Phân biệt dạng Matching heading & Matching information IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách Phân biệt dạng Matching heading & Matching information IELTS READING

I. 12 dạng câu hỏi thường gặp IELTS READING

IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ 12 dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS READING

II. Phân biệt dạng Matching information & Matching heading IELTS READING

1. Matching Information

Phân biệt dạng Matching information & Matching heading IELTS READING

1.1. Điểm khác nhau Matching heading & matching information

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Matching Information khác với Matching Heading. Thay vì tìm nội dung chính của cả bài, bạn sẽ phải tìm thông tin cụ thể của mỗi đoạn văn.
 • Matching Information – Nối thông tin đối với dạng đề này thường đưa ra từ 4 – 5 thông tin và yêu cầu thí sinh xác định thông tin nằm ở đoạn nào bao gồm các dạng thông tin như sau:
  • A fact
  • An Example
  • A reason
  • A Summary
  • A definition

2. Matching heading

Phân biệt dạng Matching information & Matching heading IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về độ khó thì mặc dù Matching heading cũng được xếp vào dạng khó IELTS READING, tuy nhiên Matching information là dạng khó nhất
 • Matching information thường ý chính sẽ nằm ở đầu đoạn hoặc cuối đoạn (cũng tuỳ bài có khi cần phải đọc cả đoạn mới rút ra được ý chính)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK