa check lỗi chính tả, lỗi lặt vặt kĩ nên dẫn đến còn sai lỗi vặt nhiều 

  2.2. Download bản word bài sửa kĩ càng

  Có cả bản word, em download xuống để dễ dàng ngâm cứu nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0