HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Dạng bài bảng biểu - table là 1 dạng khó trong khi thi IELTS writing task 1, nhiều bạn sẽ bị mất rất nhiều thời gian cho task này dẫn đến không còn đủ thời gian task 2 vì thường dạng này chứa nhiều số liệu, thông tin làm nhiều người không biết bắt đầu từ đâu.

Ngoài ra, các bạn có thể đọc thêm top 6 group tự học ielts tốt nhất hiện nay hay cách viết timetable writing task 1 để có thêm kiến thức cho bản thân.

1. Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì ?

THAM KHẢO HƯỚNG DẪN CÁCH NHÓM DỮ LIỆU DẠNG TABLE THÊM Ở BÀI BLOG TRƯỚC

Biều đồ bảng biểu, table là 1 bảng hay nhiều bảng biển diễn số liệu, có nhiều cột và nhiều hàng trong 1 bảng. Những số liệu này nhằm so sánh giữa các đối tượng với nhau.

Ví dụ: Bảng biểu dưới đây chứa rất nhiều số liệu

Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì

Table chart còn được gọi là “version 2” của Bar chart: Vì trong 2 dạng biểu đồ này đều thể hiện sự so sánh thông tin dữ liệu với nhau, giống nhau về cấu trúc so sánh và cách biểu diễn số liệu.

Ví dụ dưới đây thể hiện biểu đồ Table chart có thể biểu diễn bằng Bar chart.

Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì

Có 2 dạng Bảng biểu - Table:

Bảng không thay đổi theo thời gian và bài có bảng thay đổi theo thời gian

1.1. Biểu đồ có mốc thời gian cố định - KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI THỜI GIAN

Ở dạng này, chúng ta không thể chỉ ra xu hướng của các số liệu vì các số liệu này không thay đổi theo thời gian mà hoàn toàn là số liệu tĩnh.

 

Thay vào đó, bạn cần so sánh các số liệu bằng cách lựa chọn những đặc điểm chính của nó và mô tả.

 

Đặc điểm chính của dạng biểu đồ này thường là điểm cao nhất và thấp nhất của đối tượng so sánh.

CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

Trong bảng này, có 3 tiêu chí được dùng để so sánh giữa 5 nước với nhau và trong cùng 1 thời điểm cụ thể, vậy nên đây là dạng Table không có thời gian

1.2: Biểu đồ 2 bảng - Có sự thay đổi thời gian

Với dạng có yếu tố thời gian, bản chất của dạng này sẽ giống như biểu đồ line chart, tức là các bạn sẽ sử dụng các từ vựng chỉ sự tăng trưởng như increase, decrease... như trong line chart

CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

2 bảng về 2 đối tượng khác nhau là coffee và bananas. Ở mỗi bảng của 1 đối tượng, số liệu của mỗi nước có sự thay đổi giữa 2 năm 1999 so với 2004.

2. Các bước viết dạng Bảng biểu - Table trong IELTS WRITING TASK 1

1- Bố cục bài viết gồm 4 phần: Introduction, Overview, Body 1, Body 2


2- Mở bài: cố gắng paraphrase lại các từ của đề bài.


3- Tổng quan (Overall): Một mẹo tìm đặc điểm phần tổng quan là:

 

- Nếu thấy bài có sự thay đổi theo thời gian -> nên tìm đặc điểm về xu hướng trước

 

Sau đó, mọi người cố gắng để ý so sánh các cột các dòng (thay vì chỉ để ý các ô trong table) ==> chú ý phân tích theo cột trước, thì cột thường sẽ có ít category đối tượng so sánh hơn, sau đó mới nhìn theo hàng ngang

 

Nếu không thể so sánh các hạng mục thì có thể so sánh các số liệu lớn nhất, nhỏ nhất.

 

Nên viết 2 câu - tương ứng với 2 đặc điểm trong phần tổng quan (1 câu thường không đủ)


4- Ở 2 khổ thân bài: Mọi người nhớ không bao giờ mô tả số liệu riêng rẽ, luôn cố gắng so sánh càng nhiều càng tốt.

 

Cố gắng chia thành 2 nhóm (Ví dụ: một nhóm số liệu lớn nhất, một nhóm sốl iệu nhỏ nhất, hoặc nhóm số liệu bằng nhau)


5- Lưu ý sử dụng past simple khi mô tả năm trong quá khứ, sử dụng cấu trúc dự đoán tương lai 'is expected/predicted to" nếu có năm tương lai.

 

Nếu không có khoảng thời gian được chỉ ra ->dùng present simple

Bước 1: Phân tích đề

 • Đối tượng chính của biểu đồ 
 • Đơn vị 
 • Mốc hay khoảng thời gian 
 • Thì của động từ 

Ví dụ:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

Tham khảo cách phân tích bài này ở HƯỚNG DẪN CÁCH NHÓM DỮ LIỆU DẠNG TABLE

Nhìn vào bảng ta có thể thấy :

 • Thì động từ là quá khứ đơn - Mốc thời gian 2002
 • Đơn vị % 
 • Đối tượng chính là phần trăm chi tiêu của người tiêu dùng cho 3 nhóm tiêu dùng khác nhau.

Bước 2: Chọn lọc những thông tin nổi bật nhất

  Chúng ta sẽ đọc những số liệu được thể hiện trong bảng số liệu, những số liệu này sẽ được viết theo hàng hoặc theo cột

  • Dữ liệu có giá trị cao nhất, cao nhì.
  • Dữ liệu có giá trị thấp nhất, thấp nhì.
  • Nhóm dự liệu trong hàng hay cột có sự tương đồng, giống nhau.
  • Nhóm dự liệu trong hàng hay cột có sự tương phản, khác nhau.

  Ví dụ 1:

  Nhìn vào bảng dưới dây, ta sẽ thấy % cao nhất là 32.14 và % thấp nhất là 15.77

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Ví dụ 2:

  Nhìn vào bảng dưới dây, ta sẽ thấy % của loại Food/Drinks/Tobaco là cao nhất và thấp nhất là Leisure/Education.

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Ví dụ 3:

  Đây là ví dụ hoàn chỉnh của 2 ví dụ trên. Nhìn vào bảng này ta có thể thấy

  • % của tất cả các nước về Food/Drinks/Tobacco đều hơn 2 tiêu chí còn lại và tiêu chí có % thấp nhất là Leisure/Education.
  • Ở tiêu chí so sánh đầu tiên, Turkey có % cao nhất 32.14% và thấp nhất là Sweden 15.77%
  • Ở tiêu chí so sánh thứ hai, italy cao nhất 9.00%, trong tiêu chí này thì tất cả các nước còn lại có số liệu gần như nhau ~6%
  • Ở tiêu chí cuối, Spain thấp nhất với 1.98% , các nước còn lại thì số liệu bình bình nhau, 2-3%
  • Nhìn chung ở tất cả 3 tiêu chí thì Turkey có số % cao nhất.
  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Bước 3: Paraphrase lại đề bài để viết Introduction

  Viết lại bằng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, khác với những từ ngữ đã được đề sử dụng. Chỉ viết trong 1-2 câu.

  Ví dụ:

  The table displays percentages of consumer outlay for three categories of products and services in five countries in 2002

  Chúng ta paraphase những từ xuất hiện trong đề bằng những từ khác:

  • Gives information = display
  • Expenditure = outlay
  • Items = categories

  Bước 4: Xác định ý viết Overview

  Ví dụ:

  It is obvious that the percentage of food, drinks and tobacco has the highest number of consumer spending in each country. Besides that the leisure and education categories has the lowest proportion in the table.

  Bước 5: Nhóm thông tin để viết vào 2 đoạn body

  Cần tìm ra những đặc điểm chính trong bảng, tập hợp thành 2 nhóm dành để viết 2 đoạn body, có 1 lưu ý là không nhất thiết phải viết toàn bộ số liệu được nêu ra trong bảng. Mỗi đoạn viết khoảng 3-4 câu.

  Ví dụ:

  Cấu trúc viết 2 đoạn như sau:

  Đoạn 1: Viết về nhóm nước tiêu dùng nhiều nhất của 3 tiêu chi so sánh.

  • Turkey: tiêu chí 1 và 3 
  • Italy: tiêu chí 2
  Đoạn 2: Viết các nước còn lại với những đặc điểm nổi bật còn lại
  • Spain có % thấp nhất ở tiêu chí Leisure/Education.
  • Sweden thấp nhất ở 2 tiêu chí còn lại
  • Ireland cao nhứ 2 ở Food/Drinks/Tobacco và thấp nhì ở Leisure/Education

  Among the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was significantly higher in Turkey, at 32.14% and Ireland, at nearly 29%. Entertainment and education rates are also at the highest position, 4.35% at Turkey, while clothing and footwear spending in Italy is noticeably higher, at 9%, than any of the remaining countries.

   

  It can be seen that Sweden had the lowest national consumer spending rate for food / drinks/ tobacco as well as for clothing / footwear, at nearly 16% and just over 5%. Spain has a slightly higher figure for these categories, but the lowest figure for entertainment / education, only at 1.98%.

  2.1 Ví Dụ dạng bài có thay đổi theo thời gian

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Trong trường hợp Table có 2 biểu đồ như bài này, các em sẽ xử lí như dạng Mixed, mỗi đoạn thân bài viết 1 biểu đồ

  Bước 1: Phân tích đề

  - Đối tượng của biểu đồ: người Anh đi du lịch nước ngoài (đơn vị người)

  - Khoảng thời gian: 1994-1998 => phân tích phải viết bằng thì quá khứ đơn

  Bước 2: Paraphase đề bài:

  The given table illustrates the purposes of Bristish inhabitant goes oversea between 1994 to 1998 and their destination.

  Bước 3: Overview

  - Table 1 - biểu thị số lượng: số lượng người dân Anh đi nước ngoài vì nghỉ dưỡng là lớn nhất.

  -Table 2 - biểu thị xu hướng chính: số lượng người Anh đến châu Âu là nhiều nhất và tăng dần qua các năm

  As is revealed from the first table, overall, it is obvious that the main purpose of travelling abroad among UK residents was for relaxation, meanwhile the number of British people going overseas for unspecific reasons was the lowest. It is also clear from the second table that Western Europe was the most favourable destination among the three surveyed areas.

  Bước 4: lựa chọn thông tin để viết body

  -Table 1: miêu tả số lượng:

  + năm 1994: số người đi nghỉ dưỡng chiếm phần lớn, gấp 5 lần so với những người đi công tác (business reason)

  +1994-1998: số lượng người đi nghỉ dưỡng giảm nhẹ vào năm thứ 2 và tăng mạnh ở những năm tiếp theo

  + Miêu tả yếu tố có cùng xu hướng với "Số người đi nghỉ dưỡng" : những người đi thăm người thân và bạn bè.

  +Miêu tả yếu tố còn lại: số người đi công tác tăng dần, số người đi với lí do khác hầu như không thay đổi.

  To be more specific, in 1994, there were more than fifty thousand English traveling abroad for holiday, approximately five-fold higher than the number of people going for business in the same year. This figure decreased slightly by 1 000 people after one year before experiencing a gradual increase to over 20 000 during the next three years. Similarly, one in ten of surveyed people responded that visiting friends and relatives was the main purpose of their overseas travelling in the first year. This number inconsiderably decreased by 60 people in 1995 and then witnessed a growth to more than 3 000 people in the last year. Besides, residents travelling to a foreign country for work in UK rose steadily/ moderately by nearly 1 000 people while the figure for those going for unspecific reasons almost remained unchanged/ stable throughout the time frame, at around 1 000 travellers.

  -Table 2:

  + Số người Anh đi đến Western Europe ở năm 1994 là hơn 19,000; giảm nhẹ ở năm thứ 2 và tăng liên tục vào những năm tiếp theo

  +Tương tự với số người Anh đến những địa điểm khác cũng có xu hướng tương tự.

  Turning to the second table, standing at 19 000 people in 1994, the number of visitors to Western Europe showed a significant decline to 18 944 people one year later before increasing again to nearly 25 000 people till the last year. Following the same trend, the number of British travellers to other areas dropped from

  1 782 in 1994 to 1 752 in 1995, and finally experiencing a growth of 700 people.

  Bài viết hoàn chỉnh

  The given table illustrates the purposes of Bristish inhabitant goes oversea between 1994 to 1998 and their destination.

   

  As is revealed from the first table, overall, it is obvious that the main purpose of travelling abroad among UK residents was for relaxation, meanwhile the number of British people going overseas for unspecific reasons was the lowest. It is also clear from the second table that Western Europe was the most favourable destination among the three surveyed areas.

   

  To be more specific, in 1994, there were more than fifty thousand English traveling abroad for holiday, approximately five-fold higher than the number of people going for business in the same year. This figure decreased slightly by 1 000 people after one year before experiencing a gradual increase to over 20 000 during the next three years. Similarly, one in ten of surveyed people responded that visiting friends and relatives was the main purpose of their overseas travelling in the first year. This number inconsiderably decreased by 60 people in 1995 and then witnessed a growth to more than 3 000 people in the last year. Besides, residents travelling to a foreign country for work in UK rose steadily/ moderately by nearly 1 000 people while the figure for those going for unspecific reasons almost remained unchanged/ stable throughout the time frame, at around 1 000 travellers.

   

  Turning to the second table, standing at 19 000 people in 1994, the number of visitors to Western Europe showed a significant decline to 18 944 people one year later before increasing again to nearly 25 000 people till the last year. Following the same trend, the number of British travellers to other areas dropped from 1 782 in 1994 to 1 752 in 1995, and finally experiencing a growth of 700 people.

  2.2 Ví Dụ dạng bài không có thay đổi theo thời gian

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Bước 1: Phân tích

  - Đối tượng của biểu đồ: điểm thi Ielts của học sinh tại 4 nước trong năm 2009

  - Khoảng thời gian 2009: thì quá khứ đơn

  Bước 2: Paraphase đề bài

  The given table show the results of candidates, who attended Ielts examination in the various countries in 2009.

  Bước 3: Overview:

  - Đặc điểm chung:

  +sinh viên ở đức có tổng điểm thi Ielts cao nhất, trong đó các kĩ năng Listening, Writing và Speaking là cao nhất so với các nước còn lại.

  + Việt Nam là nước có band điểm IELTS overall thấp nhất

  + Mặt khác, sinh viên ở Malaysia lại có kĩ năng Reading tốt nhất.

  + Ở cả 4 nước, kĩ năng nói của sinh viên là tốt nhất.

  As is obviously revealed from the given table, while German students show the
  highest achievement in Ielts results in the year, including Listening, Writing and Speaking skill. However, the best performance in Reading skill belongs to Malaysia candidates. It's also clear that, Speaking was the best IELTS skills for all attendants in the same year.

  Bước 4: lựa chọn ý để viết body

  - Body 1: so sánh 2 nước có điểm Ielts cao nhất là Germany và France

  + Học sinh đức đạt điểm overall cao nhất là 6.7; Học sinh Pháp xếp thứ nhì ở mức điểm là 6.5

  + Cả 2 nước đều dẫn đầu với số điểm Writing là 6.6 (Đức) và 6.5(Pháp).

  As can be seen from the table, the highest average overall band score of 6.7 belonged to German students while the second one was gained by France students. In addition, German and France candidates performed
  a greatest achievement in writing skills with the average band score of 6.9 and
  6.7 respectively.

  - Body 2: so sánh 2 nước có điểm Ielts overal thất nhất là Vietnam và Malaysia

  + Điểm overall của học sinh Việt Nam thấp nhất trong cả bốn nước, học sinh Malaysia cao hơn một chút (6.4>6.3)

  + Kỹ năng Listenning và Writing của thí sinh Việt Nam tốt hơn so với Malaysia, ngược lại điểm thi kĩ năng Reading và Speaking của Malaysia lại cao hơn Việt Nam.

  + Điểm số Reading của Malaysia là cao nhất trong tất cả các nước.

  Vietnamese student showed a lowest score in overall at 6.3, while Malaysia ones were slightly higher than at 6.4. However, Ielts attendants in VietNam achieved higher results in Listening skill and Writing skill than Malaysia student. In contrast, Malaysia students spoke and read better than Vietnamese ones in the English exam. Also, reading is the strong point of Malaysia candidates with the highest record of 6.4 in Ielts examination.

  Bài viết hoàn chỉnh:

  The given table show the results of candidates, who attended Ielts examination in the various countries in 2009.

  As is obviously revealed from the given table, while German students show the
  highest achievement in Ielts results in the year, including Listening, Writing and Speaking skill. However, the best performance in Reading skill belongs to Malaysia candidates. It's also clear that, Speaking was the best IELTS skills for all attendants in the same year.

  As can be seen from the table, the highest average overall band score of 6.7 belonged to German students while the second one was gained by France students. In addition, German and France candidates performed a greatest achievement in writing skills with the average band score of 6.9 and 6.7 respectively.

  Vietnamese student showed a lowest score in overall at 6.3, while Malaysia ones were slightly higher than at 6.4. However, Ielts attendants in VietNam achieved higher results in Listening skill and Writing skill than Malaysia student. In contrast, Malaysia students spoke and read better than Vietnamese ones in the English exam. Also, reading is the strong point of Malaysia candidates with the highest record of 6.4 in Ielts examination.

  3. Hai cách triển khai thông tin chi tiết ở phần Body

  THAM KHẢO HƯỚNG DẪN CÁCH NHÓM DỮ LIỆU DẠNG TABLE THÊM Ở BÀI BLOG TRƯỚC

  Chọn số liệu sẽ chủ yếu dựa vào nguyên tắc sau:

  • Luôn chọn số liệu ở năm đầu tiên, năm cuối để thấy được sự thay đổi lớn của các yếu tố so sánh (Đối với Table có yếu tố thời gian)
  • Bạn có thể đề cập đến số liệu nhỏ nhất, cao nhất, và cũng có thể “phớt lờ” đi những số liệu ở tầm trung (kiểu không có gì quá nổi bật)

  Tham khảo 2 cách nhóm số liệu ở dưới đây:

  Nhớ là: Chỉ đi theo 1 hướng duy nhất thôi nhé, quan sát để xem chọn theo hàng nào sẽ dễ dàng phân tích hơn.

  Cách 1: Nhóm các hàng hoặc cột có sự tương đồng với nhau

  Cách này chúng ta có thể chia nhỏ ra làm 2 cách, 1 là viết theo hàng, 2 là viết theo cột.

  Ví dụ:

  The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Write at least 150 words.

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Với ví dụ này chúng ta sẽ viết theo cột, thì sẽ viết 3 đoạn, mỗi đoạn về 1 cột

  • Đoạn 1: viết về tiêu chí Food/Drinks/Tobacoo, Turkey cao nhất với 32.14% và thấp nhất là Sweden với 15.77%.
  • Đoạn 2: Viết tiêu chí Clothing/Footwear, sẽ nói tới Italy và Sweden lần lượt là nước có % cao nhất và thấp nhất
  • Đoạn 3: Viết về tiêu chí Leisure/Education, sẽ viết về 1.98% và 4.35% là 2 giá trị % cao nhất và thấp nhất.

  Bài viết hoàn chỉnh:

  The table displays percentages of consumer outlay for three categories of products and services in five countries in 2002

  Overall, all countries spent most on food, drinks and tobacco, which was almost three times that of the other items. The lowest spending was on leisure and education in the five countries. The spending of Turkey overall was higher than the other countries.

  In food, drinks and tobacco criterion, The spending of Turkey is the most at 32.14%. Ireland also spent highly (28.91%) compared to Sweden which spent the least (15.77%). Spain and Italy spent 18.80% and 16.36% respectively.

  Sweden spent less than the other countries on clothing and footwear (5.40%) as opposed to the highest spending in Sweden at 9.00%. The other three countries spent on average around 6.5%.

  The lowest spending was on leisure and education which accounted for under 5% in all countries. Turkey spent most on these items at just 4.35% of their national spending which is around double that of Spain which spent the least at just 1.98%.

  Cách 2: Viết theo số liệu tương đồng nhau

  Chúng ta sẽ tạo nhóm những số liệu có mối liên hệ với nhau, rồi tiến hành phân tích nhóm số liệu đó.

  Đối với ví dụ ở trên, chúng ta sẽ viết bằng cách chia ra làm 2 nhóm số liệu để viết 2 đoạn

  • Đoạn 1: viết về những nước có % lớn nhất ở các tiêu chí là Turkey (32.14% và 4.35%) và Italy (9.00%)
  • Đoạn 2: viết những nước còn lại với những số liệu đặc trưng như Ireland (28.91%), Spain (1.98%), Sweden (15.77% và 5.40%)

  Bài viết hoàn chỉnh:

  The table displays percentages of consumer outlay for three categories of products and services in five countries in 2002

  It is obvious that the percentage of food, drinks and tobacco has the highest number of consumer spending in each country. Besides that the leisure and education categories has the lowest proportion in the table.

  Among the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was significantly higher in Turkey, at 32.14% and Ireland, at nearly 29%. Entertainment and education rates are also at the highest position, 4.35% at Turkey, while clothing and footwear spending in Italy is noticeably higher, at 9%, than any of the remaining countries.

  It can be seen that Sweden had the lowest national consumer spending rate for food / drinks/ tobacco as well as for clothing / footwear, at nearly 16% and just over 5%. Spain has a slightly higher figure for these categories, but the lowest figure for entertainment / education, only at 1.98%

  4. Những điểm cần lưu ý trong khi phân tích dạng Bảng biểu - Table trong IELTS WRITING TASK 1

  • Không được nêu quan điểm của bản thân hay những thông tin không có, không liên quan tới đề bài cho
  • Không nên nêu hết tất cả số liệu mà đề bài cho vô bài viết ==> phải biết chọn lọc thông tin >> Tham khảo hướng dẫn từ A đến Z cách chọn lọc thông tin trong IELTS WRITING TASK 1 
  • Đã viết phần Tổng quát (Overview) thì không cần viết kết luận nữa.
  • Trong phần Tổng quát không đưa số liệu vào, chỉ đề cập tới các ý chính thôi.
  Lời khuyên cho Overview Paragraph

  Ở phần này, cố gắng để so sánh tất cả các đối tượng trong biểu đồ (cả hàng dọc lẫn hàng ngang) bằng cách như sau:

  • So sánh các đối tượng ở hàng dọc → Nhắc đến số liệu cao nhất
  • So sánh các đối tượng ở hàng ngang → Nhắc đến số liệu cao nhất
  • Chỉ cần duy nhất 2 câu cho phần này
  Lời khuyên cho Body Paragraphs

  Không bao giờ được miêu tả từng đối tượng (hàng dọc, hàng ngang) một cách riêng lẻ, giám khảo luôn muốn thấy sự so sánh trong bài viết của bạn.

  Mỗi đoạn hãy chia thành nhóm:

  • Nhóm 1: So sánh số liệu cao nhất của tất cả các đối tượng với nhau
  • Nhóm 2: So sánh số liệu thấp nhất của tất cả đổi tượng với nhau.

  Lời khuyên cho Chọn số liệu để phân tích

  •   Dữ liệu có giá trị cao nhất
  • Dữ liệu có giá trị thấp nhất
  • Dữ liệu cao hay thấp thứ 2 (nhưng phải gần với 2 con số ở trên)
  • Có sự tương đồng, giống nhau nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không.
  • Có sự khác biệt, tương phản nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không.

  6. Ngôn ngữ, cấu trúc trong dạng Bảng biểu - Table trong IELTS WRITING TASK 1

  Các cấu trúc so sánh

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1
  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Các từ dùng để so sánh :

  CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1
  CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  Các quy tắc so sánh >> Tham khảo từ A đến Z cách dùng cấu trúc so sánh trong IELTS

  • thêm "er" trong so sánh hơn 
  • thêm "est" trong so sánh nhất 
  VD : late - later - latest, old - older - oldest ...
  Lưu ý một số bất quy tắc:

  - tính từ ngắn. VD: good - better - best, bad - worse - worst ...

  - tính từ dài, thêm "more/less" ở so sánh nhất, thêm "most/least" ở so sánh nhất. VD : expensive - more expensive - most expensive, boring - less boring - least boring ...

  Một số tính từ thường dùng để miêu tả:

  a bit, slighty, a little, only just, approximately, about, precisely, quite, nearly, considerably, a huge, a great deal, quite, completely, exactly, striking, strikingly, broad, broadly, fairly, considerable, significant, notable, marginal, identical, comparable....

  Từ dùng để nối (subordinating conjunctions):

  - whereas, while, although, though ...

  ex: Vietnam produces large amounts of rice, whereas Korea produces none.

  Từ dùng để chuyển tiếp (Transitions):

  - However, In addition,In contrast, On the other hand, Moreover, Furthermore....

  ex: Vietnam has a lot of beaches. In constrast, Paraguay does not have anyone.

  Một vài cấu trúc khác:

  - (slightly) more .... than

  - (far) less ... than ....

  - as ... as...

  - Like.... , ....

  - (twice) as much .... as....

  - (two) times more .... than ....

  - the same amount .... as ....

  Example:

  - Like Thailand, Vietnam produces high levels of rice

  - Thailand produces twice as much rice as Vietnam in 2016.

  Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn các bước làm bài khi gặp dạng bài Bảng biểu - table của IELTS writing task 1. Hy vọng bài viết này phần nào sẽ giúp bạn viết tốt hơn. Nếu bạn có thắc mắc hay có gì góp ý cho bài viết mình thì hãy để lại comment phía dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Chúc bạn thành công !

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK