Return to site

NHỮNG LỖI SAI CƠ BẢN IELTS WRITING

· Writing

Hiện nay, nhiều bạn viết writing IELTS mắc những lỗi không đáng có và bị mất điểm rất đáng tiếc.

Bài viết lần này, IELTS Tutor sẽ chỉ ra những lỗi thường gặp trong writing, bạn nên lưu ý và tránh mắc phải những lỗi sai này nhé !

Bên cạnh đó, bạn nên biết cách viết introduction tất cả các dạng Essay IELTS WRITING TASK 2chín cách tránh lặp từ trong khi IELTS WRITING, những kiến thức này sẽ rất bổ ích trong quá trình luyện writing của bạn.

I. Lỗi trả lời câu hỏi (Task response)

1. Lối viết cá nhân

Nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa "quan điểm cá nhân" và "cảm xúc cá nhân".

Những cụm bạn không nên dùng

 • I feel that ...
 • I reckon ...
 • I suppose ...
 • If you ask me, I think
 • As far as I can concerned
Những cụm từ bạn nên dùng để thể hiện quan điểm:
 • I agree/ I disagree
 • To my mind
 • In my view
 • In my opinion
 • I think/I believe

2. Trả lời câu hỏi thiếu chính xác

Để tránh việc hiểu sai cũng như trả lời câu hỏi thiếu chính xác trong phần thi này thì IELTS Tutor sẽ giúp các bạn phân biệt các dạng các dạng đề hay xuất hiện trong bài thi IELTS từ đó giúp các bạn hiểu và vận dụng tốt , tránh việc lạc đề cũng như trả lời câu hỏi thiếu chính xác.

Các dạng đề phổ biến của Task 2 và các điểm cần lưu ý:

 1. Dạng 1: Là nhóm đề liên quan đế ý kiến riêng hoặc đưa ra qua điểm của cá nhân các bạn . Các dạng bài này thường có các câu hỏi như:

-What is your opinion on the subject?

-Do you agree that…?

-To what extent do you agree or disagree?).

Đối với dạng câu hỏi này , để tránh hiểu sai đề cũng như đưa ra những ý sai các bạn nên tìm hiểu kỹ nội dung của đề bài. Từ đó xây dựng quan điểm của mình và phải giữ vững quan điểm của mình trong suốt quá trình làm bài.

 1. Dạng 2: Là nhóm câu hỏi liên quan đến đánh giá hai mặt của vấn đề. Các dạng bài này thường có các câu hỏi như:

-Discuss both these views-

-What are the advantages and disadvantages?...

Đối với dạng đề này, một lưu ý quan trong đó chính là phân chia đều dung lượng cho cả hai mặt của vấn đề.Đừng quá sa vào một mặc mà bỏ qua mặc kia và ngược lại. Điểm lưu ý quan trọng nữa, đó chính là đưa ra một kết luận mang tính dung hòa ở cả mặc của vấn đề đang được nói đến.

 1. Dạng 3: Là nhóm câu hỏi liên quan đến phân tích hai mặt của vấn đề và nêu quan điêm. Các dạng bài này thường có các câu hỏi như:

 Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion

Discuss both views/options/solutions and defend your opinion...

Đây là dạng câu hỏi khó và mang tính tổng hợp cao. Một điểm mà các bạn hay mắc phải đó chính là trả lời sai hoặc thiếu ý đối với yêu cầu của đề bài. Các bạn đôi lúc quá sa đà vào 1 trong hai yêu cầu của đề bài, đó có thể là quá chú trọng vào phân tích 2 mặt của vấn đề mà quên đưa ra quan điểm các nhân của mình và ngược lại. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến các bạn mất điểm khi thực hiện các bài Writing có chủ đề rơi vào dạng câu hỏi này.

Trong Task 2, câu hỏi trong đề bài rất rõ ràng, yêu cầu các bạn discuss, analyze, argue, support hay agree, disagree ... Bạn nên cho người chấm thấy rõ quan điểm mình sẽ viết trong bài là gì, các bạn tham khảo thêm cách trả lời trực tiếp nêu quan điểm của mình ở dạng Opinion Essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ nhé!

Ví dụ :

Đề bài : When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

-> Thể hiện quan điểm: Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. While I agree that money is a critical factor when deciding on a career, I believe that other factors are equally important.

3. Lối viết tuyệt đối

Cách viết này rất thiển cận, bạn sẽ không bao giờ đạt điểm cao cả. Bạn không nên áp đạt, ám chỉ tất cả mọi người hay một sự việc. Thay vào đó, hãy dùng những từ thay thể để giảm tính chắc chắn của câu văn xuống.

 • Trạng từ chỉ tần suất : Always, never -> Often, usually, sometimes
 • Trạng từ chỉ mức độ tuyệt đối bao gồm: Obviously, absolutely, definitely, almost, completely, entirely… - > May, might, tend to, would, can, could, be likely to...
 • Chỉ lượng tuyệt đối : Most, all... - > Much, many, some, several, half….

Ví dụ:

 • All students climb the mountain -> Many students climb the mountain
 • Students always spend much time playing video games, which absolutely affects their academic performances -> Students usually spend much time playing video games, which can affect their academic performances.

4. Đưa ví dụ không hợp lý

Đưa ví dụ vào bài viết là một cách để làm rõ quan điểm, lập luận của người viết, tuy nhiên, nhiều bạn lại đưa những ví dụ lan man, không phù hợp với nội dung. Các bạn nên học thêm cách đưa ví dụ vào bài IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn siêu siêu kĩ nha!

 • Đưa số liệu không chính xác với thực tế.

Ví dụ :

The square of the North America is about 10 thousands km2
Tuy nhiên, số liệu thật của là 24 ngàn, số liệu chênh lệch nhau qá nhiều, dẫn đến sẽ bị sai lỗi reference và bị mất điểm

 • Viết sai tên riêng như tên người, tên quốc gia, tên một tổ chức ...

Ví dụ: Albert Anhxtanh -> Albert Einstein, Charles Dar-uyn -> Charles Darwin

 • Đưa thông tin không liên quan với nội dung

Ví dụ: 

Technology creates the remarkable development of various sciences in 21th century. For instance, Samsung had reached 51-53 trillion KRW ($44.87-46.63$ billion) revenue in Q1 2018. This is a remarkable figure that many companies dream about.

Ví dụ này đưa ra doanh thu của Samsung nhưng ví dụ này lại không phù hợp với câu trước, câu trước là công nghệ có ảnh hưởng tới ngành khoa học.

5. LẠM DỤNG NGÔI THỨ NHẤT: "

Trong Writing , các bài viết luôn luôn cân nhắc việc sử dụng ngôi thứ nhất một cách tối thiểu. Việc làm dụng quá nhiều ngôi thứ nhất sẽ giảm đi tính khách quan và học thuật của bài viết,và dần đưa bài viết sang sang bài viết trên quan điểm cá nhân mất đi tính đại chúng . Để tránh điều này, các ban nên chuyển ngôi thứ nhất về cấu trúc bị động như:it is said that...,it might be claimed that..., việc sử dụng cấu trúc thay thế trên vừa tránh được việc lạm dụng ngôi thứ nhất vừa tạo ra liên kết mạch lạc cho bài của bạn.

II. Lỗi ngữ pháp (Grammar)

1. Sử dụng viết tắt

Trong Writing bạn không nên viết tắt, viết tắt chỉ nên sử dụng trong speaking hoặc những bài viết không trang trọng thôi.

Ví dụ :

 • cannot - can't
 • will not - won't
 • it is - it's

2. Sử dụng dấu phẩy

Trong writing IELTS bạn nên dùng dùng dấu phẩy đúng nơi đúng chỗ. Bên cạnh đó, lúc bạn nối hai câu, bạn nên dùng từ hoặc cụm từ nối, không nên dùng mỗi dấu phẩy để nối câu.

Ví dụ:

 • Sau Although không dùng dấu phẩy. Although this course has many advantages, it also has some disadvantages
 • Sau That không dùng dấu phẩy. Many people believe that schools should primarily teach students how to cooperate with others
 • Sau However có dấu phẩy. Everyone played well. However, we still lost the game.

3. Sử dụng mạo từ The

Chúng ta chỉ sử dụng mạo từ "The" trong một vài trường hợp nhất định, không phải lúc nào cũng có thể dùng "the" được

Ví dụ:

 • Những đối tượng duy nhất: The Pope , The Sun, The Queen of England, The aMoon

 • Trước danh từ đã được đề cập trước đó. I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

 • Dùng với những từ "first", "second", "only" The first day ,The best time, The only way

 • Dùng với adj để chỉ 1 nhóm người, một tầng lớp trong xã hội: the old, the rich, the poor

 • Dùng Trước những danh từ riêng: The Vietnameses, The Netherlands, The Himalayas, The Pacific Ocean.

4. Danh từ đếm được, không đếm được

Trong tiếng anh, có một số danh từ không đếm được. vì vậy bạn không thể chia ở số nhiều

Ví dụ: Danh từ không đếm được: advice, food, knowlegde, information, money, traffic, shopping, travel, entertainment, work, research, advertising ...

5. V-ing hay to + V

Bên nên ghi nhớ những từ theo sau sẽ là to + V, V-ing hay cũng có thể là to + V hoặc V-ing

Ví dụ:

 • Những từ theo sau là V-ing: Anticipate, Avoid, Begin, Complete, Delay, Finish, Give up, Postpone, Quit, Risk, Start...
 • Những từ theo sau là To+V: Afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend ...
 • Những từ theo sau có thể là to + V hoặc V-ing: remember, regret, forget, stop, try, like, mean, advise, allow, permit, recommend ... 

6. Cấu trúc song song

Nguyên tắc của cấu trúc này là 2 hay nhiều vế trong câu phải có ngữ pháp, cấu trúc tương tự nhau. Các bạn nên học thêm cách viết cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở các bài trước

Ví dụ :

 • Câu sai: I like soccer, tennis and to run
 • Câu đúng: I like soccer, tennis and running

7. Số ít, Số nhiều

Đây là một lỗi mà các bạn thường xuyên mắc phải. Cách khắc phục lỗi này chỉ đơn giản là check từ điển và học thuộc các từ đếm được và không điếm được. Việc xác định dạng số it hay số nhiều khá quan trọng trong việc chia dạng của động từ , đặc biệt là cách chia dạng từ to be. Nếu nắm vững kiến thức này các bạn sẽ không bị mất điểm liên quan đến mảng ngữ pháp của phần này.

8. Thì của động từ

Một điểm mà các bạn cần lưu tâm trong việc nâng cao điểm cho bài Writing của mình đó chính là việc sử dụng đúng các, mà cụ thể hơn là hai thì cơ bản là quá khứ đơn và hiện tại đơn cho Task 1 và Task 2.

Một vài lưu ý mà các bạn cần phải lưu tâm

 • Đối với Task 1: Thì được dùng chủ yếu đó chính là thì quá khứ đơn . Vì nội dung câu hỏi trong Task này chủ yếu là mô tả các biểu đồ và các quá trình đã diễn ra.
 • Đối với Task 2 : Thì được dùng chủ yếu đó chính là thì hiện tại đơn. Vì nội dung chính của các câu hỏi trong phần này là đưa ra ý kiến (Đồng ý /Không đồng ý,Thảo luận ) về một vấn đề đang nhận được chú ý ở hiện tại.

9. Dùng sai giới từ sau tính từ và danh từ (prepositions after adjectives and nouns)

Đây là một lỗi khá cơ bản nhưng đôi lúc các bạn không để ý và sắp xếp không chính xác vị trí của của 2 loại từ này. Theo như ngữ pháp thì thứ tự đúng là tính từ đứng trước danh từ(Adj+N). Một vài trường hợp đặc biệt thì danh từ đóng vai trò như tính từ để mô tả danh từ đứng sau(N+N).

EX

Adj+N:Beautiful mind,residential areas

N+N:Emergency room,door bell

10. Chèn số thay vì chữ (inserting number instead of words)

Trong quá trình thực hiện bài thi Writing, một điều mà bạn cần lưu ý đó chính là việc chèn số thay vì chữ. Đây là lỗi ngữ pháp rất cơ bản nhưng rất nhiều bạn gặp phải , đặc biệt là trong bài thi của Task 1.

11. Nối 2 câu hoàn chỉnh bằng một dấu phẩy (combining two complete sentences with a comma)

Các bạn tham khảo thêm về cách viết câu ghép trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước

a)Mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc

a) Mệnh đề độc lập: là mệnh đề mà ý nghĩa độc lập khi đứng một mình và không phụ thuộc vào các mệnh đề khác.

EX:He chooses to become a doctor.

b) Mệnh đề phụ thuộc: là mệnh đề theo kèm với mệnh đề độc lập , nó góp phần nâng cao ý nghĩa của mệnh đề đọc lập .

EX:Since I was young.

b) Cách dùng dấu phẩy để kết nối các mệnh đề

a) Đối với câu ghép:Trong câu ghép (Compound sentence) dấu phẩy được sử dụng như một kiểu phân chia hai câu ghép hoặc là phân chia liên từ và mệnh đề. Ngoại lệ, dấu phẩy hay suất hiện sau các liên từ như however, nevertheless, therefore, etc.

EX:He work as a doctor , so he know clearly about disease.

b) Đối với câu phức: Trong câu phức , dấu phẩy được sử dụng như là cách phân biệt mệnh đề xác định và mệnh đề phụ thuộc

III. Lỗi mạch lạc (Coherence and Cohesion)

1. Viết câu quá dài

Bạn nên sử dụng một nhóm từ để thay thế cho một vế trong câu phức. Đôi khi bạn có thể bỏ luôn nếu không cần thiết, để câu văn trở nên gọn gàn, súc tích.

2. Học thuộc câu nối trước

Nhiều bạn sẽ học trước những câu nối trước ở nhà, và lúc vào thi các bạn chỉ việc viết y lại. Tuy nhiên, việc đưa những câu nối vào không hợp lý, không đúng chỗ sẽ làm bài viết thiếu chặt chẽ và người chấm bài có thể hiểu sai ý của người viết dẫn đến bị mất điểm.

IV. Lỗi từ vựng ( Lexical & Resource)

1. Dùng từ không phù hợp

Rất nhiều bạn có thói quen dịch từ theo từ, việc này không đúng trong tiếng Anh

Ví dụ: The high electricity bill is error of computer (Hóa đơn cao hơn hẳn là do lỗi của máy tính)

-> The electricity bill was far too high due to a computer error

2. Dùng từ quá cao siêu

Một bài viết được dựa trên từ ngữ cao siêu mà phải mang tính học thuật, kết cấu chặt chẽ và không sai ngữ pháp và dùng hợp lý, phù hợp với từ ngữ cảnh trong bài.

Trên đây mình đã chỉ ra cho các bạn thấy những lỗi sai thường gặp trong writing IELTS. Bạn nên luyện tập nhiều để không mắc phải những lỗi trên, nó sẽ giúp bạn tự tin hơn trong phòng thi. Nếu có gì thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Chúc bạn thành công !

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK