Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TỪ "THEREBY" TRONG IELTS WRITING TASK 2

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh việc học tất cả các kiến thực cơ bản cần phải nắm trong IELTS WRITING ở hướng dẫn từ A đến Z cách học IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ các em, các em rất cần phải học những từ và các cấu trúc thường gặp và được đánh giá cao trong IELTS WRITING TASK 2. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu các em cách dùng Thereby trong IELTS WRITING TASK 2, kèm ví dụ luôn nhé!

1. Những điểm lưu ý khi dùng THEREBY

2. Các ví dụ trong IELTS WRITING TASK 2 khi dùng với THEREBY

Thereby mang nghĩa sau:

  • as a result of this action (Điều này dẫn tới)

Ví dụ:

Source: Cambridge

  • Diets that are high in saturated fat clog up our arteries, thereby reducing the blood flow to our hearts and brains.
  • They had failed to agree to a settlement, thereby throwing 250 people out of work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK