CÔNG THỨC TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Ngoài học kĩ cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2 trong bài này, IELTS TUTOR có hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0

Sau đây là một ví dụ của một đề IELTS SPEAKING PART 2

Describe a job that can make our world a better place

 • You should say: 
  • What it is
  • What the job involves
  • Where the work is done
  • and explain why the job can make our world a better place

I. 4 CÂU HỎI ĐỀ CHO CHÍNH LÀ DÀN BÀI PHẢI TRẢ LỜI

 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Thực ra, IELTS SPEAKING PART 2 người ta đã có sẵn dàn bài cho bạn sẵn rồi, đó chính là 4 câu hỏi của đề bài, để trả lời không lạc ý, bạn cứ bám sát trả lời lần lượt 4 câu hỏi đó
  • Ví dụ như đề mẫu ở trên, các bạn sẽ chia bài nói của mình ra làm 4 phần, dựa vào 4 câu hỏi mà đề cho bao gồm:
 • What it is
 • What the job involves
 • Where the work is done
 • and explain why the job can make our world a better place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Describe your favourite shop

Các câu hỏi trong cue card của IELTS TUTOR bao gồm:

 • What the shop is and what it specialises in 
 • How often you go shopping at this place 
 • What kinds of people usually go to this place 
 • And explain why you like it 
 • Câu intro: Well, my most favourite shop is called…, which is a kind of online shop, specialising in home appliances, including TV sets, refrigerators, and other electronic products
 • Câu 2: Speaking of frequency, whenever I need to buy some daily essential appliances, it will be my first choice. 
 • Câu 3: when it comes to shoppers, basically, it is attractive to various people, for example, housewives, students, bargain shoppers, you know, people from all walks of life 
 • Câu 4: I have a fancy for this online shop for some reasons:
  • Firstly, 
  • Secondly 

Các bạn có thể thấy bài trả lời mẫu sẽ bám rất sát vào 4 câu hỏi mà đề cho

 • Câu mở đầu sẽ dùng để giới thiệu bài nói và trả lời cho câu hỏi số 1 What the shop is and what it specialises in 
 • Câu số 2 được trả lời cho câu hỏi How often you go shopping at this place 
 • Câu số 3 sẽ trả lời cho câu hỏi What kinds of people usually go to this place 
 • Câu số 4 sẽ trả lời cho câu hỏi Explain why you like it, đối với câu số 4 lúc nào cũng là câu quan trọng nhất, các bạn nên đưa ra cho được 2 lí do để trả lời cho đầy đủ nhé 

II. PHẢI CÓ TỪ CHUYỂN ĐOẠN MỖI KHI QUA MỘT CÂU HỎI MỚI

Mỗi khi qua các câu hỏi khác, các bạn nhớ dùng những từ chuyển, để người nghe biết được mình đang chuyển qua nói đến câu gợi ý khác rồi

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Describe a restaurant

Các câu hỏi trong cue card của IELTS TUTOR bao gồm:

 • Where it is 
 • How often you go to this restaurant
 • What special dishes they serve there 

Tham khảo cùng IELTS TUTOR cách trả lời:

 • Intro: Well, the restaurant I want to talk about is called Pizza Hut, which is a Western-style restaurant, specialising in pizza and spaghetti. It is one of the most popular and famous restaurants in VN these days
 • Speaking of the location, it is on the opposite side of my university, and normally it takes me only 5 minutes to walk there
 • When it comes to frequency, generally speaking, whenever I am in the mood for pizza, it will be my priority 
 • Talking about special dishes, they have a wide range of selections, like pizza or pasta 

Trong bài giải mẫu ở trên các bạn thấy rõ là người nói dùng các cụm như:

 • Speaking of the location,  khi chuyển qua nói câu hỏi Where it is 
 • When it comes to frequency, khi chuyển qua nói câu hỏi How often you go to this restaurant 
 • Talking about special dishes, khi chuyển qua nói câu hỏi What special dishes they serve there 

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Cùng IELTS TUTOR xét bài mẫu sau:

Describe something expensive you want to buy if you have money?

You should say:

 • Where you can get it?
 • How much it costs
 • What you can use it for?
 • Why you want to buy it?

IELTS TUTOR giới thiệu bài mẫu:

 • Câu giới thiệu
  • Well, something expensive I want to buy is a c