Return to site

Hết Sợ IELTS Speaking Part 2

ngay-và-luôn với Đề Thi Mẫu, kèm Bài Trả Lời Chi Tiết và Audio Luyện Tập Phát Âm!

· Speaking

IELTS Speaking Part 2 là nỗi kinh hoàng của nhiều bạn, nó giống như việc các em nói về việc gì đó trong vòng 10 phút liên tục không ngắt, nên việc các em luyện tập thường xuyên là rất cần thiết. Nếu các em đã tham khảo qua bài IELTS Speaking đề mẫu Part 1, thì hãy bắt tay ngay vào luyện tập IELTS Speaking Part two này nhé!

Kết hợp với việc đọc bài giải, các em nên tự mình trả lời câu hỏi trước, sau đó mới tham khảo bài giải để học thêm về từ vựng và cách dùng tự nhiên của người bản xứ, sau đó các em nên luyện tập nghe thật kĩ với Audio bài mẫu để luyện thêm về phát âm, cùng với ngữ điệu của giáo viên bản xứ nhé!

Đề Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 2

Audio Bài Giải Mẫu IELTS SPEAKING Part 2

Bài Giải Mẫu IELTS SPEAKING Part 2

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly