Return to site

IELTS Listening Chuyên Đề Fill-In-The-Blank: Bài Tập Chọn Lọc, Audio và Đáp Án

 

Dạng bài tập Fill in the blank thường xuyên suất hiện trong IELTS Listening Section 2 và Section 4!

· IELTS Practice Test,Listening

Trong IELTS Listening, ngoài việc học từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các bài IELTS Listening, cùng với nhận biết được từ nào là danh từ đếm được để phán đoán được từ cần điền vào chỗ trống là số ít hay số nhiều, các em cũng nên thường xuyên rèn luyện các bài luyện tập IELTS Listening chuyên sâu. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu với các em bộ luyện tập các bài tập chọn lọc dạng Điền Vào chỗ trống hay Fill-In-The-Blank thường xuyên xuất hiện trong Section 2 và 4, để các em nâng cao khả năng luyện tập của mình nhé!

1. Audio của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening

2. Đề Bài của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening

3. Đáp Án của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening

Đáp Án của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening
Đáp Án của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening
Đáp Án của các bài tập chọn lọc dạng Fill-in-the-blank, điền vào chỗ trống IELTS Listening

Bên cạnh dạng Điền vào chỗ trống - Fill in the blank trong IELTS Listening, các em cũng nên tham khảo luyện tập thêm các bài tập tổng hợp chọn lọc dạng Multiple choice để cải thiện kĩ năng Listening của mình trong kì thi IELTS nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly