Tránh dùng nhiều câu đơn IELTS WRITING & SPEAKING

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ vì sao Tránh dùng nhiều câu đơn IELTS WRITING & SPEAKING

1. Tránh dùng câu đơn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Để đạt điểm số cao thì nên sử dụng đan xen và kết hợp nhiều loại câu khác nhau. 
  • Không được sử dụng quá nhiều câu thì hiện tại đơn trong bài speaking của mình, rất nhiều học sinh mắc phải lỗi này nên điểm speaking không cao.

2. Nên dùng câu ghép & câu phức

2.1. Giới thiệu chung

  • Câu ghép: Gồm hai mệnh đề chính được ghép lại với nhau thông qua các từ nối như “and”, “or”, “but”, “so”…
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have 2 brothers, and they become endless sources of happiness for my family.
  • Câu phức: Gồm một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ, các mệnh đề được liên kết với nhau bởi các liên từ phụ thuộc như because, after, before, although, as if, so that, though….
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: I often go shopping after receiving my salary at the end of month.

2.2. Cách viết câu ghép & câu phức

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK