IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

· Listening,IELTS Practice Test

Trong IELTS Listening, để cải thiện khả năng nghe hiểu của mình, ngoài luyện tập các chuyên đề các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening chẳng hạn như dạng Yes No Not Given là một dạng đề khó trong IELTS Listening , các em cũng nên tham khảo thêm từ vựng thường gặp trong IELTS Listening mà IELTS TUTOR đã giới thiệu tuần trước, cũng như thường xuyên luyện tập các đề thi thử IELTS Listening để rèn luyện kĩ năng IELTS Listening trong phòng thi của mình nhé các em!

1. Đề Thi IELTS Listening Practice Test 4

CÁC BÀI LUYỆN TẬP KHÁC

Chuyên đề 1:

Chuyên đề 2:

Chuyên đề 3:

Chuyên đề 4: