Bài tập dạng Matching heading IELTS READING

 

 

· Reading

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Bài tập dạng Matching heading IELTS READING

1. Cách làm dạng matching heading IELTS READING

2. Bài tập dạng matching heading IELTS READING

Download bản PDF xuống để làm cho dễ nhé:

Đáp án https://docs.google.com/document/d/1hHsyeAdbq3iCTJe1eM5DA6nY4g7QR1Ztbf_vB0ZrzaM/edit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK