Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table)

· Writing,Homepage

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table)

I. Đề bài

The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008.

Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table)

II. Cách viết dạng table

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đầu tiên cần lưu ý là đây là bảng biểu có sự xuất hiện của thời gian, dựa vào đây sẽ phân bố bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
    • Giai đoạn 2003 đến 2005: nhìn chung là tăng nhẹ ở các số liệu, duy chỉ có average spend per visit là năm 2004 số liệu giảm, và average nights per visit thì số liệu remain unchanged 
    • Giai đoạn 2006 đến 2008: số liệu number of visits có xu hướng giảm, chỉ có vào năm 2008 thì spend & average spend per visit là tăng
  • Đối với bài này thì chia Theo từng giai đoạn sẽ dễ hiểu hơn là tách từng category ra thì sẽ trở nên khó hiệu (ví dụ như body 1 mô tả number of visit + spend, body 2 mô tả 2 category còn lại thì sẽ khó hiểu vì 4 category đó nên được so sánh với nhau trong khoảng thời gian như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên nhé) 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0