IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

· Listening,IELTS Practice Test

Trong IELTS Listening, để cải thiện khả năng nghe hiểu của mình, ngoài luyện tập các chuyên đề các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening chẳng hạn như dạng Yes No Not Given là một dạng đề khó trong IELTS Listening , các em cũng nên tham khảo thêm từ vựng thường gặp trong IELTS Listening mà IELTS TUTOR đã giới thiệu tuần trước, cũng như thường xuyên luyện tập các đề thi thử IELTS Listening để rèn luyện kĩ năng IELTS Listening trong phòng thi của mình nhé các em!

1. Đề Thi IELTS Listening Practice Test 4

CÁC BÀI LUYỆN TẬP KHÁC

Chuyên đề 1:

Chuyên đề 2:

Chuyên đề 3:

Chuyên đề 4:

Section 3:

IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

Section 4:

IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

Chuyên đề 5:

Chuyên đề 6:

SECTION 1
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

Section 4:

Questions 31-35

Choose the correct letter, A, B, or C

IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

Chuyên đề 7:

SECTION 1

IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

SECTION 2

IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio
IELTS PRACTICE TEST 4: Bộ đề thi thử chọn lọc IELTS Listening, kèm audio

Ngoài IELTS Listening ra, các em cũng nên tham khảo thêm các bộ đề thi thử IELTS Reading, hoặc chuyên đề dạng khó của IELTS Reading như Label Diagram, cũng như hướng dẫn của giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR về kĩ năng IELTS Writing từ A đến Z để cả bốn kĩ năng trong IELTS của các em được đều nhau nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

ĐÁP ÁN & KÈM GIẢI THÍCH CHO TẤT CẢ CÁC BÀI LISTENING TRÊN https://docs.google.com/document/d/1ThYUSaIFwalEBn0VemNngSUYcySaEHhYx2uWdMzIqlo/edit

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK