Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài dạng Process IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài dạng Process IELTS WRITING TASK 1

I. Có phải lúc nào cũng chia làm 2 đoạn thân bài trong dạng process?

IELTS TUTOR lưu ý với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR:

 • Thông thường, thì tất cả các bài IELTS WRITING sẽ có 2 đoạn thân bài (kể cả task 1 & 2), tuy nhiên có bài sẽ chia được thành 3 đoạn thân bài nếu đề bài cho quá rõ ràng thành 3 đoạn
 • Tuy nhiên, kể cả nếu thân bài cho rõ ràng là 3 giai đoạn để chia thành 3 đoạn thân bài, nếu vẫn muốn chia thành 2 đoạn thân bài vẫn đúng
IELTS TUTOR xét ví dụ:
Có phải lúc nào cũng chia làm 2 đoạn thân bài trong dạng process?

IELTS TUTOR giải thích:

 • Trong bài này vì đề bài cho rõ ràng là 3 stages thì nếu muốn rõ ràng có thể chia thân bài thành 3 đoạn, mỗi đoạn viết 1 stage 
 • Nếu bạn nào không thích thì vẫn chia thành 2 đoạn thân bài được, trong đó body 1 là stage 1, body 2: stage 2+3, cách chia này nhìn chung vẫn cân đối vì stage 2&3 thực ra ngắn 

II. Cách chia thành 2 đoạn thân bài với dạng process

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không có công thức nào cho cách chia thành 2 đoạn thân bài trong dạng process cả, nhìn chung là đọc kĩ đề và ngắt đoạn thân bài miễn sao cho hợp lý 
 • Điểm quan trọng nhất của dạng Process IELTS WRITING TASK 1 là phải tìm cho kĩ điểm bắt đầu & điểm kết thúc của 1 process 

2. Cách chia 2 đoạn thân bài dạng process

2.1. Nếu gặp 2 quy trình riêng biệt (2 ảnh khác nhau)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu dạng process cho 2 ảnh và 2 ảnh nhìn chung là riêng biệt thì xem như đó là dạng mixed và cách viết dạng mixed thì IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ thì sẽ chia theo mỗi body 1 một ảnh 

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Cách chia 2 đoạn thân bài dạng process

IELTS TUTOR giải thích:

 • ở đây thấy có 2 ảnh và nội dung 2 ảnh không liên quan đến nhau, life cycle of the silkworm & production of silk cloth thì sẽ chia 2 đoạn thân bài:
  • Body 1: ảnh 1 (life cycle of the silkworm)
  • Body 2: ảnh 2 (production of silk cloth)

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Cách chia 2 đoạn thân bài dạng process

IELTS TUTOR giải thích:

 • Tương tự như bài trên, 2 ảnh này cũng không liên quan đến nhau lắm thì cứ chia mỗi body 1 ảnh 
  • Body 1: cement production
  • Body 2: concrete production

2.2. Nếu đề cho 1 ảnh duy nhất

Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên thì sẽ thấy đoạn quy trình nào hợp lí thì sẽ tách thành body 1, còn lại viết ở body 2

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài dạng Process IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • Trong bài process này nhìn thì lộn xộn, tuy nhiên đọc kĩ sẽ thấy điểm đầu tiên của process là raw milk & điểm kết thúc là ripened cheese, theo đó thấy là 
  • Body 1: từ bước raw milk đến stirring & cooking 
  • Body 2: còn lại 
 • Lý do chia thành 2 đoạn thân bài như vậy vì bản thân biểu đồ cũng đã tách ra làm 2 rồi 

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài dạng Process IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • Bài này sẽ có nhiều cách chia thành 2 đoạn thân bài (tuỳ theo cách nhìn nhận của từng người, nếu chia theo cách hiểu khác thì cũng không sai)
  • IELTS TUTOR sẽ chia 2 đoạn thân bài như sau:
   • Body 1: từ pre-canning đến unloading (đoạn này viết về đánh bắt cá)
   • Body 2: từ preparing đến despatch (đoạn này viết về công đoạn chế biến)

IELTS TUTOR xét ví dụ 3:

Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài dạng Process IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • Bài này chia làm 3 đoạn thân bài cũng đc, hoặc chia thành 2 đoạn (từ raw material đến surface check 1 đoạn), còn lại là 1 đoạn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking