HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT DẠNG MIXED - BIỂU ĐỒ KẾT HỢP TRONG IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Trong bài thi IELTS writing task 1, dạng mix xuất hiện khá phổ biến hiện nay. Nhiều bạn sẽ cảm thấy khó vì xuất hiện nhiều thông tin, số liệu và những dữ liệu này được biểu diễn ở 2 loại biểu đồ khác nhau. Nhưng thật ra đây là dạng bài dễ hơn rất nhiều so với dạng bài chỉ có 1 biểu đồ.

Thì trong bài này mình sẽ hướng các bạn làm dạng bài này. Ngoài ra, các bạn có thể đọc thêm từ nối - linking words trongg IELTS Writing hay grammar nên dùng để đạt 8.0 IETLS writing để có thêm kiến thức.

1. Biều đồ kết hợp - mixed là gì

Dạng bài này là sự kết hợp của 2 loại chart với nhau như pie chart, line chart, bar chart hay 1 loại chart với 1 table.

 

Các loại biểu đồ kết hợp:

 • Table với pie chart 
 • Table với line chart 
 • Table với bar chart
 • Pie chart với line chart 
 • Pie chart với bar chart
 • Line chart với bar chart

Một vài ví dụ của biểu đồ kết hợp:

Example 1 : Bar Chart và Line Graph

The graph and chart give information and forecast about the vehicle and CO2 emission in England and Weles between 2000 and 2020

Example 2: Bar Chart và Pie Chart

The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

2. Hướng dẫn cách viết từ A đến Z dạng biểu đồ kết hợp - Mixed trong IELTS WRITING TASK

Bài viết dạng mix vẫn chia thành 4 phần như sau:
+ INTRODUCTION: Viết câu mở bài như thường lệ bằng cách paraphrase (viết lại câu hỏi của đề bài bằng từ ngữ của chính bạn).

Với câu hỏi dạng bài mix, sẽ dễ hơn nếu viết tầm 2 câu ví dụ: "The first chart illustrates... The second chart shows..."


+ OVERVIEW: Viết 1-2 câu mô tả những đặc điểm chính, nổi bật. Thường mỗi chart , tìm một đặc điểm nổi bật để mô tả .


+ BODY 1: Mô tả những đặc điểm chính của chart 1


+ BODY 2: Mô tả những đặc điểm chính của chart 2. Lưu ý là chỉ cần mô tả riêng rẽ từng chart. Không cần phải có sự so sánh hay kết nối gì giữa chart 1 và chart 2

Example: The table and chart below show the domestic water use and cost in 5 countries.

Bước 1: Phân tích biểu đồ

    

   

  • Chọn lọc những số liệu, thông tin nổi bật:
   • Số liệu lớn nhất/bé nhất.
   • ĐIểm bắt đầu/kết thúc.
   • Xu hướng chính.
   • So sánh, tương quan.

  Bước 2: Viết Introduction:

  Hướng dẫn cách viết từ A đến Z dạng biểu đồ kết hợp - Mixed trong IELTS WRITING TASK

  Có 2 cách viết INTRODUCTION trong dạng Mixed

  Cách 1:

  The charts illustrate the number of vehicles and the amount of CO2 emitted from these vehicles in England and Wales between 2000 and 2020.

  Một số bạn có thể chia phần Introduction làm 2 ý, mỗi vế giới thiệu chung về một biểu đồ. Như ở trong ví dụ này, ý 1 người viết đã mô tả chung về Bar Chart (the number of vehicles) và ý 2 mô tả chung về Line Graph (the amount of CO2 emitted from these vehicles).

  Cách 2:

  Các bạn cũng có thể viết phần Introduction cho Multiple Graphs theo cách sau đây:

  The bar chart illustrates the amount of CO2 emitted from four different means of transport, and the line graphs shows the mumber of these vehicles in England and Wales between 2000 and 2020.

  Các bạn có thể dùng các từ “and”, “while” để nối hai vế câu hoặc hai ý của câu với nhau

  Introduction cho Bài domestic water use and cost

  Example: ‘The bar chart gives information about the household water consumption in the US, Canada, Italy, France and Germany, and the table compares the water cost in these 5 countries.

  Bước 3: Xác định ý viết Overview:

  Ở phần này, Ta chỉ ra xu hướng, sự thay rõ ràng của bảng biểu thể hiện, mang tính tổng quát nhất của biểu đồ.

   

  Các bạn chỉ được nêu những đặc điểm chung nhất và không được nêu ra các số liệu chi tiết cho phần này. Phần phân tích số liệu là nhiệm vụ của phần Body.

  Trong Overview, bạn phải chia thành hai câu rõ ràng để miêu tả đặc điểm quan trọng nhất của từng biểu đồ.

  It is clear that the amount of CO2 that four kinds of vehicles produce increase over the period shown, with the figures for the car being always highest. Overall, there is a sustained rise in the number of vehicles in both nations.

  Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy người viết nêu ra đặc điểm chính của Bar Chart ở câu đầu tiên: khí thải của các phương tiện luôn tăng, trong đó tăng mạnh nhất là khí thải ô tô.

  Còn trong câu thứ hai, người viết đã nêu bật được xu hướng tăng không ngừng lượng xe cộ qua thời gian.

  Câu overall cho Bài domestic water use and cost

  Example:
  ‘Overall, the US experiences the highest domestic water consumption while water is most expensive in France.’

  ‘In summary, households in Germany consume the smallest amount of water while water price is lowest in the US.’
  ‘In general, water is cheapest in the US among the 5 countries and this country also
  witnesses the highest domestic water use.’

  Bước 4: Nhóm thông tin để viết vào 2 đoạn Body:

  Cách hiệu quả nhất là ta sẽ viết mỗi đoạn miêu tả 1 biểu đồ.

  Regarding the bar chart, in 2000, twenty tons of emissions came from the car, followed by fifteen tons from the truck. The van was responsible for a lower amount of CO2 emission (approximately thirteen tons) , but only about eight tons was produced by bus. Over the twenty-year period, the amount of emissions from each means of transport is predicted to rise by one to six tons, but the car is expected to see the fastest increase, with its figure reaching a peak of over twenty five tons in 2020.

  Looking at the line graph, the rise in greenhouse gas emissions stems from the overcrowding of vehicles. There were twenty million vehicles in 2000 in these nations which climbed gradually to approximately 40 million in the year 2010. After that, the figure is predicted to peak at sixteen million in 2020.

  Ở đây, người viết đã chia Body thành 2 đoạn rõ ràng: đoạn một phân tích Bar Chart, đoạn 2 phân tích Line Graph. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là cả hai đoạn chỉ tập trung phân tích số liệu ở năm đầu tiên (năm 2000) và số liệu ở năm cuối (năm 2020).

  2 đoạn bodies cho Bài domestic water use and cost

  Body 1: Phân tích thông tin ở Bar chart:
  Example: About 360 litres of water is used by households in the US. Water use in households in Canada is slightly smaller, at roughly 330 litres. Domestic water use in Italy and France are 300 and 250 litres, respectively. German households consume the smallest amount of water at approximately 210 litres.

  Body 2: Phân tích thông tin ở Table:

  Example: French households spend 2.1 US Dollars for every m3 of water used. Water costs considerably less in Germany at about $1.35 per m3. This figure is nearly twice as much as the water cost in Italy, which is only $0.7 per m3. It is even cheaper to buy water in the Northern America region. Water cost is $0.31 per m3 in Canada and just $0.01 per m3 in the US.

  3. Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 dạng biểu đồ kết hợp - Mixed

  Bố cục của dạng bài này có 3 phần: introduction, overview, body paragraph. Thì trong body paragraph chúng ta sẽ viết 2 đoạn.

  Introduction:

  Giới thiệu chung nhất về đề bài (Viết lại yêu cầu của đề bài bằng cách chuyển ngữ (paraphrasing)). Viết 2 vế để giới thiệu nội dung từng biểu đồ. Ví dụ: “The line graph compares…. , and the bar chart illustrates…. “

  Overview:

  Ta chỉ ra xu hướng chính, những sự thay đổi rõ ràng, mang tính tổng quát nhất hay những thông tin nổi bật trong mỗi biểu đồ. Viết 2 câu. Mỗi câu nêu điểm nổi bật ở một biểu đồ. (Không cần so sánh 2 biểu đồ với nhau).

  Body:

  + Mô tả biều đồ thứ nhất

  + Mô tả biểu đồ thứ hai

  Ta sẽ viết 2 đoạn, mỗi đoạn về 1 loại biểu đồ. Trong mỗi đoạn, ta sẽ lọc ra những nhóm thông tin nổi bật để viết. Vì biểu đồ chứa nhiều thông tin, ta nên chọn thông tin quan trọng nhất, không nên viết hết tất cả thông tin, số liệu vào bài tránh tình trạng thông tin quá nhiều, không cần thiết và sẽ dẫn đến không đủ thời gian.

  Ở dạng MIXED này, cách viết sẽ dễ hơn vì chúng ta không mất công ngồi chia số liệu cho 2 phần body.

  Example: (biểu đồ ở phần trên)

  Introduction:

  The bar chart gives information about the household water consumption in the US, Canada, Italy, France and Germany, while the table compares the water cost in these 5 countries.

  Overview:
  Overall, the US experiences the highest domestic water consumption while water is most expensive in France.

  Body:

  As can be seen from the chart, about 360 litres of water is used by households in the US while this figure for Canada is slightly smaller, at roughly 330 litres. Domestic water use in Italy and France are 300 and 250 litres, respectively. In addition, German households consume the smallest amount of water, at approximately 210 litres.

  French households spend 2.1 US Dollars for every m3 of water used. Water costs considerably less in Germany at about $1.35 per m3 and this figure is nearly twice as much as that of Italy, which is only $0.7 per m3. It is even cheaper to buy water in the Northern America region. Water cost is $0.31 per m3 in Canada and just $0.01 per m3 in the US.

  4. Những điểm cần lưu ý trong khi phân tích dạng kết hợp - Mixed trong IELTS WRITING TASK 1

   1. Không nên phân tích tất cả thông tin, số liệu có trong bài. Vì nếu xử lý không tốt, bài viết sẽ vượt quá số chữ quy định và thời gian làm bài. Nên chọn những thông tin, chi tiết quan trọng thì bài viết của bạn sẽ không bị lan man, đi đúng vào trọng tâm.
   2. Phân tích kỹ đặc điểm của biểu đồ để chọn số liệu thích hợp: 
   • Đối với dạng biểu đồ theo thời gian: phân tích xu hướng, chú ý điểm đầu và điểm cuối
   • Đối với dạng biểu đồ không có thời gian: chú ý số liệu cao nhất, số liệu thấp nhất.

   5. Bài mẫu của dạng Mixed IELTS WRITING TASK 1, kèm phân tích

   Bài mẫu của dạng Mixed IELTS WRITING TASK 1, kèm phân tích

   Source: IELTSbuddy

   Đây là các bước bạn nên thực hiện khi bạn gặp dạng bài này.

   Introduction – Mở bài

   Bạn nên đề cập đến cả hai biểu đồ trong phần mở bài. Đây là câu mẫu đầu tiên:

   The line graph illustrates the number of visitors in millions from the UK who went abroad and those that came to the UK between 1979 and 1999, while the bar chart shows which countries were the most popular for UK residents to visit in 1999.

   Bạn nên paraphrase phần mở bài chứ không sao chép từ câu hỏi vì bạn sẽ bị mất điểm. Tiếp theo bạn cần phải đề cập đến thông tin tổng quan về của mỗi biểu đồ.

   Overview

   Overview sẽ được gộp chung với Introduction và sẽ bao gồm thông tin nổi bật nhất. Đối với line chart thì xu hướng chung là gì, đối với bar chart thì top country là nước nào:

   Overall, it can be seen that visits to and from the UK increased, and that France was the most popular country to go to.

   Body – Thân bài

   Khi gặp hai đồ thị chứa nhiều thông tin, bạn sẽ phải cẩn thận trong việc chọn thông tin