CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, ƯU NHƯỢC ĐIỂM & SỰ THAY ĐỔI IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

1. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT TRONG IELTS SPEAKING PART 3

WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN X AND Y?

  • Để trả lời câu hỏi về sự khác biệt, quan trọng nhất cần phải tìm ra những ideas thể hiện sự khác biệt giữa X và Y.
  • Nên học cách chuyển suy nghĩ từ tiếng Việt sang Tiếng Anh tức là bắt đầu bằng những suy nghĩ đơn giản như tiếng việt chứ không nên nói những ideas xa vời, trên trời
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ như đề hỏi sự khác nhau của nam và nữ trong cách giải trí. 
    • Dễ nhất là nói Nam thì thấy nó chủ yếu đi chơi game với bạn bè, đi nhậu hoặc đi chơi thể thao. 
    • Còn nữ thì thích những hoạt động mang tính gia đình như nấu ăn, thuê thùa, dọn nhà v