Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

IELTS Speaking Part 1 tưởng dễ nhưng các em cũng nên có sự chuẩn bị chu đáo, để vào thi không bị khớp.

Điều quan trọng là các em nên kéo dài câu trả lời của mình ra càng nhiều càng tốt, tránh trả lời cộc lốc, yes or no thì sẽ rất dễ bị mất điểm!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi mẫu IELTS SPEAKING Part 2 đề thi mẫu IELTS SPEAKING Part 3 để luyện tập toàn diện thêm cho kĩ năng IELTS Speaking của mình nhé!

I. Tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING

Sau đây là các tiêu chí chấm thi, kèm yêu cầu cụ thể cho từng Band điểm từ cao nhất, đến thấp nhất, các em tham khảo:

Tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING
Tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING
Tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING

II. Mô hình SWOT Analysis

Mô hình SWOT Analysis

SWOT là gì?

Mô hình SWOT đươc sử dụng như là một công cụ nhằm hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro và cơ hội.

Trong bài Ielts Speaking Test, chúng ta cũng sử dụng SWOT với mục đích giúp thí sinh đưa ra một câu trả lời đầy đủ ý nhất.

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

III. Phân loại câu hỏi trong Phần 1

1. Câu hỏi khái quát

Dạng câu hỏi:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Đối với câu hỏi khái quát, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách trả lời trực tiếp nội dung về câu hỏi trước rồi sau đó sẽ kèm thông tin bổ sung nhằm củng cố cho nhận định đã đưa ra.

Chúng ta có thể áp dụng công thức:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Ví dụ:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

2. Câu hỏi cụ thể

Khi đặt câu hỏi cụ thể, giám khảo muốn kiểm tra xem:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Để trả lời câu hỏi, thí sinh sẽ trả lời bằng cách nêu ra nhận định cá nhân trước (Yes hoặc No) rồi sau đó sẽ đưa ra lý do cho sự lựa chọn đó.

Các em có thể áp dụng thứ tự trình bày sau:

Đưa ra quan điểm: Đưa ra quan điểm rõ ràng khi trả lời câu hỏi, tránh việc trả lời nước đôi nửa "yes", nửa "No".

Nêu lý do: Áp dụng nguyên tắc KISS (Make It Simple and Straightforward) bằng cách dùng các từ hoặc cụm từ then chốt như: simply because/ mainly because/ since ...

HOẶC Nêu ví dụ: Đưa ra những ví dụ thực tế từ bản thân hoặc từ những người xung quanh. Những từ then chốt có thể được sử dụng như: By this/ I mean/ Take sth as an example/ For instance ...

HOẶC Nêu giả định: Những cấu trúc giả định như: Without..., I couldn't.../ How could I .../ If I chose..., I would ..., so... is much better...

HOẶC Chỉ ra mặt đối lập của vấn đề: Để thể hiện vấn đề bao quát hơn, sử dụng các cấu trúc chỉ ra mặt đối lập của vấn đề: However, I do realise that.../ On the other hand, I have to say that...

Kết luận: Dùng các cách gợi ý sau để tóm tắt lại luận điểm đã trình bày: In short/ All in one/ In the word, that's why...

Ví dụ: Is your family important to you?

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

IV. Các câu hỏi thường gặp trong Part 1

1. Tell me about the house / flat you live in

Trong câu trả lời của bạn nên có những ý sau:

 • Xác định vị trí của căn nhà của bạn thuộc thành phố nào, hoặc vị trí của nó như thung lũng, ngọn núi, sông, hồ 
 • Sử dung một số các tính từ để mô tả bề ngoài của căn nhà như:
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Kiểu, kiến trúc của căn nhà
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Thiết kế của că n nhà: có mấy phòng, gồm những phòng gì, được bố trí như thế nào.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Thể hiên tình cảm của mình đối với căn nhà.
Câu trả lời mẫu:

- I live in a beautiful apartment in the Landmark 81, Ho Chi Minh city, which has a living room, 3 bedrooms with a French-style kitchen inside.

- My house is located in a spacious valley in the North of Da Nang city. It was designed with 3 floors, had a living room, 2 bed rooms and a garage.

2. Tell me about your family

 • Giới thiệu về kiểu gia đình bạn: có mấy thế hệ sống chung, hoặc là một gia đình truyền thống (có nhiều thế hệ cùng chung sống trong một gia đình)?
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
 • Tính cách của từng thành viên trong gia đình
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Câu trả lời mẫu:

- I live in a grand family, which has third generations living under a roof. In general, my grandfather is a little bit strict but he knows how to keep a close-knit relationship among family’s members. Besides that my parents always respect my voice and my private life. My family is extremely happy

- My family is a nuclear one, has 4 members: my parents, my brother and me. Each member in my family has different characteristics, my father seems to be a bit strict, my mother is hard-working, while my brother is talkative and lazy. However, we always work at our relationship so we live in harmony other members

3. Describe your hometown

 • Nêu tên thành phố nơi mà bạn đang sinh sống
 • Mô tả vị trí của nó, đặc điểm nổi bật của nó
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Nêu đặc điểm chung của thành phố của bạn
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Câu trả lời tham khảo:

- I live in a peacefully beach ward in Da Nang city. It is located in the center part of Vietnam. My hometown is very noisy and polluted as Ho Chi Minh city, but the local people is friendly and hospitable

- I come from Phu Tho province, a country village located in the north of Vietnam. My hometown is also a touristy area with an ancient temple and many peaceful parks or artistic scenes. Because it is not far from Ha Noi, every weekend thousands of tourists from Ha Noi, which is very crowded and stressful, visit my hometown to relax

4. Tell me about your job

 • Nói về vị trí công việc, ví dụ: giáo viên, kỹ sư, kế toán, quản lí hay nhân viên ...
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1
 • Công việc part-time hay full time
 • Bạn có hứng thú với công việc đó không? Vì sao? 
 • Lý do chọn công việc này.

Câu trả lời tham khảo:

I’m working as a full-time accountant in an international company whose is located in Vietnam. Although this position is quite mentally challenging and working environment seems to be quite competitive, I’m satisfied with my present job because of its high salary and personality fit.

5. Các câu hỏi về photos

- What type of photos do you like taking?

Câu trả lời tham khảo:

I really like to take pictures of the food where I visit. When I visited Da Nang city 2 month ago, I took a lot of photos of special food there.

- What do you do with photos you take?

Câu trả lời tham khảo:

I usually share my photos with my friends and family by posting the photos on social media, face book and Instagram. Because whenever I take part in an interesting event or visit a beautiful destination, I want others to also know about those things.

- When you visit other places, do you take photos or buy postcards?

Câu trả lời tham khảo:

I prefer taking pictures by myself. This is a great way to have memories of my journeys.

- Do you like people taking photos of you?

Câu trả lời tham khảo:

Sometimes, only on special occasions. For instance, my friends and family took a lot of photos of me in my wedding or my graduation ceremony.

V. Các trả lời câu hỏi LIKING/DISLIKING

Ví du: Do you like animals?”

Phần lớn nhiều thí sinh sẽ trả lời : “Yes, I like animals. I like cats and dogs because they are very lovely.”

Câu trả lời này không sai, tuy nhiên câu trả lời bạn cần phải thể thể hiện năng lực ngôn ngữ của mình, không nên trả lời đơn giản như thế này.

Gợi ý hướng trả lời cho loại câu hỏi này:

Bước 1: Starting phrases

Dùng những cụm từ dưới đây để bắt đầu câu trả lời:

 • I guess I’d say that
 • Well in general I would say that…
 • Actually I suppose that…
 • For the most part, I’d probably say that…
 • Well, to be honest I should really say that...
 • I would certainly/definitely say that…
 • Of course I have to say that…
 • I think I’d have to say that…

Bước 2: “Liking” phrase

Để trả lời cho câu hỏi ‘Do you like…’, ta sẽ dùng những cụm từ sau, thay vì trả lời: ‘I like’, ‘I love’ hoặc ‘I dislike’, ‘I hate’, những cụm từ sẽ không thể giúp bạn tăng điểm lên được.

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Bước 3: Introduce a specific type

Dùng những cụm từ sau để cụ thể hóa, không nên đưa ra câu trả lời chung chung .

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Nêu ra LÝ DO trong câu trả lời:

 • And I guess this is because…
 • This could be because…
 • This might be because…
 • This is due to the fact that…
 • I suppose the reason has to do something to do with the fact that…

Ví dụ:

“Do you like dancing?”

--> “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing; however, to be more precise, I should say that I’m deeply into hip hop dance. I think this is because I’m also a music-lover and I love the way I can truly identify myself with dance.”

Bước 4: Introduce your second point

Trong trường hợp bạn muốn kéo dài câu trả lời của mình thêm thì hãy đưa ra ý thứ hai :

 • As well as this…
 • To add to this…
 • In addition to this…

Và kết hợp với “liking” phrase nữa nhé.

Ví dụ:

-->“As well as this, I’m quite partial to contemporary dance because it stresses versatility and improvisation, unlike the strict, structured nature of ballet.

IV. Đề & Đáp án bài mẫu Part 1

Audio Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 1

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK