Phân tích essay về "Poor students find it difficult to have access to university education" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Đề bài

Poor students or students who come from rural areas often find it difficult to have access to university education. Some people think universities should make it especially easy for them to study. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng 

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic education

III. Phân tích 

IELTS TUTOR lưu ý: 

  • Đọc thật kĩ đề bài này sẽ thấy mặc dù trên đề bài có 2 câu tuy nhiên câu 1 (Poor students or students who come from rural areas often find it difficult to have access to university education) chỉ là câu giới thiệu vào topic, còn câu 2 (Some people think universities should make it especially easy for them to study) mới chính là câu mà thí sinh cần thể hiện quan điểm là đồng ý hay là không
  • Như bài này ý đề bài muốn hỏi là liệu đồng ý hay là không (To what extent do you agree or disagree?) với quan điểm đề bài cho là Some people think universities should make it especially easy for them to study
  • Như vậy giả sử quan điểm của IELTS TUTOR là hoàn toàn đồng ý (totally agree) với quan điểm đề cho là (Some people think universities should make it especially easy for them to study) thì sẽ trình bày bài như sau:

Intro câu 2: hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho

Body 1: Lí do thứ nhất vì sao  hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho (có thể nói là việc mà universities should make it especially easy for them to study sẽ giúp nâng cao kĩ năng & kiến thức cho lực lượng lao động >> Sau đó giải thích ra việc nhiều hs tiếp cận được university education thì sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là trong những ngành nghề chiến lược >> Cho ví dụ ra) 

Body 2: Lí do thứ 2 vì sao  hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho (có thể lấy lí do số 2 là việc nhiều hs học đại học sẽ giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp >> Giải thích là kiến thức ở đại học thường là chuyên sâu & nhiều cty đánh giá cao nên người tốt nghiệp đại học có tỉ lệ có việc làm cao hơn >> cho ví dụ) 

Conclusion: paraphrase lại câu 2 intro 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK