Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Da Nang healthcare workers leave family to resume Covid-19 battle (e.vnexpress)

· Điểm báo

Dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đang bùng phát trở lại, các em hãy chú ý tuân thủ các biện pháp phòng chống và hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết nhé. Bên cạnh bài viết Do the advantages outweigh the disadvantages? IELTS WRITING TASK 2 để không sai Task Response, IELTS TUTOR sẽ phân tích bài báo Da Nang healthcare workers leave family to resume Covid-19 battle để các em cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như học thêm một số từ vựng mới.

I. Đoạn báo IELTS TUTOR phân tích

Running a fever and coughing, medic Nguyen Thi Duoc calls her husband, saying she is busy at the hospital and cannot come home.

Duoc, 40, works at the Da Nang 115 Emergency Centre, which ferries suspected Covid-19 patients to quarantine facilities and patients from the Da Nang General Hospital, one of the city’s three treatment hubs, to other facilities to help ease the pressure on the healthcare infrastructure.

On July 25, Vietnam confirmed "Patient 416" in Da Nang, ending a 99-days streak of no community transmission. Duoc tested negative and resumed her ambulance duties.

Her 39-year-old partner, Tran Van Dam, employed at the 3rd Regional Command of Vietnam People's Navy in Da Nang, had to ask his superiors to allow his two sons, one six and the other ten, to accompany him to work.

The fresh outbreak has affected some provinces and cities, forcing the country's medical system to implement containment measures at the highest level. Vietnam now has 546 Covid-19 patients. Of them, 373 have recovered.

II. Phân tích từ vựng & cấu trúc tác giả sử dụng trong bài báo

  • Ease the pressure on healthcare infrastructure : làm giảm áp lực lên cơ sở chăm sóc y tế
  • Thường thì cách dùng của help sẽ là: Help sb (to) do sth/help sb with sth (giúp đỡ ai làm gì đó hoặc (can’t/cannot) help (oneself) doing sth (không thể ngăn/dừng làm việc gì đó). Tuy nhiên trong trường hợp này thì ‘’help + V’’ (help ease the pressure) là trường hợp đặc biệt vẫn đúng
  • Những động từ khác khi nối hai động từ với nhau vẫn phải sử dụng cấu trúc “V + (to) V” hoặc “V + Gerund (V-ing)” như bình thường
  • ending a 99-days streak of no community transmission: chấm dứt một chuỗi 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng (transmission (n): lây truyền, sự truyền lại). Câu này áp dụng cấu trúc rút gọn của mệnh đề quan hệ: […] Da Nang, which ends […]
  • Superior (n): cấp trên, người có cấp bậc cao hơn, người có địa vị cao
  • (To) accompany: đồng hành
  • Fresh outbreak: sự bùng phát/bùng nổ mới
  • (To) Implement: thực hiện (Implement = carry out, tuy nhiên trong writing task 2 không nên dùng phrasal verb mà nên thay thế bằng những từ đồng nghĩa academic/formal hơn như từ implement trong trường hợp này)
  • Containment measures: biện pháp ngăn chặn (measures = solutions)
  • (To) recover: hồi phục, khôi phục

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK