CÁCH VIẾT DẠNG ADVANTAGE & DISADVANTAGE IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Yêu cầu chung dạng đề Advantages & Disadvantage

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề bài đưa ra 1 vấn đề và cần phân tích vấn đề đó theo cả 2 mặt tốt và xấu, ưu điểm và nhược điểm.

II. Phân loại dạng Advantages & Disadvantage

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Điểm quan trọng nhất là cần xác định ĐỀ BÀI CHỈ NÓI NÊU ADVANTAGES & DISADVANTAGES hay có nói nêu ADVANTAGES & DISADVANTAGES rồi bày tỏ thêm quan điểm của các bạn vào.
 • Cách làm 2 dạng cần bày tỏ quan điểm và không bày tỏ quan điểm là hoàn toàn khác nhau

1. Cách làm dạng Advantages & Disadvantage không bày tỏ quan điểm

1.1. Định nghĩa

Nếu chỉ nêu Advantages & Disadvantages không thôi câu hỏi sẽ là:

 •   Discuss the advantages and disadvantages

1.2. Cách phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở đây người ta không hỏi quan điểm của bản thân, nên chỉ nêu Advantages 1 thân bài, Disadvantages 1 thân bài chứ không có thêm vào quan điểm bản thân

1.3. Bố cục bài văn

 • một body thân bài các bạn viết advantages
 • một body viết disadvantages mà không cần nêu lên quan điểm của mình!

1.4. IELTS TUTOR xét ví dụ:

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time. What are the advantages and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

IELTS TUTOR giải thích:

 • Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, trong dạng này, không được sử dụng các từ nêu lên quan điểm cá nhân của mình, cũng không được khẳng định vấn đề là tốt hay xấu bởi vì đề không yêu cầu
 • Cách làm bài này là chia bố cục thân bài thành 2 đoạn:
  • Đoạn 1: nêu về advantages 
  • Đoạn 2: nêu về disadvantages

2. Cách làm dạng Advantages & Disadvantage bày tỏ quan điểm

2.1. Định nghĩa

Nếu là dạng Disadvantages & Advantages có nêu opinion, thông thường câu hỏi sẽ là:

 •  Do the advantage of the outweigh the disadvantage?
 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. 

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

 • Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think this is a positive or negative development?
   

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

 • Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative social development?

IELTS TUTOR xét ví dụ số 3

(bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR hỏi cách phân tích nhé)

 • Many people think technological devices such as smartphones, tablets and mobile phones bring more disadvantages than advantages. To what extent do you agree or disagree?

Cùng IELTS TUTOR phân tích bài này nhé:

 • Nó vẫn là dạng opinion essay thông thường, tức là hỏi quan điểm là có đồng ý với quan điểm đề bài đã cho “Many people think technological devices such as smartphones, tablets and mobile phones bring more disadvantages than advantages” hay là không thì sẽ như các bài opinion essay đã viết là sẽ làm Theo kiểu totally agree hoặc là totally disagree
  • Intro câu 2: Totally disagree với quan điểm đề cho 
  • Body 1: Lí do số 1 vì sao totally disagree 
  • Body 2: Lí do số 2 vì sao totally disagree 

2.2. Cách phân tích chung

 • Trong dạng bài advantages & disadvantages có bày tỏ quan điểm, ở phần cuối intro, cuối thân bài và kết luận phải nhắc tới là bản thân mình theo quan điểm nào advantages hay disadvantages

2.4 Phân loại dạng bài Advantages & Disadvantage (có nêu quan điểm)

Dạng 1: Do the advantages outweigh the disadvantages? or Do the benefits outweigh the drawbacks?

IELTS TUTOR xét ví dụ

 • It is becoming increasingly popular to have a year off between finishing school and going to university. Do the advantages of having a year off outweigh the disadvantages?
   
 • Social media, such as Facebook, Twitter, are replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this way outweigh the disadvantages?

Dạng 2: Is this a positive or negative development/ trend?

Đọc kĩ Cách viết dạng Is it a positive or a negative development? mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR xét ví dụ

 • Nowadays, more people are choosing to socialise online rather than face to face. Is this a positive or negative development?

III. Template mẫu dạng ADVANTAGES & DISADVANTAGES

Dạng 1: Discuss the advantages and disadvantages (KHÔNG NÊU Ý KIẾN)

1. Introduction:

1.1. General statement:

 • Nowadays,…
 • It is increasingly clear that .....
 • There is an irrefutable fact that…..

1.2. Thesis statement

 • It is also believed that ...... has its/ their own advantages and disadvantages

2. Body:

2.1. Paragraph 1: Viết về mặt tốt của vấn đề

 • Câu topic sentence 1: 
  • It can be said that ..... has some noteworthy positive effects.
 • Nói về ưu điểm 1: 
  • The main/most important advantage/benefit of .... is that ....
 • Nói về ưu điểm 2: 
  • One/Another/An additional advantage of .... would be .... 

2.2. Paragraph 2: Viết về mặt xấu của vấn đề

 • Câu topic sentence 2: 
  • Despite these aforementioned benefits, several drawbacks do exist. OR However, .... is not completely benefit, there are several negative aspects that should be taken into consideration.
 • Nói về khuyết điểm 1: 
  • The main/most/serious disadvantage of ... is ...
 • Nói về khuyết điểm 2: 
  • One/An additional disadvantage of .... would be ....

IELTS TUTOR Lưu ý:

 • 2 đoạn thân bài có độ dài bằng nhau, để tạo sự công bằng cho vấn đề.

3. Conclusion:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì đề không hỏi quan điểm nên kết bài cũng không nêu quan điểm nhé 

Conclusion mẫu IELTS TUTOR gợi ý:

 • In conclusion, it is worth considering that there are both advantage and disadvantage of ...
 • The benefits are .... while the obstacles are ....

IV. Các từ vựng & cấu trúc để diễn đạt Advantages và Disadvantages

1. Advantage

1.1. Paraphrase

 • advantage: benefit, merit, positive aspect, strong point, plus point, upside 

1.2. Structures

  • The main advantage/disadvantage of ...... is ......
  • Another reason is that it would benefit/handicap.......
  • One/another additional advantage …. is ..….
  • What makes ….. important ..… is …...
  • One/Another point in favor of …... is ..

  2. Disadvantage:

  2.1. Paraphrase

  • disadvantages: drawbacks, weakness, handicap, weak point, negative aspect, minus point, downside

  2.2. Structures:

  • The main/most/serious disadvantage of ... is ...
  • Another negative aspect of .... would be ....
  • One/another/an additional disadvantage of …. is ….

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm danh từ "The pros and cons" mang ý chỉ cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, pro = benefit và con = drawback, cụm từ này bạn không nên viết tách lẻ ra.

  3. Chuyển đoạn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để chuyển đoạn, nên sử dụng linh hoạt một số liên từ hoặc mẫu câu mang ý nghĩa nhượng bộ/đối lập.
  • Dưới đây là một số mẫu câu ví dụ mà có thể áp dụng cho mọi đề bài.
   •  Despite these attractions, some drawbacks do exist…
   •  Although … has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.
   •  However, … is not completely beneficial; there are some negative aspects that should be taken into consideration.

  V. PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT NGÀY 04/08/2020 IELTS WRITING TASK 2 (KÈM BÀI SỬA) VỀ DẠNG NÀY

  Đề bài: Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?

  • Trên đây IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách làm dạng bài Advantage và Disadvantage của IELTS writing task 2. 
  • Nếu có gì thắc mắc, bạn có thể để lại comment phía dưới, IELTS TUTOR sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. 
  • Chúc các bạn thành công !

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK