Return to site

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening Section 2, Bài tập "siêu" chọn lọc, Audio, Đáp Án, kèm Transcript chi tiết!

· Listening,IELTS Practice Test

Trong IELTS Listening, ngoài việc nắm vững các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong kì thi IELTS Listening, cũng như các chiến thuật được khuyên nên áp dụng vào IELTS Listening của những người đi trước, IELTS TUTOR cũng khuyên các em nên thường xuyên luyện tập khả năng nghe hiểu của mình bằng những bài luyện tập IELTS Listening nhỏ, qua đó các em có thể nâng cao khả năng LISTENING của mình nhé!

I. Sơ lược & Hướng dẫn cách làm bài IELTS Listening Section 2

Source: IELTS Fighter

Được coi ở mức độ khó thứ 2 trong 4 section trong kỹ năng nghe, section 2 cũng được xếp vào hàng ngũ những câu dễ ăn điểm. Đối với section 2 này, chỉ cần chăm chút rèn luyện và nắm vững cách làm của các dạng câu hỏi thì các bạn hoàn toàn có thể ẵm luôn cả 10 câu rồi.

Section 2 lại là 1 cơ hội để các bản cải thiện điểm số Listening của mình, bởi độ khó thấp hơn 2 phần sau. Phần 2 chưa động với các lĩnh vực chuyên biệt nhiều mà chủ yếu mang tính giới thiệu, hướng dẫn, chỉ đường – những chủ đề sử dụng các từ vựng gần gũi. Chính vì vậy, làm chủ được "Section 2" Sẽ giúp các bạn vững tâm hơn khi làm những phần sau nhé!

Các nội dung của phần thi này thường là các tình huống giới thiệu hay hướng dẫn về một địa điểm hoặc chỉ đường. So với section 1, tốc độ nói trong phần này có nhanh hơn một chút, đồng thời các từ và câu cũng ít nhiều được paraphrase, nên việc theo dõi bài cần một sự tập trung nhất định.

Section 2 được chia làm 2 phần nghe, vì vậy các bạn nên cố gắng đọc kĩ hơn các thông tin, đồng thời dự đoán cách paraphrase của các thông tin trước khi bắt đầu.

Đặc biệt cần nắm vững các cụm từ chỉ đường đi và hướng đi, các giới từ chỉ vị trí để dễ nắm bắt bài nghe.

Các dạng bài

- Xác định vị trí trên bản đồ

- Điền từ để hoàn thành quy trình

- Điền từ vào bảng

- Điền từ hoàn thành câu

Cách thức làm bài

Bước 1. Đọc đề bài để xem số từ cần điền (phần luôn được viết in hoa trong đề bài – NO MORE THAN … WORD(S))

Bước 2: Đọc và gạch chân keywords

 • Dạng bản đồ: dạng bản đồ có ít từ nên dễ theo dõi. Các bạn nên chú ý

+ Vị trí bắt đầu/ vị trí đang đứng

+ Các con đường, tòa nhà đã có tên sẵn trong bài

 • Dạng điền từ: Các bạn nên chú ý tới các động từ, danh từ như một thông tin quan trọng trong bài. Lưu ý rằng keywords không nên gạch quá 3 từ.

Bước 3. Xác định dạng từ cần điền

 • Dựa vào từ liền trước và liền sau để đoán dạng từ (danh, động, tính, trạng từ)
 • Đối với danh từ, các bạn cần chú ý xem có nên thêm s/es không, dựa vào mạo từ a/an/the để xác định số ít/ số nhiều

Bước 4. Tập hợp synonyms

 

Các bạn nên tìm các synonyms của các từ trong bài trước khi nghe.

Vì là một phần nghe tạo cơ hội cho các bạn lấy điểm, nên đề thi sẽ không đánh đố nhiều tới mức các bạn phải paraphrase hoàn toàn. Chỉ cần thay thế một số từ vựng trong đề bài như một cách dự đoán bài nói và dễ theo dõi thông tin hơn.

Bước 5. Nghe thật kĩ, cố gắng pick cho được keywords trong đoạn băng sau đó tập trung kĩ vào câu hỏi và từ mình cần điền

Phân tích chi tiết bài mẫu ví dụ sau:

Sơ lược & Hướng dẫn cách làm bài IELTS Listening Section 2
Sơ lược & Hướng dẫn cách làm bài IELTS Listening Section 2

II. Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening Section 2

DẠNG 1: Labeling a Map/ Diagram

Với dạng này có một số bạn kêu than về khả năng sử dụng bản đồ của mình, các bạn không thể xác định phương hướng khi nhìn vào bản đồ và do vậy khó khăn này cũng đeo bám các bạn trong cả khi làm bài kỹ năng nghe. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy thận trọng theo dõi chỉ dẫn trong bài ghi âm và chú ý vào các khu vực cho sẵn để xác định phương hướng, bạn sẽ có 30s để quan sát trước khi bước vào bài nghe, vậy nên đối với dạng câu hỏi này, đừng bao giờ bỏ phí 30s, nếu không bạn sẽ rơi vào rắc rối lớn dấy.

Trong dạng câu hỏi này, bạn sẽ cần điền 1 từ hoặc 1 cụm từ phù hợp (có thể từ danh sách cho sẵn). Dạng bài này sẽ khá dễ ăn điểm cao nếu ban quan sát maps kỹ lưỡng và xác định được phương hướng đã cho.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết từ A đến Z dạng Map Labelling trong IELTS LISTENING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu ở lần trước

DẠNG 2: Pick from a list

Các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết từ A đến Z dạng Pick from the list trong IELTS LISTENING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu và tổng hợp

DẠNG 3: Table Completion

Các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết từ A đến Z dạng Table Completion trong IELTS LISTENING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu

CHUYÊN ĐỀ 1

CHUYÊN ĐỀ 2

IELTS practice Listening test audio: section 1

IELTS listening test audio: section 1

Questions 1-5 Example question Answer Destination?Harbour City

Complete the notes below.

Write no more than two words and/or a number for each answer.

Questions: transport from Bayswater
 1. Express train leaves at (1) …………………….

 2. Nearest station is (2) …………………….

 3. Number 706 bus goes to (3) …………………….

 4. Number (4) ……………………. bus goes to station

 5. Earlier bus leaves at (5) …………………….

Questions 6–10 Complete the table below.

Write no more than one word and/or a number for each answer.

Transport Cash fare Card fare

Bus

(6) $ …………

$1.50

Train (peak)

$10

$10

Train (off-peak)

– before 5pm or after (7) ……… pm)

$10

(8) $ …………

(9) ………… ferry

$4.50

$3.55

Tourist ferry ((10) …………)

$35

Tourist ferry (whole day)

$65

CHUYÊN ĐỀ 3

IELTS practice Listening test audio: section 2

IELTS listening test audio: section 2

Questions 11–14

Which counsellor should you see?

Write the correct letter, A, B or C, next to questions 11–14.

ALouise BagshawBTony DenbyCNaomi Flynn
Questions 11) if it is your first time seeing a counsellor12) if you are unable to see a counsellor during normal office hours13) if you do not have an appointment 14) if your concerns are related to anxiety Questions 15-20

Complete the table below.

Write no more than two words for each answer.

Workshop Contact Target group Adjusting what you need to succeed academically(15) ………………… studentsGetting Organised

use time effectively, find

(16) ………………… between study and leisure

all studentsCommunicating talking with staff, communicating across cultures

all students, especially

(17) …………………

Anxiety(18) …………………, breathing techniques, meditation, etc.students about to sit exams(19) …………………staying on track for long periods(20) …………………  students only

CHUYÊN ĐỀ 4

IELTS practice Listening test audio: section 3

IELTS listening test audio: section 3

Questions 21–30

Complete the notes below.

Write no more than three words for each answer.

Questions

Novel: (21) …………………

Protagonists: Mary Lennox; Colin Craven

Time period: Early in (22) …………………

Mary moves to UK – meets Colin who thinks he’ll never be able to

(23) ………………… . They become friends.

Point of view: “Omniscient” – narrator knows all about characters’ feelings, opinions and (24) …………………

Audience: Good for children – story simple to follow

Symbols (physical items that represent (25) …………………):

 • the robin redbreast

 • (26) …………………

 • the portrait of Mistress Craven

Motifs (patterns in the story):

 • the Garden of Eden

 • secrecy – metaphorical and literal transition from 27 …………………

Themes: Connections between

 • (28) ………………… and outlook

 • (29) ………………… and well-being

 • individuals and the need for (30) …………………

CHUYÊN ĐỀ 5

IELTS practice Listening test audio: section 4

IELTS listening test audio: section 4

Questions 31–35

Complete the table below.

Write one word only for each answer.

Time Perspectives Time Zone Outlook Features & Consequences

Past

Positive

Remember good times, e.g. birthdays.

Keep family records, photo albums, etc.

Fatalistic

Have a strong belief in life after death and importance of (35) …………….. in life.

Questions 36–40

Choose the correct letter, A, B or C.

Questions

36) We are all present hedonists

A) at school

B) at birth

C) while eating and drinking

37) American boys drop out of school at a higher rate than girls because

A) they need to be in control of the way they learn

B) they play video games instead of doing school work

C) they are not as intelligent as girls

38) Present-orientated children

A) do not realise present actions can have negative future effects

B) are unable to learn lessons from past mistakes

C) know what could happen if they do something bad, but do it anyway

39) If Americans had an extra day per week, they would spend it

A) working harder

B) building relationships

C) sharing family meals

40) Understanding how people think about time can help us

A) become more virtuous

B) work together better

C) identify careless or ambitious people

You now have ten minutes to copy your answers to all four sections of the Listening test on to your answer sheet. Do that now.

You have reached the end of your Listening test; download the answers and see how well you have done.

CHUYÊN ĐỀ 6

CHUYÊN ĐỀ 7

Sau khi đã luyện tập xong dạng đề chuyên Multiple Choice trong IELTS Listening thường xuyên xuất hiên ở Section 2, các em có thể làm thêm đề thi thử IELTS Listening mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó để nâng cao thêm khả năng IELTS Listening của mình nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

CHUYÊN ĐỀ 2

1. 9.30 (am) (The woman recommends the man make the 9.30am express if he can)

2. Helendale

3. Central Street. (706 bus from the Bayswater Shopping Centre to Central Street)

4. 792. (The 792 will get you to the station)

5. 8.55 (am). (“The 8.55 is probably safer than the 9.05” - There are two buses leave at 8.55 and 9.05)

6. 1.80. (You can get a ticket on the bus for $1.80 cash and you need $10 each way for the train)

7. 7.30. (The women said if the man could start your return journey before 5pm or later than half past 7 in the evening that’s the off-peak time)

8. 7.15

9. commuter. (One-way trip costs $4.50 but with your card you can make a 20% saving and only pay $3.55 for the commuter farriers)

10. afternoon. (We decided on the afternoon tour and that was $35 each)

CHUYÊN ĐỀ 3

11. C. (If you have never used a counsellor before, then you should make an appointment with Naomi Flynn)

12. C. (Naomi is also the best option for students who can only see a counsellor outside office hours.)

13. A. (Louise - If you need to see someone without a prior appointment, then she’s the one to visit)

14. B. (Tony is our newest addition to the counselling team… background in stress management and relaxation techniques. We encourage anyone who is trying to deal with anxiety to see him)

15. 1st year (“we’re targeting 1st year students with this offering”)

16. right balance (“we’re going to help you break the habit of putting things off, get the most out of your time and discover the right balance between academic and recreational activities”)

17. foreign students (“International students tend to get a lot out of this class, so we particularly encourage you to come along”)

18. relaxation (“we’ll teach you all about relaxation and how to breathe properly, as well as meditation and other strategies to remain calm)

19. motivation (“we have the Motivation workshop. The big topic here is how to stay on target and motivated during long-term research projects.”)

20. research (“This workshop is strictly for research students”)

CHUYÊN ĐỀ 4

21. The Secret Garden (“I want to run over some aspects of the novel, The Secret Garden”)

22. 20th century (“The story is set shortly after the turn of the twentieth century”)

23. walk (“and there she meets Colin who spends his days in an isolated room, believing himself to be permanently crippled with no hope of ever gaining the ability to walk”)

24. motivation (“we get to see how all the characters feel about things, what they like and don’t like, and what their motivations”)

25. abstract ideas (“Material things – like objects – that stand for abstract ideas”)

26. roses (“Roses are used as well – as a personal symbol for Mistress Craven”)

27. darkness to lightness (“slowly the characters share their secrets and in the process move from darkness to lightness”)

28. health (“The novel explores, the way that health can determine and be determined by our outlook on life”)

29. environment (“The author also examines the link between our environment and our physical and emotional prosperity”)

30. human companionship (“this book looks at connections between individuals, namely Mary and Colin. This necessity of human companionship is the novel’s most significant theme”)

SECTION 4

35. success (“A second future-orientated perspective, future fatalistic, is driven by the certainty of life after death and some kind of a judgement day when they will be assessed on how virtuously they have lived and what success they have had in their lives”)

36. B (“Everyone is brought into this world (means at birth) as a present hedonist, no exceptions”)

37. A (“they’ll never fit in the traditional classroom because these boys require a situation where they have the ability to manage their own learning environment”)

38. C (“But with present-orientated kids that just doesn’t work. Although they understand the potentially negative consequences of their actions, they persist with the behavior”)

39. A (“when they’re asked what they would do with an eight-day week, they say “Oh that’d be great”. They would spend that time labouring away to achieve more”)

40. B (“So, it’s really important to be aware of how other people think about time … can facilitate more effective cooperation (means work together better) between people and get the most out of each person’s individual strengths”)

CHUYÊN ĐỀ 6

test 1.

11. A (“This star marks a Harborview bookstore,…”)

12. C (“Moving up Pear from the book store toward Cherry, the next building on the left is The Pear café. You’ll notice it’s right on the corner of Pear and Cherry Street”)

13. F (“Let’s leave the café and cross Pear street on the opposite corner. We’re at Caldwell’s clothing” “Continuing down Cherry street, he next building on the right after Caldwell is the souvernir shop”)

14. H (“We cross Cherry street and we are at the art gallery”)

15. I (“Let’s keep going down Cherry street toward the harbor on the left, right after the gallery is Harbor Park”)

16. 1876

17. Statue “Exactly in the center of the park, a statue of Captain Jones was erected and it’s still standing there today”

18. Woods (“You can follow the path that goes through the woods just behind…”)

19. Fountain (“It will lead you to a lovely garden. In the middle of which is a fountain…”)

20. Wooden Staircase (“There, you’ll find a wooden staircase which take you down to the harbor. You might enjoy the view of the boats from there…”)

test 2.

Should take

A “1st you’ll need a warm and comfortable sleeping bag”

D “we found though that it’s more efficient for each person to bring her or his own dishes”

E “the most important item to put on your list a comfortable pair of hiking boots”

F “of course a backpack is necessary for carrying your equipment”

I “and don’t forget to bring a warm jacket”

No need

B. “don’t worry about carrying a tent since we’ll be sleeping in shelter along the way”

C. “the fee you’ve paid for the trip goes toward food so you won’t need to put that on your packing list either”

G. “waking poles have became popular … but we don’t recommend them

H. “trails map … but you don’t need them as your hiker leaders have scouted out the trail…”

16. Sweep/rear leader (“At the end of the line will be the rear or sweep leader. It’s important to always stay ahead of this person…”)

17. Intersection (“when you come to any intersection of trails, stop and wait for the rest of the group to catch up…”)

18. Rocks (“we’ll climbing through some steep and rocky areas. Don’t be tempted to go off on your own and try to climb some rocks…”)

19. Feed (“It’s possible that we’ll encounter some large wild animals along the way. The last thing you want to do is try to feed any of them…”)

20. Water (“so you must always be sure to carry an adequate supply water with you”)

test 3.

11. 18

12. 9 “children between ages of 5 to 12 pay half the adult fare”

13. Hill park “the 1st stop - Hill Park”

14. Bay bridge “the 3rd stop is Bay Bridge”

15. Green street “the 5th and the last stop is at green street”

16. View (“at the 1st stop you can enjoy a spectacular view of the bay, the city…)

17. Boats (“at the 2nd stop you can walk around and look at the boats “)

18. Eat (“The next stop is where some of the city’s finest seafood restaurants…you can eat fresh fish here”)

19. Baskets (“the fourth stop is of course where you can do your shopping. Don’t miss opportunity to purchase some of our city’s famous handmade baskets”)

20. Theater (“Finally, the last stop on the tour, you can visit one of the oldest building in our city – the theater”)

test 4.

11. B (“we have to change the location this year due to some construction work… so we move the fair to city park”)

12. C (“actually it’s won’t begin until that evening”)

13. B (“Traditionally we’ve begun with a parade but this year our opening event will be a special dance performance”)

14. A (“the opening event on Friday, the dance performance doesn’t cost anything to attend”)

15. Clown (“a clown show on Saturday afternoon”)

16. Concert (“on Saturday evening, we’ve got an event that can be enjoyed by the whole family – a concert by the lake”)

17. Singing (“Is there any special planned for Sunday?… There will be a singing contest in the afternoon”

18. International

19. Games (for children)

20. Crafts (for sale)

CHUYÊN ĐỀ 7

Test 1

11. B (“Why do we need to make these changes to traffic system in Grandford?... it’s been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they’ve been building the new hospital. But it’s the overall rise in the volume of traffic of all kinds that’s concerning us”)

12. C (“people were very concern about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the side of the roads… this was on top of the list”)

13. B (“but of course it’s no good introducing new regulations if we don’t have a way of making that everyone obeys them”)

14. E (“High Street in the middle and school road on the right. Now we have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road”)

15. D (“we‘ve decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school. But in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion, so we decided to locate it on the High Street crossing the road in front of the supermarket”)

16. B (“Parking isn’t allow on High Street outside the library but we are going to change that and allow parking there”)

17. G (“There’ll be a new “No Parking” sign on the School Road just by the entrance to the school forbidding parking for 25 meters”)

18. C (“We have 2 new disable parking spaces on the side road up towards the bank”)

19. H (“We also plan to widen the pavement on school road, we manage to get an extra half meter on the bend just before we get to the school on the same side of the road”)

20. I “We’ve introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket so lorries will only be allowed to stop there before 8 am…”

Test 2

11. C (“the company will pay for 8 hours of your time that can be used over 1 or 2 days all at once or spread over several months throughout the year”)

12. B (“they fell more motivated at work” “building relationship with the people in the local community and felt valued by them” “it was a good thing to have on their CVs”)

13. C (“our staff were able to help them improve telephone skills such as writing down messages and speaking with confidence to potential customer”)

14. B

15. B (“we’re using the ICT suite at Hill College”)

16. A (“If you’re interested in taking part, please go to the volunteering section of our website and complete the relevant form”)

17 – 18 C, E

19 – 20 B, D

Test 3

11. F (“having to fit a visit to the gym into their busy day… but with regular training, you’ll see a big difference in relatively short space of time”)

12. D (running… it’s a very accessible form of exercise that anyone can run even if you can only run a few meters to begin with)

13. A (“many people swim in an indoor pool at any time of the year”)

14. B (“cycling…many people say being out in the fresh air in a park or country side can be fun”)

15. C (“yoga… there’s less chance of hurting yourself than with other more active sports”)

16. G (“training with a personal trainer… to encourage you and help you achieve your goal, you are less likely to give up”)

17 – 18 B C

19 – 20 B D

Test 4

11. A (“there are marked trails but you can also leave these and go off on your own and that’s an experience not to be missed”)

12. B (“if you want you can have your own team for the afternoon and learn how to drive them following behind our leader on the trail…”)

13. A (“there is a medal for everyone who takes part”)

14. C (“you’ll head off to mount wearing a pair of special snow shoes… and walkers generally take a couple of days to get to the summit and return.”)

15. A (“it’s got cooking facilities, firewood and water for drinking”)

16. B (“the weather on the Mount can be very stormy. In that case, stay in the hut, generally the storm don’t last long”)

17. B (“Highland Trail: this trail has been designed to give 1st timer and experience they’ll enjoy regardless of their age or skill, but it’s also ideal for expert to practice their technique”)

18. D (“Pine Trail: but if you fully master the techniques needed for hill, it’s great fun”)

19. A (Stoney Trail: “there are shelters halfway where you can sit and take a break and enjoy the afternoon sunshine”)

20. E (“Loser’s Trail: …if it’s snowing or windy, check with us before you set out to make sure that the trail opens that day”)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK