3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp 3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

I. Cách làm các dạng thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

II. 3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

1. CHUYÊN ĐỀ 1

3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

2. CHUYÊN ĐỀ 2

3. CHUYÊN ĐỀ 3

3.1. Bài 1

3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

3.2. Bài 2

3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

3.3. Bài 3

3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

3.4. Bài 4

3 chuyên đề luyện dạng đề thường gặp IELTS LISTENING SECTION 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK